Rejestracja na forum została wyłączona. Obecnie forum pełni rolę archiwum wiedzy zebranej na przestrzeni lat.
chevidan

kody błędów explorer

2007-07-18, 20:04

jak zczytać kody w expo 1- http://www.explorerclubpolska.com/forum ... c.php?t=28
kody w expo 2-należy podłączyć się do skanera diagnostycznego(komputera).

kody ford explorer 2 95-01

Ford DTC codes
Codes from PCM - ODBII system -(1995-2007)
Often Related to Check Engine or Service engine soon light
P0100 Mass Air Flow Circuit Malfunction
P0101 Mass Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102 MAF Circuit Low Input
P0103 MAF Circuit High Input
P0104 MAF Circuit Intermittent
P0105 MAP/BP Circuit Malfunction
P0106 MAP/BP Sensor Range/Performance Problem
P0107 MAP/BP Sensor Low Input
P0108 MAP/BP Sensor High Input
P0109 MAP/BP Circuit Intermittent
P0110 IAT Circuit Malfunction
P0111 IAT Circuit Range/Performance Problem
P0112 IAT Circuit Low Input
P0113 IAT Circuit High Input
P0114 IAT Circuit Intermittent
P0115 ECT Circuit Malfunction
P0116 ECT Circuit Range/Performance Problem
P0117 ECT Circuit Low Input
P0118 ECT Circuit High Input
P0119 ECT Intermittent
P0120 TP Sensor A Circuit Malfunction
P0121 TP Sensor A Circuit Range/Performance Problem
P0122 TP Sensor A Circuit Low Input
P0123 TP Sensor A Circuit High Input
P0124 TP Sensor A Circuit Intermittent
P0125 Insufficient Coolant Temp For Closed Loop Fuel Control
P0126 Insufficient Coolant Temp For Stable Operation
P0128 Coolant Thermostat Malfunction
P0130 Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1)
P0131 Heated O2 Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 1)
P0132 Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 1)
P0133 Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1, Sensor 1)
P0134 Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 1)
P0135 Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1)
P0136 Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2)
P0137 Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 2)
P0138 Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 2)
P0139 Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1, Sensor 2)
P0140 Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 2)
P0141 Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2)
P0142 Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 3)
P0143 Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 3)
P0144 Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 3)
P0145 Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1, Sensor 3)
P0146 Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 3)
P0147 Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 3)
P0150 Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2, Sensor 1)
P0151 Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2, Sensor 1)
P0152 Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2, Sensor 1)
P0153 Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2, Sensor 1)
P0154 Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2, Sensor 1)
P0155 Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2, Sensor 1)
P0156 Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2, Sensor 1)
P0157 Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2, Sensor 2)
P0158 Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2, Sensor 2)
P0159 Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2, Sensor 2)
P0160 Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2, Sensor 2)
P0161 Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2, Sensor 2)
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171 System Too Lean (Bank 1)
P0172 System Too Rich (Bank 1)
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174 System Too Lean (Bank 2)
P0175 System Too Rich (Bank 2)
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Fault
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
P0200 Injector Circuit Malfunction
P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder #1
P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder #2
P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder #3
P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder #4
P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder #5
P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder #6
P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder #7
P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder #8
P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder #9
P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder #10
P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder #11
P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder #12
P0213 Cold Start Injector #1 Malfunction
P0214 Cold Start Injector #2 Malfunction
P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217 Engine Overtemp Condition
P0218 Transmission Overtemp Condition
P0219 Engine Overspeed Condition
P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Performance Problem
P0222 Throttle Position Sensor B Circuit Low Input
P0223 Throttle Position Sensor B Circuit High Input
P0224 Throttle Position Sensor B Intermittent
P0225 Throttle Position Sensor C Circuit Malfunction
P0227 Throttle Position Sensor C Circuit Low Input
P0228 Throttle Position Sensor C Circuit High Input
P0229 Throttle Position Sensor C Intermittent
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234 Engine Overboost Condition
P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236 Turbocharger Boost Sensor A Performance
P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Malfunction
P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243 Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244 Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245 Wastegate Solenoid A Low
P0246 Wastegate Solenoid A High
P0247 Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248 Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249 Wastegate Solenoid B Low
P0250 Wastegate Solenoid B High
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control A Malfunction
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control A Range/Performance
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control A Low
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control A High
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control A Intermittent
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control B Malfunction
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control B Range/Performance
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control B Low
P0259 Injection Pump Fuel Metering Control B High
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control B Intermittent
P0261 Injector Circuit Low - Cylinder #1
P0262 Injector Circuit High - Cylinder #1
P0263 Cylinder #1 Balance Fault
P0264 Injector Circuit Low - Cylinder #2
P0265 Injector Circuit High - Cylinder #2
P0266 Cylinder #2 Balance Fault
P0267 Injector Circuit Low - Cylinder #3
P0268 Injector Circuit High - Cylinder #3
P0269 Cylinder #3 Balance Fault
P0270 Injector Circuit Low - Cylinder #4
P0271 Injector Circuit High - Cylinder #4
P0272 Cylinder #4 Balance Fault
P0273 Injector Circuit Low - Cylinder #5
P0274 Injector Circuit High - Cylinder #5
P0275 Cylinder #5 Balance Fault
P0276 Injector Circuit Low - Cylinder #6
P0277 Injector Circuit High - Cylinder #6
P0278 Cylinder #6 Balance Fault
P0279 Injector Circuit Low - Cylinder #7
P0280 Injector Circuit High - Cylinder #7
P0281 Cylinder #7 Balance Fault
P0282 Injector Circuit Low - Cylinder #8
P0283 Injector Circuit High - Cylinder #8
P0284 Cylinder #8 Balance Fault
P0285 Injector Circuit Low - Cylinder #9
P0286 Injector Circuit High - Cylinder #9
P0287 Cylinder #9 Balance Fault
P0288 Injector Circuit Low - Cylinder #10
P0289 Injector Circuit High - Cylinder #10
P0290 Cylinder #10 Balance Fault
P0291 Injector Circuit Low - Cylinder #11
P0292 Injector Circuit High - Cylinder #11
P0293 Cylinder #11 Balance Fault
P0294 Injector Circuit Low - Cylinder #12
P0295 Injector Circuit High - Cylinder #12
P0296 Cylinder #12 Balance Fault
P0300 Random Misfire Detected
P0301 Cylinder #1 Misfire Detected
P0302 Cylinder #2 Misfire Detected
P0303 Cylinder #3 Misfire Detected
P0304 Cylinder #4 Misfire Detected
P0305 Cylinder #5 Misfire Detected
P0306 Cylinder #6 Misfire Detected
P0307 Cylinder #7 Misfire Detected
P0308 Cylinder #8 Misfire Detected
P0309 Cylinder #9 Misfire Detected
P0310 Cylinder #10 Misfire Detected
P0311 Cylinder #11 Misfire Detected
P0312 Cylinder #12 Misfire Detected
P0320 Ignition Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321 Ignition Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322 Ignition Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323 Ignition Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent
P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Performance
P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350 Ignition Coil Primary / Secondary Circuit Malfunction
P0351 Ignition Coil Primary A / Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil Primary B / Secondary Circuit Malfunction
P0353 Ignition Coil Primary C / Secondary Circuit Malfunction
P0354 Ignition Coil Primary D / Secondary Circuit Malfunction
P0355 Ignition Coil Primary E / Secondary Circuit Malfunction
P0356 Ignition Coil Primary F / Secondary Circuit Malfunction
P0357 Ignition Coil Primary G / Secondary Circuit Malfunction
P0358 Ignition Coil Primary H / Secondary Circuit Malfunction
P0359 Ignition Coil Primary I / Secondary Circuit Malfunction
P0360 Ignition Coil Primary J / Secondary Circuit Malfunction
P0361 Ignition Coil Primary K / Secondary Circuit Malfunction
P0362 Ignition Coil Primary L / Secondary Circuit Malfunction
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380 Glow Plug Circuit A Malfunction
P0381 Glow Plug Indicator Circuit Malfunction
P0382 Glow Plug Circuit B Malfunction
P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
P0400 EGR Flow Malfunction
P0401 EGR Flow Insufficient Detected
P0402 EGR Flow Excessive Detected
P0403 EGR Circuit Malfunction
P0404 EGR Circuit Range/Performance
P0405 EGR Sensor A Circuit Low Input
P0406 EGR Sensor A Circuit High Input
P0407 EGR Sensor B Circuit Low Input
P0408 EGR Sensor B Circuit High Input
P0410 SAI System Malfunction
P0411 SAI System Incorrect Upstream Flow Detected
P0412 SAI System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413 SAI System Switching Valve A Circuit Open
P0414 SAI System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415 SAI System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416 SAI System Switching Valve B Circuit Open
P0417 SAI System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418 SAI System Relay A Circuit Malfunction
P0419 SAI System Relay B Circuit Malfunction
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)
P0427 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)
P0428 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)
P0437 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)
P0438 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)
P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected
P0443 Evap Emission Control System Purge Control Circuit Malf.
P0444 Evap Emission Control Sys Purge Control Valve Circuit Open
P0445 Evap Emission Control Sys Purge Control Valve Circuit Short
P0446 Evap Emission Control System Vent Malfunction
P0447 Evap Emission Control System Vent Circuit Open
P0448 Evap Emission Control System Vent Circuit Shorted
P0449 Evap Emission Control System Vent Circuit Intermittent
P0450 Evap Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451 Evap Emission Control System Pressure Sensor Performance
P0452 Evap Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453 Evap Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454 Evap Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455 Evap Emission Control System Leak Detected (Gross Leak/No Flow)
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470 Exhaust Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0471 Exhaust Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
P0473 Exhaust Pressure Sensor High
P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Performance
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input
P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent
P0505 Idle Air Control System Malfunction
P0506 Idle Air Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Air Control System RPM Higher Than Expected
P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Input
P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Input
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534 A/C Refrigerant Charge Loss
P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 System Voltage Malfunction
P0561 System Voltage Unstable
P0562 System Voltage Low
P0563 System Voltage High
P0565 Cruise ON Signal Malfunction
P0566 Cruise OFF Signal Malfunction
P0567 Cruise RESUME Signal Malfunction
P0568 Cruise SET Signal Malfunction
P0569 Cruise COAST Signal Malfunction
P0570 Cruise ACCEL Signal Malfunction
P0571 Cruise Brake Switch Circuit Malfunction
P0572 Cruise Brake Switch Circuit Low
P0573 Cruise Brake Switch Circuit High
P0600 Serial Communications Link Malfunction
P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
P0602 Control Module Programming Error
P0603 Powertrain Control Module KAM Test Error
P0604 Powertrain Control Module RAM Test Error
P0605 Powertrain Control Module ROM Test Error
P0606 PCM Processor Fault
P0608 PCM VSS Output A Malfunction
P0609 PCM VSS Output B Malfunction
P0620 Generator Control Circuit Malfunction
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0650 MIL Control Circuit Malfunction
P0700 Transmission Control System Malfunction
P0701 Transmission Control System Range/Performance
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Brake Switch Input Malfunction
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Perf
P0712 Transmission Fluid Temp Sensor Circuit Low Input
P0713 Transmission Fluid Temp Sensor Circuit High Input
P0714 Transmission Fluid Temp Sensor Circuit Intermittent
P0715 Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716 Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717 Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718 Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720 Output Shaft Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721 Output Shaft Speed Sensor No Performance
P0722 Output Shaft Speed Sensor No Signal
P0723 Output Shaft Speed Sensor Intermittent
P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725 Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730 Incorrect Gear Ratio
P0731 Gear 1 Incorrect Ratio
P0732 Gear 2 Incorrect Ratio
P0733 Gear 3 Incorrect Ratio
P0734 Gear 4 Incorrect Ratio
P0735 Gear 5 Incorrect Ratio
P0736 Reverse Incorrect Ratio
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P0741 Torque Converter Clutch System Performance Or Stuck Off
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743 Torque Converter Clutch System Electrical
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745 Pressure Control Solenoid A Malfunction
P0746 Pressure Control Solenoid A Performance or Stuck Off
P0747 Pressure Control Solenoid A Stuck On
P0748 Pressure Control Solenoid A Electrical
P0749 Pressure Control Solenoid A Intermittent
P0750 Shift Solenoid A Malfunction
P0751 Shift Solenoid A Performance
P0752 Shift Solenoid A Stuck On
P0753 Shift Solenoid A Electrical
P0754 Shift Solenoid A Intermittent
P0755 Shift Solenoid B Malfunction
P0756 Shift Solenoid B Performance
P0757 Shift Solenoid B Stuck On
P0758 Shift Solenoid B Electrical
P0759 Shift Solenoid B Intermittent
P0760 Shift Solenoid C Malfunction
P0761 Shift Solenoid C Performance
P0762 Shift Solenoid C Stuck On
P0763 Shift Solenoid C Electrical
P0764 Shift Solenoid C Intermittent
P0765 Shift Solenoid D Malfunction
P0766 Shift Solenoid D Performance
P0767 Shift Solenoid D Stuck On
P0768 Shift Solenoid D Electrical
P0769 Shift Solenoid D Intermittent
P0770 Shift Solenoid E Malfunction
P0771 Shift Solenoid E Performance
P0772 Shift Solenoid E Stuck On
P0773 Shift Solenoid E Electrical
P0774 Shift Solenoid E Intermittent
P0775 Pressure Control Solenoid B Malfunction
P0776 Pressure Control Solenoid B Performance
P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck On
P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical
P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent
P0780 Shift Malfunction
P0781 1 - 2 Shift Error
P0782 2 - 3 Shift Error
P0783 3 - 4 Shift Error
P0784 4 - 5 Shift Error
P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction
P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787 Shift/Timing Solenoid Low
P0788 Shift/Timing Solenoid High
P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790 Mode Switch Circuit Malfunction
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803 1 - 4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Circuit Malfunction
P0804 1 - 4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P1000 Check of all OBDII Systems Not Complete
P1001 KOER Not Able To Complete. KOER Aborted.
P1100 MAF Sensor Intermittent
P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range
P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected
P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected
P1104 MAF Ground Malfunction
P1105 Dual Alternator Upper Fault
P1106 Dual Alternator Lower Fault
P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction
P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction
P1109 IAT - B Sensor Intermittent
P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short
P1111 System Pass
P1112 IAT Sensor Intermittent
P1113 IAT Sensor (L/C) Open/Short
P1114 IAT - B Circuit Low Input
P1115 IAT - B Circuit High Input
P1116 ECT Sensor Out Of Self Test Range
P1117 ECT Sensor Intermittent
P1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input
P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input
P1120 TP Sensor Out Of Range Low (Ratch Too Low)
P1121 TP Sensor Inconsistent With MAF Sensor
P1122 TP In Range But Lower Than Expected
P1123 TP In Range But Higher Than Expected
P1124 TP Sensor Out Of Self Test Range
P1125 TP Sensor Intermittent
P1126 TP (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction
P1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor Not Tester
P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped
P1129 Downstream Heated O2 Sensors Swapped
P1130 Lack Of HO2S11 Switch - Adaptive Fuel At Limit
P1131 Lack Of HO2S11 Switch - Sensor Indicates Lean
P1132 Lack Of HO2S11 Switch - Sensor Indicates Rich
P1133 Bank 1 Fuel Control Shifted Lean (FAOSC)
P1134 Bank 1 Fuel Control Shifted Rich (FAOSC)
P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent
P1136 Control Box Fan Circuit Malfunction
P1137 Lack Of HO2S12 Switch - Sensor Indicates Lean
P1138 Lack Of HO2S12 Switch - Sensor Indicates Rich
P1139 Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
P1140 Water In Fuel Condition
P1141 Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction
P1142 Fuel Restriction Condition
P1143 Air Assist Control Valve Range/Performance
P1144 Air Assist Control Valve Circuit Malfunction
P1150 Lack Of HO2S21 Switch - Adaptive Fuel At Limit
P1151 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Lean
P1152 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Rich
P1153 Bank 2 Fuel Control Shifted Lean (FAOSC)
P1154 Bank 2 Fuel Control Shifted Rich (FAOSC)
P1155 Alternative Fuel Controller Has Activated the MIL
P1156 Fuel Select Switch Malfunction
P1157 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Lean
P1158 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Rich
P1159 Fuel Stepper Motor Malfunction
P1167 Invalid Test, Operator Did Not Actuate Throttle
P1168 Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure
P1169 Fuel Rail Sensor In-Range High Failure
P1170 ESO - Engine Shut Off Solenoid Fault
P1171 Rotor Sensor Fault
P1172 Rotor Control Fault
P1173 Rotor Calibration Fault
P1174 Cam Sensor Fault
P1175 Cam Control Fault
P1176 Cam Calibration Fault
P1177 Synchronisation Fault
P1178 Boltup Limits Fault
P1180 Fuel Delivery System Malfunction - Low
P1181 Fuel Delivery System Malfunction - High
P1182 Fuel Shut Off Solenoid Malfunction
P1183 Engine Oil Temperature Circuit Malfunction
P1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range
P1185 FTS High - Fuel Pump Temperature Sensor High
P1186 FTS Low - Fuel Pump Temperature Sensor Low
P1187 Variant Selection
P1188 Calibration Memory Fault
P1189 Pump Speed Signal Fault
P1190 Calibration Resistor Out Of Range
P1191 Key Line Voltage
P1192 V External
P1193 EGR Drive Overcurrent
P1194 ECU A/D Converter
P1195 SCP HBCC Failed To Initialize
P1196 Key Off Voltage High
P1197 Key Off Voltage Low
P1198 Pump Rotor Control Underfueling
P1199 Fuel Level Input Circuit Low
P1201 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1
P1202 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #2
P1203 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3
P1204 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4
P1205 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #5
P1206 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #6
P1209 Injector Control Pressure System Fault
P1210 Injector Control Pressure Above Expected Level
P1211 Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired
P1212 Injector Control Pressure Not Detected During Crank
P1213 Start Injector Circuit Malfunction
P1214 Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent
P1215 Pedal Position Sensor C Circuit Low Input
P1216 Pedal Position Sensor C Circuit High Input
P1217 Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent
P1218 CID High
P1219 CID Low
P1220 Series Throttle Control System Malfunction
P1221 Traction Control System Malfunction
P1222 Traction Control Output Circuit Malfunction
P1223 Pedal Demand Sensor B Circuit High Input
P1224 Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range
P1225 Needle Lift Sensor Malfunction
P1226 Control Sleeve Sensor Malfunction
P1227 Wastegate Failed Closed (Over Pressure)
P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure)
P1229 Intercooler Pump Driver Fault
P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction
P1231 Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed
P1232 Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction
P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line
P1234 Fuel Pump Driver Module Off Line
P1235 Fuel Pump Control Out Of Range
P1236 Fuel Pump Control Out Of Range
P1237 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
P1238 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed Fault
P1240 Sensor Power Supply Malfunction
P1241 Sensor Power Supply Low Input
P1242 Sensor Power Supply High Input
P1243 Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault
P1244 Alternator Load Input Failed High
P1245 Alternator Load Input Failed Low
P1246 Alternator Load Input Failed
P1247 Turbo Boost Pressure Low
P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected
P1249 Wastegate Control Valve Performance
P1250 PRC Solenoid Circuit Malfunction
P1251 Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction
P1252 Pedal Correlation PDS1 and LPDS High
P1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low
P1254 Pedal Correlation PDS2 and LPDS High
P1255 Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low
P1256 Pedal Correlation PDS1 and HPDS
P1257 Pedal Correlation PDS2 and HPDS
P1258 Pedal Correlation PDS1 and PDS2
P1259 Immobilizer to PCM Signal Error
P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short
P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short
P1263 Cylinder #3 High To Low Side Short
P1264 Cylinder #4 High To Low Side Short
P1265 Cylinder #5 High To Low Side Short
P1266 Cylinder #6 High To Low Side Short
P1267 Cylinder #7 High To Low Side Short
P1268 Cylinder #8 High To Low Side Short
P1269 Immobilizer Code Not Programmed
P1270 Engine RPM Or Speed Limiter Reached
P1271 Cylinder #1 High To Low Side Open
P1272 Cylinder #2 High To Low Side Open
P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open
P1274 Cylinder #4 High To Low Side Open
P1275 Cylinder #5 High To Low Side Open
P1276 Cylinder #6 High To Low Side Open
P1277 Cylinder #7 High To Low Side Open
P1278 Cylinder #8 High To Low Side Open
P1280 Injection Control Pressure Out Of Range Low
P1281 Injection Control Pressure Out Of Range High
P1282 Excessive Injection Control Pressure
P1283 IPR Circuit Failure
P1284 Aborted KOER - ICP Failure
P1285 Cylinder Head Overtemperature Sensed
P1286 Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected
P1287 Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected
P1288 Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range
P1289 Cylinder Head Temp Sensor High Input
P1290 Cylinder Head Temp Sensor Low Input
P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 1
P1292 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 2
P1293 Injector High Side Open - Bank 1
P1294 Injector High Side Open - Bank 2
P1295 Multi-faults - Bank 1 - With Low Side Shorts
P1296 Multi-faults - Bank 2 - With Low Side Shorts
P1297 Injector High Sides Shorted Together
P1298 IDM Failure
P1299 Cylinder Head Overtemperature Protection Active
P1300 Boost Calibration Fault
P1301 Boost Calibration High
P1302 Boost Calibration Low
P1303 EGR Calibration Fault
P1304 EGR Calibration High
P1305 EGR Calibration Low
P1306 Kickdown Relay Pull - In Circuit Fault
P1307 Kickdown Relay Hold Circuit Fault
P1308 A/C Clutch Circuit Fault
P1309 Misfire Monitor AICE Chip Fault
P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1
P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2
P1315 Persistent Misfire
P1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected
P1317 Injector Circuit / IDM Codes Not Updated
P1336 Crank / Cam Sensor Range / Performance
P1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P1341 Camshaft Position Sensor B Range / Performance
P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction
P1346 Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction
P1347 Fuel Level Sensor B Range / Performance
P1348 Fuel Level Sensor B Circuit Low
P1349 Fuel Level Sensor B Circuit High
P1350 Fuel Level Sensor B Intermittent
P1351 IDM Input Circuit Malfunction
P1352 Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction
P1353 Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction
P1354 Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction
P1355 Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction
P1356 IDM Pulsewidth Indicates Engine Not Turning
P1357 IDM Pulsewidth Not Defined
P1358 IDM Signal Out Of Self Test Range (No CPUOK)
P1359 Spark Output Circuit Malfunction
P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction
P1361 Ignition Coil B Secondary Circuit Malfunction
P1362 Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction
P1363 Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction
P1364 Ignition Coil Primary Circuit Failure
P1365 Ignition Coil Secondary Circuit Failure
P1366 Ignition Spare
P1367 Ignition Spare
P1368 Ignition Spare
P1369 Engine Temperature Light Monitor Failure
P1370 Insufficient RMP Increase During Spark Test
P1371 Ignition Coil - Cylinder 1 - Early Activation Fault
P1372 Ignition Coil - Cylinder 2 - Early Activation Fault
P1373 Ignition Coil - Cylinder 3 - Early Activation Fault
P1374 Ignition Coil - Cylinder 4 - Early Activation Fault
P1375 Ignition Coil - Cylinder 5 - Early Activation Fault
P1376 Ignition Coil - Cylinder 6 - Early Activation Fault
P1380 Variable Cam Timing Solenoid A Malfunction
P1381 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)
P1382 Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction
P1383 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1)
P1384 VVT Solenoid A Malfunction
P1385 Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction
P1386 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2)
P1387 Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction
P1388 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2)
P1389 Glow Plug Circuit High Side Low Input
P1390 Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range
P1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)
P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)
P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2)
P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank #2)
P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)
P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)
P1397 System Voltage Out Of Self Test Range
P1398 VVT Solenoid B Circuit High Input
P1399 Glow Plug Circuit High Side, High Input
P14 Seat Position Hall Sensor Feedback Failure
P1400 DPFE Circuit Low Input
P1401 DPFE Circuit High Input
P1402 EGR Metering Orifice Restricted
P1403 DPFE Sensor Hoses Reversed
P1404 IAT - B Circuit Malfunction
P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
P1406 DPFE Sensor Downstream Hose Off Or Plugged
P1407 EGR No Flow Detected
P1408 EGR Flow Out Of Self Test Range
P1409 EVR Control Circuit Malfunction
P1411 SAI System Incorrect Downstream Flow Detected
P1413 SAI System Monitor Circuit Low Input
P1414 SAI System Monitor Circuit High Input
P1415 Air Pump Circuit Malfunction
P1416 Port Air Circuit Malfunction
P1417 Port Air Relief Circuit Malfunction
P1418 Split Air #1 Circuit Malfunction
P1419 Split Air #2 Circuit Malfunction
P1420 Catalyst Temperature Sensor Failure
P1421 Catalyst Damage
P1422 EGI Temperature Sensor Failure
P1423 EGI Functionality Test Failed
P1424 EGI Glow Plug Primary Failure
P1425 EGI Glow Plug Secondary Failure
P1426 EGI Mini - MAF Failed Out Of Range
P1427 EGI Mini - MAF Failed Short Circuit
P1428 EGI Mini - MAF Failed Open Circuit
P1429 Electric Air Pump Primary Failure
P1430 Electric Air Pump Secondary Failure
P1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit Low
P1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit High
P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance
P1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low
P1437 A/C Evaporator Air Temperature Circuit High
P1438 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance
P1439 Floor Temperature Switch Circuit Malfunction
P1440 Purge Valve Stuck Open
P1441 ELC System Fault
P1442 Evaporative Emission Control System Leak Detected
P1443 Evaporative Emission Control System Control Valve Malf.
P1444 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P1445 Purge Flow Sensor Circuit High Input
P1446 Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction
P1447 ELC System Closure Valve Flow Fault
P1448 ELC System 2 Fault
P1449 Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction
P1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum
P1451 Evap. Emission Control Sys. Vent Control Valve Circuit Malf.
P1452 Unable To Bleed - Up Vacuum in Tank
P1453 Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction
P1454 Evaporative System Vacuum Test Malfunction
P1455 Evap. Emission Control Sys. Leak Detected (Gross Leak/No Flow)
P1456 Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction
P1457 Unable To Pull Vacuum In Tank
P1460 WOT A/C Cutout Circuit Malfunction
P1461 A/C Pressure Sensor Circuit High Input
P1462 A/C Pressure Sensor Circuit Low Input
P1463 A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change
P1464 A/C Demand Out of Self Test Range
P1465 A/C Relay Circuit Malfunction
P1466 A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction
P1467 A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction
P1468 SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault
P1469 Low A/C Cycling Period
P1470 A/C Cycling Period Too Short
P1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)
P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)
P1473 Fan Secondary High With Fan(s) Off
P1474 Low Fan Control Primary Circuit Malfunction
P1475 Fan Relay (Low) Circuit Malfunction
P1476 Fan Relay (High) Circuit Malfunction
P1477 Additional Fan Relay Circuit Malfunction
P1478 Cooling Fan Driver Fault
P1479 High Fan Control Primary Circuit Malfunction
P1480 Fan Secondary Low with Low Fan On
P1481 Fan Secondary Low With High Fan On
P1482 SCP
P1483 Power To Fan Circuit Overcurrent
P1484 Open Power To Ground VCRM
P1485 EGRV Circuit Malfunction
P1486 EGRA Circuit Malfunction
P1487 EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction
P1490 Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction
P1491 Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction
P1492 APLSOL Solenoid Circuit Malfunction
P1493 RCNT Solenoid Circuit Malfunction
P1494 SPCUT Solenoid Circuit Malfunction
P1495 TCSPL Solenoid Circuit Malfunction
P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent
P1501 Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range
P1502 Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction
P1503 Auxillary Speed Sensor Fault
P1504 Idle Air Control Circuit Malfunction
P1505 Idle Air Control System At Adaptive Clip
P1506 Idle Air Control Overspeed Error
P1507 Idle Air Control Underspeed Error
P1508 Idle Control System Circuit Open
P1509 Idle Control System Circuit Shorted
P1510 Idle Signal Circuit Malfunction
P1511 Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction
P1512 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed
P1513 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed
P1514 High Load Neutral/Drive Fault
P1515 Electric Current Circuit Malfunction
P1516 IMRC Input Error (Bank 1)
P1517 IMRC Input Error (Bank 2)
P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)
P1519 Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed)
P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction
P1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction
P1522 Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction
P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction
P1524 Variable Intake Solenoid System
P1525 Air Bypass Valve System
P1526 Air Bypass System
P1527 Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction
P1528 Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction
P1529 SCAIR Solenoid Circuit Malfunction
P1530 A/C Clutch Circuit Malfunction
P1531 Invalid Test - Accelerator Pedal Movement
P1532 IMCC Circuit Malfunction, Bank B
P1533 AAI Circuit Malfunction
P1534 Inertia Switch Activated
P1535 Blower Fan Speed Circuit Range/Performance
P1536 Parking Brake Switch Circuit Failure
P1537 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open
P1538 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open
P1539 Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent
P1540 Air Bypass Valve Circuit Malfunction
P1549 IMCC Circuit Malfunction, Bank B
P1550 PSPS Out Of Self Test Range
P1565 Speed Control Command Switch Out of Range High
P1566 Speed Control Command Switch Out of Range Low
P1567 Speed Control Output Circuit Continuity
P1568 Speed Control Unable to Hold Speed
P1571 Brake Switch Malfunction
P1572 Brake Pedal Switch Circuit Malfunction
P1573 Throttle Position Not Available
P1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors
P1575 Pedal Position Out of Self Test Range
P1576 Pedal Position Not Available
P1577 Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors
P1578 ETC Power Less Than Demand
P1579 ETC In Power Limiting Mode
P1580 Electronic Throttle Monitor PCM Override
P1581 Electronic Throttle Monitor Malfunction
P1582 Electronic Throttle Monitor Data Available
P1583 Electronic Throttle Monitor Cruise Disable
P1584 TCU Detected IPE Circuit Malfunction
P1585 Throttle Control Unit Malfunction
P1586 Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction
P1587 Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction
P1588 Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring
P1589 TCU Unable To Control Desired Throttle Angle
P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit
P1601 ECM/TCM Serial Communication Error
P1602 Immobilizer/ECM Communication Error
P1603 EEPROM Malfunction
P1604 Code Word Unregestered
P1605 Keep Alive Memory Test Failure
P1606 ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction
P1607 MIL O/P Circuit Malfunction
P1608 Internal ECM Malfunction
P1609 Diagnostic Lamp Driver Fault
P1610 SBDS Interactive Codes
P1611 SBDS Interactive Codes
P1612 SBDS Interactive Codes
P1613 SBDS Interactive Codes
P1614 SBDS Interactive Codes
P1615 SBDS Interactive Codes
P1616 SBDS Interactive Codes
P1617 SBDS Interactive Codes
P1618 SBDS Interactive Codes
P1619 SBDS Interactive Codes
P1620 SBDS Interactive Codes
P1621 Immobilizer Code Words Do Not Match
P1622 Immobilizer ID Does Not Match
P1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure
P1624 Anti Theft System
P1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction
P1626 B+ Supply To VCRM A/C Circuit Malfunction
P1627 Module Supply Voltage Out Of Range
P1628 Module Ignition Supply Input Malfunction
P1629 Internal Voltage Regulator Malfunction
P1630 Internal Vref Malfunction
P1631 Main Relay Malfunction (Power Hold)
P1632 Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction
P1633 KAM Voltage Too Low
P1634 Data Output Link Circuit Failure
P1635 Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range
P1636 Inductive Signature Chip Communication Error
P1637 Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction
P1638 Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction
P1639 Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed
P1640 Powertrain DTCs Available in Another Module
P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure
P1642 Fuel Pump Monitor Circuit High Input
P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input
P1644 Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction
P1645 Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction
P1650 PSP Switch Out of Self Test Range
P1651 PSP Switch Input Malfunction
P1652 IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On
P1653 Power Steering Output Circuit Malfunction
P1654 Recirculation Override Circuit Malfunction
P1655 Starter Disable Circuit Malfunction
P1660 Output Circuit Check Signal High
P1661 Output Circuit Check Signal Low
P1662 IDM_EN Circuit Failure
P1663 Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction
P1667 CI Circuit Malfunction
P1668 PCM - IDM Communications Error
P1670 Electronic Feedback Signal Not Detected
P1680 Metering Oil Pump Malfunction
P1681 Metering Oil Pump Malfunction
P1682 Metering Oil Pump Malfunction
P1683 Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction
P1684 Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction
P1685 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1686 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1687 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1688 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1689 Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction
P1690 Wastegate Solenoid Circuit Malfunction
P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction
P1692 Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction
P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction
P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction
P1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)
P1701 Reverse Engagement Error
P1702 TRS Circuit Intermittent Malfunction
P1703 Brake Switch Out Of Self Test Range
P1704 Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOER
P1705 Not in P or N During KOEO / KOER
P1706 High Vehicle Speed Observed in Park
P1707 Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present
P1708 Clutch Switch Circuit Malfunction
P1709 PNP Switch Out Of Self Test Range
P1711 TFT Sensor Out Of Self Test Range
P1712 Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction
P1713 TFT Sensor In Range Failure Low Value
P1714 SSA Inductive Signature Malfunction
P1715 SSB Inductive Signature Malfunction
P1716 SSC Inductive Signature Malfunction
P1717 SSD Inductive Signature Malfunction
P1718 TFT Sensor In Range Failure High
P1720 Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction
P1721 Gear 1 Incorrect Ratio
P1722 Gear 2 Incorrect Ratio
P1723 Gear 3 incorrect Ratio
P1724 Gear 4 Incorrect Ratio
P1725 Insufficient Engine Speed Increase During Self Test
P1726 Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test
P1727 Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction
P1728 Transmission Slip Error
P1729 4x4 Low Switch Error
P1730 Gear Control Malfunction 2,3,5
P1731 1-2 Shift Malfunction
P1732 2-3 Shift Malfunction
P1733 3-4 Shift Malfunction
P1734 Gear Control Malfunction
P1735 First Gear Switch Circuit Malfunction
P1736 Second Gear Switch Circuit Malfunction
P1737 Lockup Solenoid System
P1738 Shift Time Error
P1739 Slip Solenoid System
P1740 Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction
P1741 Torque Converter Clutch Control Error
P1742 Torque Converter Clutch Solenoid Failed On
P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Failied On
P1744 Torque Converter Clutch System Performance
P1745 Line Pressure Solenoid System
P1746 Pressure Control Solenoid "A" Open Circuit
P1747 Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit
P1748 EPC Malfunction
P1749 Pressure Control Solenoid Failed Low
P1751 Shift Solenoid A Performance
P1754 Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction
P1755 Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction
P1756 Shift Solenoid B Performance
P1760 Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit
P1761 Shift Solenoid C Performance
P1762 Overdrive Band Failed Off
P1765 Timing Solenoid Circuit Malfunction
P1767 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P1768 Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction
P1769 AG4 Transmission Torque Modulation Fault
P1770 Clutch Solenoid Circuit Malfunction
P1775 Transmission System MIL Fault
P1776 Ignition Retard Request Duration Fault
P1777 Ignition Retard Request Circuit Fault
P1778 Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction
P1779 TCIL Circuit Malfunction
P1780 Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range
P1781 4X4 Switch Out of Self Test Range
P1782 P/ES Circuit Out Of Self Test Range
P1783 Transmission Overtemperature Condition
P1784 Transmission Mechanical Failure - First And Reverse
P1785 Transmission Mechanical Failure - First And Second
P1786 3-2 Downshift Error
P1787 2-1 Downshift Error
P1788 Pressure Control Solenoid "B" Open Circuit
P1789 Pressure Control Solenoid "B" Short Circuit
P1790 TP (Mechanical) Circuit Malfunction
P1791 TP (Electric) Circuit Malfunction
P1792 Barometer Pressure Circuit Malfunction
P1793 Intake Air Volume Circuit Malfunction
P1794 Battery Voltage Circuit Malfunction
P1795 Idle Switch Circuit Malfunction
P1796 Kick Down Switch Circuit Malfunction
P1797 Neutral Switch Circuit Malfunction
P1798 Coolant Temperature Circuit Malfunction
P1799 Hold Switch Circuit Malfunction
P1800 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure
P1801 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit
P1802 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery
P1803 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground
P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure
P1805 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit
P1806 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery
P1807 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground
P1808 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure
P1809 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit
P1810 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery
P1811 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground
P1812 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure
P1813 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit
P1814 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery
P1815 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground
P1816 Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure
P1817 Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit
P1818 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery
P1819 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Ground
P1820 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
P1821 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit
P1822 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
P1823 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
P1824 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit Failure
P1825 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Open Circuit
P1826 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Battery
P1827 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Ground
P1828 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
P1829 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit
P1830 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
P1831 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
P1832 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure
P1833 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open Circuit
P1834 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery
P1835 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground
P1836 Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit Failure
P1837 Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit Failure
P1838 Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure
P1839 Transmission Transfer Case Shift Motor Open Circuit
P1840 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Battery
P1841 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Ground
P1842 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure
P1843 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open Circuit
P1844 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery
P1845 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Ground
P1846 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Circuit Failure
P1847 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Open Circuit
P1848 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Battery
P1849 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Ground
P1850 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Circuit Failure
P1851 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Open Circuit
P1852 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Battery
P1853 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Ground
P1854 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Circuit Failure
P1855 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Open Circuit
P1856 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Battery
P1857 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Ground
P1858 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Circuit Failure
P1859 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Open Circuit
P1860 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Battery
P1861 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Ground
P1862 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit Failure
P1863 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Open Circuit
P1864 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Battery
P1865 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Ground
P1866 Transmission Transfer Case System Concern - Servicing Required
P1867 Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit Failure
P1868 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Failure
P1869 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Short To Battery
P1870 Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Failure
P1871 Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Short To Battery
P1872 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Failure
P1873 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Short To Battery
P1874 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Failure
P1875 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery
P1876 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Failure
P1877 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To Battery
P1878 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit Failure
P1879 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Open Circuit
P1880 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Battery
P1881 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM
P1882 Engine Coolant Level Switch Circuit Short to Ground
P1883 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM
P1884 Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to Ground
P1885 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Ground
P1886 4X4 Initialization Failure
P1890 Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit Failure
P1891 Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit
P1900 OSS Circuit Intermittent Malfunction
P1901 TSS Circuit Intermittent Malfunction
P1902 Pressure Control Solenoid "B" Intermittent Short
P1903 Pressure Control Solenoid "C" Short Circuit
P1904 Pressure Control Solenoid "C" Open Circuit
P1905 Pressure Control Solenoid "C" Intermittent Short
P1906 Kickdown Pull Relay Open or Short Circuit to Ground
P1907 Kickdown Hold Relay Open or Short Circuit to Ground
P1908 Transmission Pressure Circuit Solenoid Open or Short to Ground
P1909 Trans. Temp. Sensor Circuit Open or Shorted to Pwr. or Gnd.
P1910 VFS A Pressure Output Failed Low
P1911 VFS B Pressure Output Failed Low
P1912 VFS C Pressure Output Failed Low
P1913 Pressure Switch A Circuit Malfunction
P1914 Manually Shifted Automatic (MSA) Sw. Circuit Malf.
P1915 Reverse Switch Circuit Malfunction
P1916 High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction
P1917 High Clutch Drum Speed Sensor Intermittent
P1918 Transmission Range Display Circuit Malfunction
Ostatnio zmieniony 2008-03-28, 00:41 przez chevidan, łącznie zmieniany 7 razy.

chevidan

Re: kody błędów explorer

2007-07-18, 20:08

C0869 Air Suspension Auxiliary Inflator Indicator Lamp Circuit Failure
C1091 Speed Wheel Sensor All Coherency Failure
C1095 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Failure
C1096 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Open
C1097 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Short To Ground
C1098 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Short To Battery
C1100 ABS Pump Switch Circuit Failure
C1101 ABS Hydraulic Valve Circuit Failure
C1102 ABS Acceleration Switch Circuit Failure
C1103 ABS Hydraulic Brake Switch Circuit Failure
C1104 Traction Control Active Lamp - Circuit Short to Battery
C1105 Traction Control Disable Lamp - Circuit Short to Battery
C1106 Traction Control Disable Switch Circuit Short to Battery
C1107 ABS Function Enabled Input Circuit Failure
C1109 Speed Control Actuator Assembly Cable Release Failure
C1110 ABS Power Relay Coil Circuit Failure
C1111 ABS Power Relay Coil Open Circuit
C1112 ABS Power Relay Coil Short Circuit To Ground
C1113 ABS Power Relay Coil Short Circuit To Battery
C1114 ABS Power Relay Output Short Circuit To Ground
C1115 ABS Power Relay Output Short Circuit To Battery
C1116 Starter Motor Circuit Failure
C1117 RPM Input Circuit Failure
C1123 Vehicle Speed Sensor Input Short to Battery
C1124 Input shaft speed signal missing/faulted
C1125 Brake Fluid Level Sensor Input Circuit Failure
C1126 Cruise Control Command Switch Assembly Circuit Failure
C1127 Cruise Control Deactivator Brake Switch Circuit Failure
C1132 Clutch position ckt short to ground
C1133 Clutch position ckt short to battery
C1134 Gear Shift position short to ground
C1135 Gear Shift position short to battery
C1136 Gear Select position short to ground
C1137 ECU is Defective
C1138 Gear Select position short to Battery
C1139 Wheel Speed Sensor Center Tone Ring Missing Tooth Fault
C1140 Hydraulic Base Brake Failure
C1141 Wheel Speed Sensor LF Tone Ring Tooth Missing Fault
C1142 Wheel Speed Sensor RF Tone Ring Tooth Missing Fault
C1143 Wheel Speed Sensor LR Tone Ring Tooth Missing Fault
C1144 Wheel Speed Sensor RR Tone Ring Tooth Missing Fault
C1145 Speed Wheel Sensor RF Input Circuit Failure
C1146 Speed Wheel Sensor RF Circuit Open
C1148 Speed Wheel Sensor RF Coherency Fault
C1149 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Failure
C1150 Two Speed Rear Axle Input Switch Circuit Short to Vbatt
C1155 Speed Wheel Sensor LF Input Circuit Failure
C1156 Speed Wheel Sensor LF Circuit Open
C1157 Park Brake Actuator Assembly Switch Applied Circuit Failure
C1158 Speed Wheel Sensor LF Coherency Fault
C1159 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Short to Gnd
C1161 Air Pressure Low Circuit Short to Gnd
C1162 Park Brake Switch # 2 Released Circuit Failure
C1163 Park Brake Switch # 2 Applied Circuit Short to Gnd
C1164 Park Brake Actuator Assembly Switch Circuit Failure
C1165 Speed Wheel Sensor RR Input Circuit Failure
C1166 Speed Wheel Sensor RR Input Open Circuit
C1167 Park Brake Actuator Assembly Switch Released Circuit Short to Gnd
C1168 Speed Wheel Sensor RR Coherency Fault
C1169 ABS Fluid Dumping Exceeds Maximum Timing
C1170 PRNDL Switch Circuit Failure
C1172 Park Brake Switch # 1 Applied Circuit Failure
C1173 Park Brake Switch # 1 Released Circuit Short to Gnd
C1174 Park Brake Switch # 2 Applied Circuit Failure
C1175 Speed Wheel Sensor LR Input Circuit Failure
C1176 Speed Wheel Sensor LR Circuit Open
C1177 Park Brake Actuator Assembly Switch Released Circuit Failure
C1178 Speed Wheel Sensor LR Coherency Fault
C1179 Speed Control Actuator Assembly Cable Slack Failure
C1180 Park Brake Valve Solenoid #1 Sense Input Circuit Failure
C1181 Park Brake Valve Solenoid #1 Sense Input Circuit Short to Gound
C1182 Park Lamp Flash Relay Circuit Failure
C1183 Park Lamp Flash Relay Circuit Short to Battery
C1184 ABS System Is Not Operational
C1185 ABS Power Relay Output Circuit Failure
C1186 ABS Power Relay Output Open Circuit
C1187 Brake Fluid Level Sensor Input Open Circuit
C1188 Brake Fluid Level Sensor Input Short Circuit To Battery
C1189 Brake Fluid Level Sensor Input Short Circuit To Ground
C1190 Speed Wheel Sensor LF Input Short Circuit To Battery
C1191 Speed Wheel Sensor LF Input Short Circuit To Ground
C1192 Speed Wheel Sensor RF Input Short Circuit To Battery
C1193 Speed Wheel Sensor RF Input Short Circuit To Ground
C1194 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Failure
C1195 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Open
C1196 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery
C1197 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground
C1198 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Failure
C1199 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Open
C1200 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery
C1201 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground
C1202 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Failure
C1203 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Open
C1204 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery
C1205 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Ground
C1206 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Failure
C1207 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Open
C1208 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery
C1209 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Ground
C1210 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Failure
C1211 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Open
C1212 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery
C1213 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Short To Ground
C1214 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Failure
C1215 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Open
C1216 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery
C1217 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Ground
C1218 Lamp ABS Warning Output Circuit Failure
C1219 Lamp ABS Warning Output Circuit Open
C1220 Lamp ABS Warning Output Circuit Short To Battery
C1221 Lamp ABS Warning Output Circuit Short To Ground
C1222 Speed Wheel Mismatch
C1223 Lamp Brake Warning Output Circuit Failure
C1224 Lamp Brake Warning Output Circuit Open
C1225 Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Battery
C1226 Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Ground
C1227 Speed Wheel Sensor LR Input Short Circuit To Battery
C1228 Speed Wheel Sensor LR Input Short Circuit To Ground
C1229 Speed Wheel Sensor Rear Center Coherency Fault
C1230 Speed Wheel Sensor Rear Center Input Circuit Failure
C1231 Speed Wheel Sensor Rear Center Circuit Open
C1232 Speed Wheel Sensor Rear Center Input Short Circuit To Battery
C1233 Speed Wheel LF Input Signal Missing
C1234 Speed Wheel RF Input Signal Missing
C1235 Speed Wheel RR Input Signal Missing
C1236 Speed Wheel LR Input Signal Missing
C1237 Speed Wheel Rear Input Signal Missing
C1238 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Circuit Failure
C1239 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Open Circuit
C1240 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Short Circuit To Battery
C1241 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Short Circuit To Ground
C1242 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Failure
C1243 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Open
C1244 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Short To Battery
C1245 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Short To Ground
C1246 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Failure
C1247 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Open
C1248 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery
C1249 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Short To Ground
C1250 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Failure
C1251 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Open
C1252 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Short To Battery
C1253 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Short To Ground
C1254 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Failure
C1255 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Open
C1256 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery
C1257 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Ground
C1258 Speed Wheel LF Comparison Failure
C1259 Speed Wheel RF Comparison Failure
C1260 Speed Wheel RR Comparison Failure
C1261 Speed Wheel LR Comparison Failure
C1262 Lamp Warning Relay Circuit Failure
C1263 Lamp Warning Relay Circuit Open
C1264 Lamp Warning Relay Circuit Short To Battery
C1265 Lamp Warning Relay Circuit Short To Ground
C1266 ABS Valve Power Relay Circuit Failure
C1267 ABS Functions Temporarily Disabled
C1268 Motor Relay # 1 Circuit Failure
C1269 Motor Relay # 1 Circuit Short to Battery
C1270 Motor # 1 Input Circuit Failure
C1271 Motor # 1 Input Circuit Short to Gnd
C1272 Motor # 2 Input Circuit Failure
C1273 Motor # 2 Input Circuit Short to Vbat
C1274 Solenoid Relay # 1 Circuit Failure
C1275 Solenoid Relay # 1 Circuit Short to Vbatt
C1276 Park Brake Actuator Assembly Switch Applied Circuit Short to Gnd
C1277 STEERING Wheel Angle 1and 2 Circuit Failure
C1278 STEERING Wheel Angle 1and 2 Signal Faulted
C1279 Yaw Rate Sensor circuit Failure
C1280 Yaw Rate Sensor Signal Fault
C1281 Lateral Accelerometer circuit Failure
C1282 Lateral Accelerometer Signal Fault
C1283 Switch Test Signal Failure
C1284 Oil Pressure Switch Failure
C1285 Booster Solenoid circuit Failure
C1286 Booster Mechanical Failure
C1287 Booster Pedal Force switch circuit Failure
C1288 Pressure Transducer Main / Primary Input Circuit Failure
C1289 Pressure Transducer Redundant / Secondary Input Circuit Failure
C1400 Traction Control Valve RF Circuit Failure
C1401 Traction Control Valve RF Circuit Open
C1402 Traction Control Valve RF Circuit Short To Ground
C1403 Traction Control Valve RF Circuit Short To Battery
C1404 Traction Control Valve Rear Circuit Failure
C1405 Traction Control Valve Rear Circuit Open
C1406 Traction Control Valve Rear Circuit Short To Ground
C1407 Traction Control Valve Rear Circuit Short To Battery
C1410 Traction Control Valve LF Circuit Failure
C1411 Traction Control Valve LF Circuit Open
C1412 Traction Control Valve LF Circuit Short To Ground
C1413 Traction Control Valve LF Circuit Short To Battery
C1414 Incorrect Module Design Level
C1415 Incorrect Module Configuration
C1416 Damper RF Circuit Short To Battery
C1417 Damper RF Circuit Short to Ground
C1418 Damper RF Circuit Failure
C1419 Damper RF Circuit Open
C1420 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Short to Vbatt
C1421 Damper LF Circuit Short To Battery
C1422 Damper LF Circuit Short to Ground
C1423 Damper LF Circuit Failure
C1424 Damper LF Circuit Open
C1425 Damper RR Circuit Short to Ground
C1426 Damper RR Circuit Short To Battery
C1427 Damper RR Circuit Open
C1428 Damper RR Circuit Failure
C1429 Input-shaft-speed input circuit failure
C1430 Damper LR Circuit Open
C1431 Damper LR Circuit Short To Battery
C1432 Damper LR Circuit Short to Ground
C1433 Damper LR Circuit Failure
C1435 Accelerometer Rear Circuit Failure
C1436 Accelerometer Rear Circuit Signal Is Not Sensed
C1437 Accelerometer Rear Circuit Short To Ground
C1438 Accelerometer Rear Circuit Short To Battery
C1439 Vehicle Acceleration EEC-IV Circuit Failure
C1440 Pressure Transducer Main / Primary signal Faulted
C1441 Steering Phase A Circuit Signal Is Not Sensed
C1442 Steering Phase B Circuit Signal Is Not Sensed
C1443 Steering Phase A Circuit Short To Ground
C1444 Steering Phase B Circuit Short To Ground
C1445 Speed Vehicle Signal Circuit Failure
C1446 Brake Switch Circuit Failure
C1447 Traction Control Module Request Circuit Failure
C1448 Lamp Adaptive Damping Warning Circuit Failure
C1449 Traction Control Motor Coherency Fault
C1450 Traction Control Motor Circuit Failure
C1451 Traction Control Motor Circuit Open
C1452 Traction Control Motor Circuit Short to Battery
C1453 Traction Control Motor Circuit Short to Ground
C1454 Front Lateral Accelerometer Circuit Failure
C1455 Accelerometer Front Circuit Failure
C1456 Accelerometer Front Circuit Is Not Sensed
C1457 Accelerometer Front Circuit Short To Ground
C1458 Accelerometer Front Circuit Short To Battery
C1459 Adaptive Mode Switch Circuit Failure
C1460 Vehicle Accelerometer Power Circuit Failure
C1461 Vehicle Accelerometer Power Circuit Short to Battery
C1462 Left Front Vertical Accelerometer Circuit Failure
C1463 Right Front Vertical Accelerometer Circuit Failure
C1464 Pressure Transducer Redundant / Secondary Signal Faulted
C1465 Damper High Side Front Circuit Short To Battery
C1466 Damper Circuit Failure
C1467 Damper High Side Rear Circuit Short To Battery
C1468 Damper Low Side Front Circuit Failure
C1469 Damper Low Side Rear Circuit Failure
C1495 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Failure
C1496 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Open
C1497 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Short to Battery
C1498 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Short to Ground
C1499 Transfer Case Contact Plate "A" Encoder Circuit Failure
C1500 Transfer Case Contact Plate "B" Encoder Circuit Failure
C1501 Transfer Case Contact Plate "C" Encoder Circuit Failure
C1502 Transfer Case Contact Plate "D" Encoder Circuit Failure
C1503 Dynamic Stability Control Left Front Valve Malfunction
C1504 Dynamic Stability Control Right Front Valve Malfunction
C1505 Dynamic Stability Control Left Rear Valve Malfunction
C1506 Dynamic Stability Control Right Rear Valve Malfunction
C1507 Traction Control of Brake Exceeds Time-Out
C1508 Traction Control of Engine Exceeds Time-Out
C1510 Right Front Wheel Pressure Reduction Performance Problem
C1511 Left Front Wheel Pressure Reduction Performance Problem
C1512 Right Rear Wheel Pressure Reduction Performance Problem
C1513 Left rear Wheel Pressure Reduction Performance Problem
C1699 Left Rear Sensor Circuit Short to Vbat
C1700 Left Rear Sensor Circuit Failure
C1701 Left Rear Sensor Circuit Fault
C1702 RightRear Sensor Circuit Short to Vbat
C1703 Right Rear Sensor Circuit Failure
C1704 Right Rear Sensor Circuit Fault
C1705 Left Rear Center Sensor Circuit Short to Vbat
C1706 Left Rear Center Sensor Circuit Failure
C1707 Left Rear Center Sensor Circuit Fault
C1708 Right Rear Center Sensor Circuit Short to Vbat
C1709 Right Rear Center Sensor Circuit Failure
C1710 Right Rear Center Sensor Circuit Fault
C1711 Left Front Sensor Circuit Short to Vbat
C1712 Left Front Sensor Circuit Failure
C1713 Left Front Sensor Circuit Fault
C1714 Right Front Sensor Circuit Short to Vbat
C1715 Right Front Sensor Circuit Failure
C1716 Right Front Sensor Circuit Fault
C1717 Left Front Center Sensor Circuit Short to Vbat
C1718 Left Front Center Sensor Circuit Failure
C1719 Left Front Center Sensor Circuit Fault
C1721 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Open
C1722 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Short To Battery
C1723 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Short To Ground
C1724 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Failure
C1725 Air Suspension Front Pneumatic Failure
C1726 Air Suspension Rear Pneumatic Failure
C1727 Air Suspension Reservoir Pneumatic Failure
C1728 Transfer Case unable to transition between 2H and 4H
C1729 Transfer Case unable to transition between 4H and 4L
C1730 Reference Voltage Out of Range (+5 v)
C1731 Air Suspension LF Corner Up Timeout
C1732 Air Suspension LF Corner Down Timeout
C1733 Air Suspension RF Corner Up Timeout
C1734 Air Suspension RF Corner Down Timeout
C1735 Air Suspension LR Corner Up Timeout
C1736 Air Suspension LR Corner Down Timeout
C1737 Air Suspension RR Corner Up Timeout
C1738 Air Suspension RR Corner Down Timeout
C1739 Right Front Center Sensor Circuit Short to Vbat
C1740 Right Front Center Sensor Circuit Failure
C1741 Right Front Center Sensor Circuit Fault
C1742 Rear Sounder Circuit Failure
C1743 Rear Sounder Circuit Short to Vbatt
C1744 Front Sounder Circuit Failure
C1745 Front Sounder Circuit Short to Vbatt
C1748 Switch input Circuit Short to Gnd
C1749 Trailer Input Circuit Failure
C1750 Accelerator Position Sensor Out of Range
C1751 Vehicle Speed Sensor # 1 Output Circuit Short to Vbatt
C1752 Vehicle Speed Sensor # 1 Output Circuit Short to Gnd
C1753 Hydraulic Clutch Actuator Valve Signal Fault
C1754 Hydraulic Clutch Actuator Valve Circuit Failure
C1755 Power Limit Shutdown Fault
C1756 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Failure
C1757 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Open
C1758 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Battery
C1759 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Ground
C1760 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Failure
C1761 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Open
C1762 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Battery
C1763 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Ground
C1765 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Failure
C1766 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Open
C1767 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Short To Battery
C1768 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Short To Ground
C1770 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Failure
C1771 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Open
C1772 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1773 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1774 Coolant Temp. Out of Range
C1775 DC-DC Converter Failure
C1776 Heater System Failure
C1777 Vacuum Pressure Circuit Failure
C1778 Power Steering Failure
C1779 Blower Switch Failure
C1780 Temperature Select Failure
C1781 Engine Coolant Temperature Signal Missing/Fault
C1790 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Failure
C1791 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Open
C1792 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1793 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1795 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Failure
C1796 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Open
C1797 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1798 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1800 Air Suspension Reservoir Solenoid Circuit Failure
C1805 Mismatched PCM and/or ABS-TC Module
C1813 Air Suspension LR Vent Request Exceeded Max. Timing
C1814 Air Suspension RR Vent Request Exceeded Max. Timing
C1818 Air Suspension LR Air Compress Request Exceeded Max. Timing
C1819 Air Suspension RR Air Compress Request Exceeded Max. Timing
C1820 Air Suspension RF Air Compress Request Exceeded Max. Timing
C1830 Air Suspension Compressor Relay Circuit Failure
C1831 Air Suspension Compressor Relay Circuit Open
C1832 Air Suspension Compressor Relay Circuit Short To Battery
C1833 Air Suspension Compressor Relay Circuit Short To Ground
C1834 Gauge Drive Current Fault
C1835 Current Sense Circuit Failure
C1836 Battery Temp. Out of Range
C1837 Battery Heater Circuit Failure
C1838 Charging System Fault
C1839 Leakage Fault
C1840 Air Suspension Disable Switch Circuit Failure
C1841 Air Suspension Disable Switch Circuit Open
C1842 Air Suspension Disable Switch Circuit Short To Battery
C1843 Air Suspension Disable Switch Circuit Short To Ground
C1844 Air Suspension Secondary Front Inflator Solenoid Output Circuit Failure
C1845 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Failure
C1846 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Open
C1847 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1848 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1849 Master Cylinder Pressure Out of Range
C1850 Air Suspension Warning Lamp Circuit Failure
C1851 Air Suspension Warning Lamp Circuit Open
C1852 Air Suspension Warning Lamp Circuit Short To Battery
C1853 Air Suspension Warning Lamp Circuit Short To Ground
C1854 Motor Temperature Out of Range
C1855 Acceleration Position Sensor Conflict
C1856 Traction Motor Encoder circuit Failure
C1859 PRNDL Input #2 Circuit Failure
C1860 PRNDL Input #3 Circuit Failure
C1861 PRNDL Input #4 Circuit Failure
C1862 Contactor Circuit Failure
C1863 External Charging Fault
C1864 Battery Module Fault
C1865 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Failure
C1866 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Open
C1867 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1868 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1869 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Failure
C1870 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Open
C1871 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1872 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1873 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Failure
C1874 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Open
C1875 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1876 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1877 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Failure
C1878 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Open
C1879 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1880 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1881 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Failure
C1882 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Open
C1883 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Short To Battery
C1884 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Short To Ground
C1885 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Failure
C1886 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Open
C1887 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Short To Battery
C1888 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Short To Ground
C1889 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Failure
C1890 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Open
C1891 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Short To Battery
C1892 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Short To Ground
C1893 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Failure
C1894 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Open
C1895 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Short To Battery
C1896 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Short To Ground
C1897 Steering VAPS II Circuit Loop Failure
C1898 Steering VAPS II Circuit Loop Open
C1899 Steering VAPS II Circuit Loop Short To Battery
C1900 Steering VAPS II Circuit Loop Short To Ground
C1901 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Failure
C1902 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Open
C1903 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Short To Battery
C1904 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Short To Ground
C1905 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Failure
C1906 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Open
C1907 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Short To Battery
C1908 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Short To Ground
C1909 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Failure
C1910 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Open
C1911 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Short To Battery
C1912 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Short To Ground
C1913 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Failure
C1914 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Open
C1915 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Short To Battery
C1916 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Short To Ground
C1917 Steering EVO Out-of-Range Fault
C1918 Air Suspension Ride Height Select Switch Circuit Failure
C1920 Led #1 Circuit Failure
C1921 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Failure
C1922 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Open
C1923 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Short To Battery
C1924 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Short To Ground
C1925 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Failure
C1926 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Open
C1927 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Short To Battery
C1928 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Short To Ground
C1929 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Failure
C1930 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Open
C1931 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Short To Battery
C1932 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Short To Ground
C1933 Solenoid Current Out Of Range
C1934 HPU (Hydraulic Pump Unit) Pressurisation Failure
C1935 Chime Circuit Failure
C1936 Hydraulic Pump Relay Circuit Failure
C1937 Steering Wheel Angle Sensor Offset Failure
C1938 Invalid Steering Wheel Angle Sensor ID
C1939 Brake Pressure Switch Input Circuit Failure
C1940 Brake Pressure Switch Mechanical Failure
C1942 Unrecognized Powertrain Configuration
C1943 Airbag Deployment Indication Input Fault
C1944 Gauge Driver Circuit Fault
C1945 Park Switch Indicates Park with Vehicle Moving
C1946 Seat Track Position Switch Circuit Open
C1947 Seat Track Position Switch Circuit Short to Ground
C1948 Seat Track Position Switch Circuit Resistance Out of Range
C1949 Accelerometer Sensor Circuit Open
C1950 Accelerometer Sensor Circuit Failure
C1951 Lateral Accelerometer Sensor Circuit Open
C1952 Yaw Rate Sensor Circuit Open
C1953 Master Cylinder Pressure Sensor Circuit Open
C1954 Master Cylinder Pressure Sensor Circuit Failure
C1955 Steering Angle Sensor Circuit Open
C1956 Steering Angle Sensor Circuit Failure
C1957 Dynamic Stability Control Valve RF Circuit Failure
C1958 Dynamic Stability Control Valve LF Circuit Failure
C1959 Lateral Accelerometer Sensor Circuit Failure
C1960 Driver Brake Apply Circuit Fault
C1961 Park Lamp Relay Coil Circuit Failure
C1962 Park Lamp Relay Coil Short to Battery
C1963 Stability Control Inhibit Warning
C2767 Reserved - TBD
B1200 Climate Control Pushbutton Circuit Failure
B1201 Fuel Sender Circuit Failure
B1202 Fuel Sender Circuit Open
B1203 Fuel Sender Circuit Short To Battery
B1204 Fuel Sender Circuit Short To Ground
B1205 EIC Switch-1 Assembly Circuit Failure
B1206 EIC Switch-1 Assembly Circuit Open
B1207 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Battery
B1208 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Ground
B1209 EIC Switch-2 Assembly Circuit Failure
B1210 EIC Switch-2 Assembly Circuit Open
B1211 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Battery
B1212 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Ground
B1213 Anti-Theft Number of Programmed Keys Is Below Minimum
B1214 Running Board Lamp Circuit Failure
B1215 Running Board Lamp Circuit Short to Battery
B1216 Emergency & Road Side Assistance Switch Circuit Short to Ground
B1217 Horn Relay Coil Circuit Failure
B1218 Horn Relay Coil Circuit Short to Vbatt
B1219 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Failure
B1220 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Open
B1222 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Failure
B1223 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Open
B1224 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Battery
B1225 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Ground
B1226 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Failure
B1227 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Open
B1228 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Battery
B1229 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Ground
B1231 Longitudinal Acceleration Threshold Exceeded
B1232 DO NOT USE (See Shop Manual for Description)
B1233 Glass Break Sensor Failure
B1234 Mirror Switch Invalid Code
B1235 Window Feedback Failure
B1236 Window Feedback Loss of Signal
B1237 Window Feedback Out of Range
B1238 Over Temperature Fault
B1239 Air Flow Blend Door Driver Circuit Failure
B1240 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Failure
B1241 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Short to Battery
B1242 Air Flow Recirculation Door Driver Circuit Failure
B1243 Express Window Down Switch Circuit Short to Battery
B1244 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Failure
B1245 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Short to Battery
B1246 Dim Panel Potentiometer Switch Circuit Failure
B1247 Panel Dim Switch Circuit Open
B1248 Passenger's Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground
B1249 Blend Door Failure
B1250 Air Temperature Internal Sensor Circuit Failure
B1251 Air Temperature Internal Sensor Circuit Open
B1252 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Battery
B1253 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Ground
B1254 Air Temperature External Sensor Circuit Failure
B1255 Air Temperature External Sensor Circuit Open
B1256 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Battery
B1257 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Ground
B1258 Solar Radiation Sensor Circuit Failure
B1259 Solar Radiation Sensor Circuit Open
B1260 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Battery
B1261 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Ground
B1262 Servo Motor Defrost Circuit Failure
B1263 Servo Motor Vent Circuit Failure
B1264 Servo Motor Foot Circuit Failure
B1265 Servo Motor Coolair Bypass Circuit Failure
B1266 Servo Motor Airintake Left Circuit Failure
B1267 Servo Motor Airintake Right Circuit Failure
B1268 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Failure
B1269 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Open
B1270 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Battery
B1271 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Ground
B1272 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Failure
B1273 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Open
B1274 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Battery
B1275 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Ground
B1276 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Failure
B1277 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Open
B1278 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Battery
B1279 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Ground
B1280 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Failure
B1281 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Open
B1282 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Battery
B1283 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Ground
B1284 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Failure
B1285 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Open
B1286 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Battery
B1287 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Ground
B1288 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Failure
B1289 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Open
B1290 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Battery
B1291 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Ground
B1292 Battery Power Relay Circuit Failure
B1293 Battery Power Relay Circuit Open
B1294 Battery Power Relay Circuit Short To Battery
B1295 Battery Power Relay Circuit Short To Ground
B1296 Power Supply Sensor Circuit Failure
B1297 Power Supply Sensor Circuit Open
B1298 Power Supply Sensor Circuit Short To Battery
B1299 Power Supply Sensor Circuit Short To Ground
B1300 Power Door Lock Circuit Failure
B1301 Power Door Lock Circuit Open
B1302 Accessory Delay Relay Coil Circuit Failure
B1303 Accessory Delay Relay Coil Circuit Open
B1304 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Battery
B1305 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Ground
B1306 Oil Level Switch Circuit Open
B1307 Oil Level Switch Circuit Short To Battery
B1308 Oil Level Switch Circuit Short To Ground
B1309 Power Door Lock Circuit Short To Ground
B1310 Power Door Unlock Circuit Failure
B1311 Power Door Unlock Circuit Open
B1312 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Battery
B1313 Battery Saver Relay Coil Circuit Failure
B1314 Battery Saver Relay Coil Circuit Open
B1315 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Battery
B1316 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Ground
B1317 Battery Voltage High
B1318 Battery Voltage Low
B1319 Driver Door Ajar Circuit Failure
B1320 Driver Door Ajar Circuit Open
B1321 Driver Door Ajar Circuit Short To Battery
B1322 Driver Door Ajar Circuit Short To Ground
B1323 Door Ajar Lamp Circuit Failure
B1324 Door Ajar Lamp Circuit Open
B1325 Door Ajar Lamp Circuit Short To Battery
B1326 Door Ajar Lamp Circuit Short To Ground
B1327 Passenger Door Ajar Circuit Failure
B1328 Passenger Door Ajar Circuit Open
B1329 Passenger Door Ajar Circuit Short To Battery
B1330 Passenger Door Ajar Circuit Short To Ground
B1331 Decklid Ajar Rear Door Circuit Failure
B1332 Decklid Ajar Rear Door Circuit Open
B1333 Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Battery
B1334 Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Ground
B1335 Door Ajar RR Circuit Failure
B1336 Door Ajar RR Circuit Open
B1337 Door Ajar RR Circuit Short To Battery
B1338 Door Ajar RR Circuit Short To Ground
B1339 Chime Input Request Circuit Short To Battery
B1340 Chime Input Request Circuit Short To Ground
B1341 Power Door Unlock Circuit Short To Ground
B1342 ECU Is Defective
B1343 Heated Backlite Input Circuit Failure
B1344 Heated Backlite Input Circuit Open
B1345 Heated Backlite Input Circuit Short To Ground
B1346 Heated Backlite Input Circuit Short To Battery
B1347 Heated Backlite Relay Circuit Failure
B1348 Heated Backlite Relay Circuit Open
B1349 Heated Backlite Relay Short To Battery
B1350 Heated Backlite Relay Short To Ground
B1351 Ignition Key-In Circuit Short To Battery
B1352 Ignition Key-In Circuit Failure
B1353 Ignition Key-In Circuit Open
B1354 Ignition Key-In Circuit Short To Ground
B1355 Ignition Run Circuit Failure
B1356 Ignition Run Circuit Open
B1357 Ignition Run Circuit Short To Battery
B1358 Ignition Run Circuit Short To Ground
B1359 Ignition Run/Acc Circuit Failure
B1360 Ignition Run/Acc Circuit Open
B1361 Ignition Run/Acc Circuit Short To Battery
B1362 Ignition Run/Acc Circuit Short To Ground
B1363 Ignition Start Circuit Failure
B1364 Ignition Start Circuit Open
B1365 Ignition Start Circuit Short To Battery
B1366 Ignition Start Circuit Short To Ground
B1367 Ignition Tach Circuit Failure
B1368 Ignition Tach Circuit Open
B1369 Ignition Tach Circuit Short To Battery
B1370 Ignition Tach Circuit Short To Ground
B1371 Illuminated Entry Relay Circuit Failure
B1372 Illuminated Entry Relay Circuit Open
B1373 Illuminated Entry Relay Short To Battery
B1374 Illuminated Entry Relay Short To Ground
B1375 Oil Change Lamp Circuit Open
B1376 Oil Change Lamp Circuit Short To Battery
B1377 Oil Change Lamp Circuit Failure
B1378 Oil Change Lamp Circuit Short To Ground
B1379 Oil Change Reset Button Circuit Short To Ground
B1380 Oil Change Reset Button Circuit Failure
B1381 Oil Change Reset Button Circuit Open
B1382 Oil Change Reset Button Circuit Short To Battery
B1383 Oil Level Lamp Circuit Short To Battery
B1384 Oil Level Lamp Circuit Failure
B1385 Oil Level Lamp Circuit Open
B1386 Oil Level Lamp Circuit Short To Ground
B1387 Oil Temperature Sensor Circuit Open
B1388 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Battery
B1389 Oil Temperature Sensor Circuit Failure
B1390 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Ground
B1391 Oil Level Switch Circuit Failure
B1392 Power Door Memory Lock Relay Circuit Failure
B1393 Power Door Memory Lock Relay Circuit Open
B1394 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Battery
B1395 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Ground
B1396 Power Door Lock Circuit Short To Battery
B1397 Power Door Unlock Circuit Short To Battery
B1398 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Failure
B1399 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Open
B1400 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Battery
B1401 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Ground
B1402 Driver Power Window Down Switch Circuit Failure
B1403 Driver Power Window Up Switch Circuit Failure
B1404 Driver Power Window Down Circuit Open
B1405 Driver Power Window Down Circuit Short To Battery
B1406 Driver Power Window Down Circuit Short To Ground
B1407 Driver Power Window Up Circuit Open
B1408 Driver Power Window Up Circuit Short To Battery
B1409 Driver Power Window Up Circuit Short To Ground
B1410 Driver Power Window Motor Circuit Failure
B1411 Driver Power Window Motor Circuit Open
B1412 Driver Power Window Motor Circuit Short To Battery
B1413 Driver Power Window Motor Circuit Short To Ground
B1414 Power Window LR Motor Circuit Failure
B1415 Power Window LR Motor Circuit Open
B1416 Power Window LR Motor Circuit Short To Battery
B1417 Power Window LR Motor Circuit Short To Ground
B1418 Passenger Power Window Motor Circuit Failure
B1419 Passenger Power Window Motor Circuit Open
B1420 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Battery
B1421 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Ground
B1422 Power Window RR Motor Circuit Failure
B1423 Power Window RR Motor Circuit Open
B1424 Power Window RR Motor Circuit Short To Battery
B1425 Power Window RR Motor Circuit Short To Ground
B1426 Lamp Seat Belt Circuit Short To Battery
B1427 Lamp Seat Belt Circuit Open
B1428 Lamp Seat Belt Circuit Failure
B1429 Lamp Seat Belt Circuit Short To Ground
B1430 Seat Belt Switch Circuit Short To Ground
B1431 Wiper Brake/Run Relay Circuit Failure
B1432 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Battery
B1433 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Ground
B1434 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Failure
B1435 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Open
B1436 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Battery
B1437 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Ground
B1438 Wiper Mode Select Switch Circuit Failure
B1439 Wiper Mode Select Switch Circuit Open
B1440 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Battery
B1441 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Ground
B1442 Door Handle Switch Circuit Failure
B1443 Door Handle Switch Circuit Open
B1444 Door Handle Switch Circuit Short To Battery
B1445 Door Handle Switch Circuit Short To Ground
B1446 Wiper Park Sense Circuit Failure
B1447 Wiper Park Sense Circuit Open
B1448 Wiper Park Sense Circuit Short To Battery
B1449 Wiper Park Sense Circuit Short To Ground
B1450 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Failure
B1451 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Open
B1452 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Battery
B1453 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Ground
B1454 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Failure
B1455 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Open
B1456 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Battery
B1457 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Ground
B1458 Wiper Washer Pump Motor Relay Circuit Failure
B1459 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Open
B1460 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Battery
B1461 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Ground
B1462 Seat Belt Switch Circuit Failure
B1463 Seat Belt Switch Circuit Open
B1464 Seat Belt Switch Circuit Short To Battery
B1465 Wiper Brake/Run Relay Circuit Open
B1466 Wiper Hi/Low Speed Not Switching
B1467 Wiper Hi/Low Speed Circuit Motor Short To Battery
B1468 Chime Input Request Circuit Failure
B1469 Chime Input Request Circuit Open
B1470 Lamp Headlamp Input Circuit Failure
B1471 Lamp Headlamp Input Circuit Open
B1472 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Ground
B1473 Wiper Low Speed Circuit Motor Failure
B1474 Battery Saver Power Relay Circuit Short To Battery
B1475 Accessory Delay Relay Contact Short To Battery
B1476 Wiper High Speed Circuit Motor Failure
B1477 Wiper Hi/Low Circuit Motor Short To Ground
B1478 Power Window One Touch Up/Down Activated Simultaneously
B1479 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Failure
B1480 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Open
B1481 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Battery
B1482 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Ground
B1483 Brake Pedal Input Circuit Failure
B1484 Brake Pedal Input Open Circuit
B1485 Brake Pedal Input Circuit Battery Short
B1486 Brake Pedal Input Circuit Ground Short
B1487 Door Handle Right Front Circuit Failure
B1488 Door Handle Right Front Circuit Open
B1489 Door Handle Right Front Short To Battery
B1490 Door Handle Right Front Short To Ground
B1491 Ignition Cylinder Sensor Circuit Failure
B1492 Ignition Cylinder Sensor Open Circuit
B1493 Ignition Cylinder Sensor Battery Short
B1494 Ignition Cylinder Sensor Ground Short
B1495 Decklid Punch-Out Sensor Circuit Failure
B1496 Decklid Punch-Out Sensor Open Circuit
B1497 Decklid Punch-Out Sensor Battery Short
B1498 Decklid Punch-Out Sensor Ground Short
B1499 Lamp Turn Signal Left Circuit Failure
B1500 Lamp Turn Signal Left Circuit Open
B1501 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Battery
B1502 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Ground
B1503 Lamp Turn Signal Right Circuit Failure
B1504 Lamp Turn Signal Right Circuit Open
B1505 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Battery
B1506 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Ground
B1507 Flash To Pass Switch Circuit Failure
B1508 Flash To Pass Switch Circuit Open
B1509 Flash To Pass Switch Circuit Short To Battery
B1510 Flash To Pass Switch Circuit Short To Ground
B1511 Driver Door Handle Circuit Failure
B1512 Driver Door Handle Circuit Open
B1513 Driver Door Handle Circuit Short To Battery
B1514 Driver Door Handle Circuit Short To Ground
B1515 Seat Driver Occupied Switch Circuit Failure
B1516 Seat Driver Occupied Switch Circuit Open
B1517 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Battery
B1518 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Ground
B1519 Hood Switch Circuit Failure
B1520 Hood Switch Circuit Open
B1521 Hood Switch Circuit Short To Battery
B1522 Hood Switch Circuit Short To Ground
B1523 Keyless Entry Circuit Failure
B1524 Keyless Entry Circuit Open
B1525 Keyless Entry Circuit Short To Battery
B1526 Keyless Entry Circuit Short To Ground
B1527 Memory Set Switch Circuit Failure
B1528 Memory Set Switch Circuit Open
B1529 Memory Set Switch Circuit Short To Battery
B1530 Memory Set Switch Circuit Short To Ground
B1531 Memory 1 Switch Circuit Failure
B1532 Memory 1 Switch Circuit Open
B1533 Memory 1 Switch Circuit Short To Battery
B1534 Memory 1 Switch Circuit Short To Ground
B1535 Memory 2 Switch Circuit Failure
B1536 Memory 2 Switch Circuit Open
B1537 Memory 2 Switch Circuit Short To Battery
B1538 Memory 2 Switch Circuit Short To Ground
B1539 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Failure
B1540 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Open
B1541 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Battery
B1542 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Ground
B1543 Seat Direction Switch Assembly Circuit Failure
B1544 Seat Direction Switch Assembly Circuit Open
B1545 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Battery
B1546 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Ground
B1547 Power Window Master Circuit Failure
B1548 Power Window Master Circuit Open
B1549 Power Window Master Circuit Short To Battery
B1550 Power Window Master Circuit Short To Ground
B1551 Decklid Release Circuit Failure
B1552 Decklid Release Circuit Open
B1553 Decklid Release Circuit Short To Battery
B1554 Decklid Release Circuit Short To Ground
B1555 Ignition Run/Start Circuit Failure
B1556 Ignition Run/Start Circuit Open
B1557 Ignition Run/Start Circuit Short To Battery
B1558 Ignition Run/Start Circuit Short To Ground
B1559 Door Lock Cylinder Circuit Failure
B1560 Door Lock Cylinder Circuit Open
B1561 Door Lock Cylinder Circuit Short To Battery
B1562 Door Lock Cylinder Circuit Short To Ground
B1563 Door Ajar Circuit Failure
B1564 Door Ajar Circuit Open
B1565 Door Ajar Circuit Short To Battery
B1566 Door Ajar Circuit Short To Ground
B1567 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Failure
B1568 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Open
B1569 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Battery
B1570 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Ground
B1571 Door Ajar LR Circuit Failure
B1572 Door Ajar LR Circuit Open
B1573 Door Ajar LR Circuit Short To Battery
B1574 Door Ajar LR Circuit Short To Ground
B1575 Lamp Park Input Circuit Failure
B1576 Lamp Park Input Circuit Open
B1577 Lamp Park Input Circuit Short To Battery
B1578 Lamp Park Input Circuit Short To Ground
B1579 Dim Panel Increase Input Circuit Failure
B1580 Dim Panel Increase Input Circuit Open
B1581 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Battery
B1582 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Ground
B1583 Dim Panel Decrease Input Circuit Failure
B1584 Dim Panel Decrease Input Circuit Open
B1585 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Battery
B1586 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Ground
B1587 Autolamp Delay Increase Circuit Failure
B1588 Autolamp Delay Increase Circuit Open
B1589 Autolamp Delay Increase Circuit Short To Battery
B1590 Autolamp Delay Increase Circuit Short To Ground
B1591 Autolamp Delay Decrease Circuit Failure
B1592 Autolamp Delay Decrease Circuit Open
B1593 Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Battery
B1594 Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Ground
B1595 Ignition Switch Illegal Input Code
B1596 Service Continuous Codes
B1597 Driver's Seat Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground
B1598 Driver's Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground
B1599 Passenger's Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground
B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received
B1601 PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder
B1602 PATS Received Invalid Format Of Key-Code From Ignition Key Transponder
B1603 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Failure
B1604 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Open
B1605 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Battery
B1606 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Ground
B1607 Illuminated Entry Input Circuit Failure
B1608 Illuminated Entry Input Open Circuit
B1609 Illuminated Entry Input Short Circuit To Battery
B1610 Illuminated Entry Input Short Circuit To Ground
B1611 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Failure
B1612 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Open
B1613 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Battery
B1614 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Ground
B1615 Wiper Rear Disable Switch Circuit Failure
B1616 Wiper Rear Disable Switch Circuit Open
B1617 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Battery
B1618 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Ground
B1619 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Failure
B1620 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Open
B1621 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Battery
B1622 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Ground
B1623 Lamp Keypad Output Circuit Failure
B1624 Lamp Keypad Output Open Circuit
B1625 Lamp Keypad Output Short Circuit To Battery
B1626 Lamp Keypad Output Short Circuit To Ground
B1627 PRNDL Reverse Input Circuit Failure
B1628 PRNDL Reverse Input Open Circuit
B1629 PRNDL Reverse Input Short To Battery
B1630 PRNDL Reverse Input Short Circuit To Ground
B1631 Mirror Driver Left Circuit Failure
B1632 Mirror Driver Left Circuit Open
B1633 Mirror Driver Left Circuit Short To Battery
B1634 Mirror Driver Left Circuit Short To Ground
B1635 Mirror Driver Right Circuit Failure
B1636 Mirror Driver Right Circuit Open
B1637 Mirror Driver Right Circuit Short To Battery
B1638 Mirror Driver Right Short To Ground
B1639 Mirror Passenger Left Circuit Failure
B1640 Mirror Passenger Left Circuit Open
B1641 Mirror Passenger Left Circuit Short To Battery
B1642 Mirror Passenger Left Circuit Short To Ground
B1643 Mirror Passenger Right Circuit Failure
B1644 Mirror Passenger Right Circuit Open
B1645 Mirror Passenger Right Circuit Short To Battery
B1646 Mirror Passenger Right Circuit Short To Ground
B1647 Seat Driver Recline Forward Circuit Failure
B1648 Seat Driver Recline Forward Circuit Open
B1649 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Battery
B1650 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Ground
B1651 Seat Driver Recline Backward Circuit Failure
B1652 Seat Driver Recline Backward Circuit Open
B1653 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Battery
B1654 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Ground
B1655 Seat Driver Rear Up Circuit Failure
B1656 Seat Driver Rear Up Circuit Open
B1657 Seat Driver Rear Up Circuit Short To Battery
B1658 Seat Driver Rear Up Circuit Short To Ground
B1659 Seat Driver Front Up Circuit Failure
B1660 Seat Driver Front Up Circuit Open
B1661 Seat Driver Front Up Circuit Short To Battery
B1662 Seat Driver Front Up Circuit Short To Ground
B1663 Seat Driver Front Up/Down Motor Stalled
B1664 Seat Driver Rear Up/Down Motor Stalled
B1665 Seat Driver Forward/Backward Motor Stalled
B1666 Seat Driver Recline Motor Stalled
B1667 Mirror Driver Up/Down Motor Stalled
B1668 Mirror Driver Right/Left Motor Stalled
B1669 Mirror Passenger Up/Down Motor Stalled
B1670 Mirror Passenger Right/Left Motor Stalled
B1671 Battery Module Voltage Out Of Range
B1672 Seat Driver Occupied Input Circuit Failure
B1673 Seat Driver Occupied Input Circuit Open
B1674 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Battery
B1675 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Ground
B1676 Battery Pack Voltage Out Of Range
B1677 Alarm Panic Input Circuit Failure
B1678 Alarm Panic Input Circuit Open
B1679 Alarm Panic Input Circuit Short To Battery
B1680 Alarm Panic Input Circuit Short To Ground
B1681 PATS Transceiver Module Signal Is Not Received
B1682 PATS Is Disabled (Check Link Between PATS And Transponder)
B1683 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Failure
B1684 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Open
B1685 Lamp Dome Input Circuit Failure
B1686 Lamp Dome Input Circuit Open
B1687 Lamp Dome Input Circuit Short To Battery
B1688 Lamp Dome Input Circuit Short To Ground
B1689 Autolamp Delay Circuit Failure
B1690 Autolamp Delay Circuit Open
B1691 Autolamp Delay Circuit Short To Battery
B1692 Autolamp Delay Circuit Short To Ground
B1693 Autolamp On Circuit Failure
B1694 Autolamp On Circuit Open
B1695 Autolamp On Circuit Short To Battery
B1696 Autolamp On Circuit Short To Ground
B1697 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Battery
B1698 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Ground
B1699 Passenger's Seat Occupied Switch Circuit Short to Ground
B1700 Passenger's Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground
B1701 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Failure
B1702 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Open
B1703 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Battery
B1704 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Ground
B1705 Seat Driver Recline Rearward Switch Ci
Ostatnio zmieniony 2007-08-08, 22:56 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.

chevidan

Re: kody błędów explorer

2007-08-08, 23:24

kody explorer (91-94) obd l

Differences in test mode noted as:
(O) = Key On Engine Off test
(R) = Key On Engine Running test
(M) = Memory code
Code Definition

11
System checks OK

12
Idle Speed Control motor or Air Bypass not controlling idle properly (generally idle too low) - ISC

13 (O) ISC did not respond properly (extends to touch throttle then retracts for KOEO) - ISC
(R) Idle Speed Control motor or Air Bypass not controlling idle properly (generally idle too high)
(M) ISC sticking, open ITS circuit or TP sticking

14 Ignition pickup was erratic - Ignition Systems
E4OD Transmission diesel RPM sensor - Diesel RPM sensor

15 (O) No Keep Alive Memory power to PCM pin 1 or bad PCM (Memory Test Failure)
(M) KAM (pin 1) was interrupted (was battery disconnected ?)

16 1.9L & 2.5L - Throttle stop set too high - IDLE or Idle Set Procedures
2.3L - RPM's too low - IDLE
(O) Electronic ignition - IDM circuit fault - Ignition Systems

17 1.9L & 2.5L - Throttle stop set too low - IDLE

18 (R) Check base timing & advance function - Timing Tests
(M) Ignition TACH signal erratic - Ignition Systems

19 (O) No Vehicle Power (pins 37 + 57) or bad PCM VPWR Diagnosis
(R) Erratic idle during test (reset throttle & retest) - Idle Set Procedures
Electronic ignition Cylinder ID sensor/circuit problem - Ignition Systems

21 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor out of range - ECT

22 MAP (vacuum) or BARO signal out of range - MAP

23 Throttle sensor out of range or throttle set too high - TPS

24 Intake Air Temperature (IAT) or Vane Air Temperature (VAT) sensor out of range - IAT VAT

25 Knock sensor not tested (ignore if not pinging) - KS

26 Mass Air Flow (MAF) or Vane Air Flow (VAF) out of range - MAF VAF
Transmission Oil Temperature (TOT) sensor out of range - Transmissions

27 Vehicle Speed Sensor problem - VSS

28 Vane Air Temperature (VAT) sensor out of range - VAT

2.3L w/Electronic Ignition - Cyl ID, IDM low or right coil pack failure - Ignition Systems

29 Vehicle Speed Sensor problem - VSS
EGR CODES DEPEND ON WHAT SYSTEM TYPE THE VEHICLE IS EQUIPPED WITH:
EVP is for vehicles equipped with EGR solenoid(s), with or without an EVP sensor
EVR is for vehicles equipped with an EGR Vacuum Regulator (EVR) and an EGR Valve Position (EVP) sensor
PFE is for vehicles with Pressure Feedback EGR (PFE) sensor and and an EGR Vacuum Regulator (EVR)
If you don't know what type of system you have, go to the EVP heading, which is the first one.
There are pictures under the different headings to help you identify the system.

31 EVP - (O, R, M) EVP signal is/was out of range - EVP
EVR - (O, R, M) EVP signal is/was low - EVR
PFE - (O, R, M) PFE signal is/was low - PFE

32 EVP - (R) EGR not responding properly during test - EVP
EVR - (O, R, M) EVP signal is/was low - EVR
PFE - (R, M) PFE shows low pressure, EGR not seating or memory, not seating intermittently - PFE

33 ALL - (O, M) EGR did not open/ respond during test or if memory code, did not open intermittently - EVP EVR PFE (w aucie do 94 roku ten błąd się wyświetla zawsze ponieważ nie posiadają one recylkulatora spalin a sterownik jest do niego przystosowany)

34 EVP - (R) EGR did not respond properly during test - EVP
EVR - (O, R, M) EVP sensor is/was high - EVR
PFE - (O, R, M) PFE sensor is/was out of range - PFE

35 EVP - (R) Engine RPM's too low to test EGR system - EVP
EVR - (O, R, M) EVP sensor signal is/was high - EVR
PFE - (O, R, M) PFE sensor signal is/was high - PFE

38 Idle Tracking Switch signal was intermittent - ISC

39 Transmission Torque Converter clutch not engaging - Transmissions

40 SERIES FUEL/AIR INJECTION CODES ON VEHICLES WITH DUAL OXYGEN SENSORS REFER TO THE RIGHT OR REAR SENSOR. EXCEPT: 1984-1988 3.8L ENGINES: LEFT SENSOR

41 (R) System lean - Fuel control
(M) System was lean for 15 seconds or more (no HO2S switching) - Fuel control

42 (R) System rich - Fuel control
(M) System was rich for 15 seconds or more (no HO2S switching) - Fuel control

43 (R) HO2S sensor not reading (run at 2000 rpm's for 2 minutes and retest - check for HO2S switching)
(M) Was lean at WOT for 3 seconds or more - Fuel control

44 AIR system inoperative - Air Injection

45 AIR not Diverting (AIRD) - Air Injection
Electronic Ignition - coil primary circuit failure - Ignition Systems

46 AIR Bypass (AIRB) not working - Air Injection
Electronic Ignition - primary circuit failure coil 2 - Ignition Systems

47 Low flow unmetered air (check for small vacuum leaks, injector o'rings, gaskets etc.)
E4OD transmission 4x4 switch/circuit problem - Transmissions

48 High flow unmetered air (check for large vacuum leak, inlet hoses etc.)
Electronic Ignition - coil primary circuit failure - Ignition Systems

49 Electronic Ignition - spout signal circuit problem - Ignition Systems
Transmission 1/2 shift problem - Transmissions

51 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor signal is/was too high - ECT

52 Power Steering Pressure Switch/circuit open - PSP
(R) Did you turn wheel during test ?

53 Throttle Position sensor too high - TPS

54 Intake Air Temperature (IAT) or Vane Air Temperature (VAT) signal high - IAT VAT

55 No or low (under 7.5 V) Key Power to PCM pin 5

56 Vane Air Flow (VAF) or Mass Air Flow (MAF) sensor high - VAF MAF

Transmission Oil Temperature sensor too high - Transmissions

57 Intermittent in Park/Neutral/ Switch or Neutral Pressure switch circuit - PNP or Transmissions
1990 Scorpio - Octane jumper installed (information only code - to inform you if it is installed or not)

58 Idle Tracking Switch (ITS) signal problem ISC
Vane Air Temperature (VAT) sensor out of range or open - VAT

59 AXOD 4/3 circuit fault - Transmissions
3.0L SHO - Low speed fuel pump circuit problem - Power / Fuel Pump Circuits
Transmission 2/3 shift problem - Transmissions
1990 Scorpio - Idle jumper installed (information only code - to inform you if it is installed or not)

61 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor is or was too low - ECT

62 AXOD (KOEO only) 3/2 circuit short to ground - Transmissions
AXOD (KOEO AND KOER) 4/3 circuit failure - Transmissions
E4OD excessive converter clutch slippage - Transmissions

63 Throttle Position Sensor (TPS) signal too low TPS

64 Intake Air Temperature (IAT) or Vane Air Temperature (VAT) signal low or grounded - IAT VAT

65 Check intermittent HO2S (signal or ground) - Fuel Control
(R) E4OD truck - cycle OD cancel switch after engine ID is received - Transmissions
1984 3.8L ONLY - O, M Battery voltage high (check for electrical system overcharging)

66 Vane Air Flow (VAF) or Mass Air Flow (MAF) signal low - VAF MAF
Transmission Oil Temperature (TOT) signal low (possibly grounded) - Transmissions

67 Park/Neutral circuit fault - PNP
Transmission Manual Lever Position (MLP) sensor circuit - Transmissions
(M) Intermittent Park Neutral Position (PNP) sensor fault - PNP

68 Idle Tracking Switch (ITS) circuit (possibly grounded) - ISC
Vane Air Temperature (VAT) sensor out of range or grounded - VAT
3.8L AXOD -Transmission Temperature Switch (TTS) open - Transmissions
Electronic Transmission - Transmission Oil Temperature (TOT) sensor was overheated - Transmissions

69 AXOD transmission (O) 3/2 switch closed (possible short circuit) - Transmissions
AXOD (M) 3/2 switch open (poss short to power) - Transmissions
E4OD 3/4 shift problem - Transmissions

70 (M) 3.8L AXOD - Data link to instrument cluster fault. Service any other EEC codes, erase memory and retest.
If code is still present refer to instrument cluster diagnosis manual.

71 (M) 1.9L TBI, 2.3L TBI, 2.5L TBI - ITS signal was grounded when throttle should have been opening ITS - ISC
ISC motor problem or Idle Tracking Switch (ITS) signal wire shorted to ground - ISC
(M) 1.9L MFI - PCM re-initialized. Possible electrical noise, case ground or intermittent VPWR problem - VPWR Diagnosis
(M) 3.8L AXOD - Data link to instrument cluster fault - See code 70

72 (R) No MAP or MAF change in "goose" test - retest, check for frequency or voltage change - MAP MAF
(M) 1.9L MFI - VPWR circuit to PCM was intermittent - VPWR Diagnosis
(M) 2.3L T/C - PCM re-initialized. Possible electrical noise, case ground or intermittent VPWR problem - VPWR Diagnosis
(M) 3.8L AXOD - Message center data link circuit fault - See code 70

73 (O) Rerun test, if 73 is still output replace TPS
(R) No Throttle Position Sensor (TPS) change in "goose" test. Must get at least 25% throttle rotation - TPS

74 Was brake depressed after engine ID was received ?
Brake On Off (BOO) signal open or short to ground - BOO

75 Brake On Off (BOO) signal shorted to power - BOO

76 Vane Air Flow (VAF) did not respond to "goose" test - VAF

77 System did not receive "goose" test - see TESTS

78 (M) VPWR circuit to PCM was intermittent or the PCM is bad VPWR Diagnosis

79 A/C is on or pin 10 is shorted to power

80 SERIES CODES GENERALLY ARE CIRCUIT PROBLEMS THAT COULD BE WIRING, RELAY OR SOLENOID RELATED.
ONLY ONE OF THE CIRCUITS LISTED UNDER THE CODE IS USED ON EACH VEHICLE. THE FAULT IS IN WHICHEVER SOLENOID OR CIRCUIT IS PRESENT ON THE VEHICLE

81 Boost control solenoid - Solenoids
AIRD solenoid - Solenoids and Air Injection
3.0L SHO - Inlet Air Solenoid - Solenoids

82 2.3L TC - Fan Control wire shorted to ground - A/C and Fan Circuits
AIRB solenoid - Solenoids and Air Injection
3.8L SC - Super Charger Bypass Solenoid - Solenoids

83 High Electro Drive Fan circuit fault - A/C and Fan Circuits
EGR Control solenoid - Solenoids
3.0L SHO - Low Speed Fuel Pump Relay circuit - Power / Fuel Pump Circuits

84 EGR Vacuum Regulator - Solenoids
EGR cutoff solenoid - Solenoids
EGR Vent solenoid - Solenoids

85 2.3L T/C Automatic - 3/4-4/3 Shift solenoid - Transmissions
CANP solenoid (ALL 1989) - Solenoids
(M) 1.9L MFI - System has corrected rich condition - Fuel control

86 2.3L or 2.9L Truck - A4LD 3/4 shift solenoid - Transmissions
(M) 1.9L MFI - System has corrected lean condition - Fuel control

87 (O) Fuel pump circuit fault (check inertia switch) - Power / Fuel Pump Circuits
Vehicles with 2BBL carb - Temperature Compensated Accelerator Pump Solenoid - Solenoids
(M) intermittent in fuel pump primary circuit - Power / Fuel Pump Circuits
NOTE: On some Escorts with automatic seat belts this code is normal IN MEMORY due to the wiring

88 Throttle Kicker Solenoid - Solenoids
Variable Voltage Choke relay circuit fault - VVC
Fan Control circuit fault - A/C and Fan Circuits
A4LD - Converter Clutch Override solenoid - Transmissions
Electronic Ignition - IDM, DPI or spout circuit fault - Ignition Systems

89 A4LD - Converter Clutch Override solenoid - Transmissions
AXOD Torque Converter Control solenoid circuit - Transmissions
Exhaust Heat Control (heat riser) solenoid circuit - Solenoids

90 SERIES FUEL/AIR INJECTION CODES ON VEHICLES WITH DUAL OXYGEN SENSORS REFER TO THE LEFT OR FRONT SENSOR. EXCEPT: 1984-1988 3.8L ENGINES: RIGHT SENSOR

91 (R, M) System running lean - Fuel control
Transmission SS 1 circuit/solenoid problem - Transmissions

92 (R) System running rich - Fuel control
Transmission SS 2 circuit/solenoid problem - Transmissions

93 (O) Throttle linkage binding or bad ISC motor ISC (R) HO2S not reading - Fuel control
Transmission TCC circuit/solenoid problem - Transmissions

94 AIR system inoperative - Air Injection
Transmission TCC circuit/solenoid problem - Transmissions

95 (O) Fuel pump: open, bad ground or always on - Power / Fuel Pump Circuits
(R) AIR not Diverting (AIRD) - Air Injection
(M) Possible bad fuel pump ground or open between fuel pump and pin 8 at PCM (Fuel Pump Monitor signal) - Power / Fuel Pump Circuits

96 (O) Fuel pump monitor circuit shows no power - Power / Fuel Pump Circuits
(R) AIR Bypass (AIRB) not working - Air Injection
(M) (Service 87 code first if present) Fuel pump relay or battery power feed was open - Power / Fuel Pump Circuits

97 E4OD OD cancel light circuit failure - Transmissions

98 (R) Did not pass KOEO yet (Get 11 in KOEO first)
Transmission EPC circuit/solenoid failure - Transmissions

99 (R) ISC needs to learn (Let idle for 2 minutes; Erase memory and retest)
Transmission EPC circuit/solenoid failure - Transmissions
Ostatnio zmieniony 2008-03-28, 00:41 przez chevidan, łącznie zmieniany 5 razy.

chevidan

Re: kody błędów explorer

2007-08-09, 00:07

Code Definitions

111 System checks OK
112 (O,M) Intake Air Temperature (IAT) sensor is/was low or grounded - IAT
113 (O,M) IAT sensor is/was high or open - IAT
114 (O,R) IAT sensor out of range - IAT
116 (O,R) Engine Coolant (ECT) sensor out of range - ECT
117 (O,M) ECT sensor is/was low or grounded - ECT
118 (O,M) ECT sensor is/was high or open - ECT
121 (O,R,M) Throttle Position (TP) sensor out of range - TPS
122 (O,M) TP low (possibly grounded or open circuit) - TPS
123 (O,M) TP is/was high or short to power - TPS
124 (M) TP voltage was higher than expected - Fuel control
125 (M) TP voltage was lower than expected - Fuel control
126 (O,R,M) MAP or BARO sensor out of range - ">MAP
128 (M) MAP vacuum has not been changing - check vacuum lines - ">MAP
129 (R) No MAP or Mass Air Flow sensor change during "goose" test - MAP MAF
136 (R) Oxygen sensor not switching/system lean Left or Front HO2S - Fuel control
137 (R) Oxygen sensor not switching/system rich Left or Front HO2S - Fuel control
138 (R) Fault in Cold Start Injector circuit - Fuel control
139 (M) Oxygen sensor not switching Left or Front HO2S - Fuel control
144 (M) Oxygen sensor not switching Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
157 (R,M) Mass Air Flow signal is/was low or grounded - MAF
158 (O,R,M) MAF sensor is/was high or short to power - MAF
159 (O,R) MAF sensor is/was out of range - MAF
167 (R) No Throttle Position sensor change in "goose" test (must get at least 25% rotation) - TPS
171 (M) Oxygen sensor not switching - system was at adaptive limits - Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
172 (R,M) Oxygen sensor not switching - system is or was lean - Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
173 (R,M) Oxygen sensor not switching - system is or was rich - Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
174 (M) Oxygen sensor was slow in switching Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
175 (M) Oxygen sensor not switching - system was at adaptive limits - Left or Front HO2S - Fuel control
176 (M) Oxygen sensor not switching - system is or was lean Left or Front HO2S - Fuel control
177 (M) Oxygen sensor not switching - system was rich Left or Front HO2S - Fuel control
178 (M) Oxygen sensor was slow in switching Left or Front HO2S - Fuel control
179 (M) Fuel system was rich at part throttle Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
181 (M) Fuel system was lean at part throttle Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
182 (M) Fuel system was rich at idle Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
183 (M) Fuel system was lean at idle Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
184 (M) Mass Air (MAF) output higher than expected - Fuel control
185 (M) Mass Air (MAF) output lower than expected - Fuel control
186 (M) Injector pulse width longer than expected or Mass Air Flow (MAF) lower than expected - Fuel control
187 Injector pulse width shorter than expected or Mass Air Flow (MAF) higher than expected - Fuel control
188 (M) Fuel system was rich at part throttle - Left or Front HO2S - Fuel control
189 (M) Fuel system was lean at part throttle - Left or Front HO2S - Fuel control
191 (M) Fuel system was rich at idle - Left or Front HO2S - Fuel control
192 (M) Fuel system was lean at idle - Left or Front HO2S - Fuel control
193 Failure in Flexible Fuel (FF) sensor circuit - Fuel control
194 (M) Perform cylinder balance test to check for inoperative injectors
195 (M) Perform cylinder balance test to check for inoperative injectors
211 (M) Ignition PIP signal was erratic or missing - Ignition Systems
212 (M) Ignition TACH signal was erratic (module/wiring) or SPOUT circuit fault - Ignition Systems
213 (R) Ignition SPOUT or SAW circuit open or shorted - Ignition Systems
214 (M) Error in Cylinder ID (CID) circuit or signal - Ignition Systems
215 (M) Primary circuit failure - ignition coil 1 - Ignition Systems
216 (M) Primary circuit failure - ignition coil 2 - Ignition Systems
217 (M) Primary circuit failure - ignition coil 3 - Ignition Systems
218 (M) IDM signal open or high or left coil pack failure - Ignition Systems
219 (M) SPOUT circuit failure, timing defaulted to 10 degrees - follow code 213 diagnosis
222 (M) IDM open or high or right coil pack failure - Ignition Systems
223 (M) Dual Plug (DPI), SPOUT or IDM circuit fault - Ignition Systems
224 (M) Failure in ignition coil primary circuit - Ignition Systems
225 (R) Knock sensor not tested (ignore if not pinging) - KS
226 (O) Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal fault - Ignition Systems
232 (M) EI primary coil circuit failure - Ignition Systems
238 (M) EI primary circuit failure - ignition coil 4 - Ignition Systems
311 (R) AIR system not working - Single, Right or Rear HO2S - Air Injection
312 (R) AIR not diverting - Air Injection
313 (R) AIR not bypassing - Air Injection
314 (R) AIR inoperative, Left or Front HO2S - Air Injection
326 (R,M) Pressure Feedback EGR shows low pressure EGR not seating or not seating intermittently - PFE
327 (O,R,M) EGR feedback signal is/was low - EVR or PFE
328 (O,R,M) EGR Valve Position (EVP) is/was low - EVR
332 (R,M) EGR did not open/respond during test or if memory code, did not open intermittantly - EVR or PFE
334 (O,R,M) EVP sensor is/was high - EVR
335 (O) EGR feedback signal is/was out of range - EVR or PFE
336 (O,R,M) PFE sensor signal is/was was high - ">PFE
337 (O,R,M) EGR feedback signal is/was was high - EVR
338 (M) Cooling system did not heat up (check cooling system / thermostat operation)
339 (M) Cooling system overheated (check cooling system / thermostat operation)
341 (O) Octane jumper installed (information only code to notify you if it is installed)
411 (R) Idle speed system not controlling idle properly (generally idle too high) - ISC
412 (R) Idle speed system not controlling idle properly (generally idle too low) - ISC
452 (M) Vehicle Speed Sensor (VSS) problem
511 (O) No power to PCM pin 1 or bad PCM (processor)
512 (M) Memory power (PCM pin 1) was interrupted - Was battery disconnected ?
513 (O) Replace processor (PCM) (internal failure)
519 (O) PSP switch/circuit open - PSP
521 (R) Wheel not turned during test or PSP problem - PSP
522 (O) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault - PNP
transmission MLP sensor out of range in park - Transmissions
524 Problem in low speed fuel pump circuit - Power / Fuel Pump Circuits
525 (O,M) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault - PNP
528 (M) System shows voltage at pin 10 (is A/C on ?) or pin 30 (PNP, CPP switch) - PNP
529 (M) Data Communications Link to processor failure
Service any EEC codes, erase memory and retest. If code is still present refer to instrument cluster diagnosis manual.
533 (M) Data Communications Link to instrument cluster failure - see 529
536 (O,R,M) Brake On Off open or shorted to ground - BOO
538 (R) System did not receive "goose" test - TESTS
539 (O) System shows voltage at PCM pin 10. Is A/C on ?
542 (O,M) Fuel pump open, bad ground or always on - - Power / Fuel Pump Circuits
543 (O) Fuel pump monitor circuit shows no power - Power / Fuel Pump Circuits
(M) (Service 556 code first if present) Fuel pump relay or battery power feed was open - Power / Fuel Pump Circuits
551 Problem in Intake Manifold Runner Control (IMRC) solenoid/circuit - Solenoids
552 (O) AIRB solenoid/circuit failure - Solenoids
553 (O) AIRD solenoid/circuit failure - Solenoids
554 (O) Fuel Press Regulator Control solenoid/circuit fault - Power / Fuel Pump Circuits
556 (O,M) Fuel pump relay primary circuit fault - Power / Fuel Pump Circuits
557 (O,M) Low speed pump relay primary circuit fault - Power / Fuel Pump Circuits
558 (O) EGR vacuum regulator solenoid/circuit failure - EVR or PFE or Solenoids
559 (O) A/C relay primary circuit fault - A/C and Fan Circuits
563 (O) High Fan Control (HFC) circuit failure - A/C and Fan Circuits
564 (O) Fan Control (FC) circuit failure - A/C and Fan Circuits
565 (O) Canister Purge 1 solenoid/circuit failure - Solenoids
566 (O) transmission 3/4 shift solenoid/circuit - Transmissions
569 (O) Canister Purge 2 solenoid/circuit failure - Solenoids
578 (M) A/C pressure sensor VREF short to ground - A/C and Fan Circuits
579 (M) ACP sensor did not change with A/C on - A/C and Fan Circuits
581 (M) Cooling fan current was excessive - A/C and Fan Circuits
582 (O) Open cooling fan circuit - A/C and Fan Circuits
583 (M) Fuel pump current was excessive - Power / Fuel Pump Circuits
584 (M) Open power ground circuit - Power / Fuel Pump Circuits
585 (M) A/C clutch current was excessive - A/C and Fan Circuits
586 (M) Open circuit in A/C clutch - A/C and Fan Circuits
587 (O, M) Communication problem between PCM and Variable Control Relay Module (VCRM) - Power / Fuel Pump Circuits
617 (M) Transmission shift failure (1/2 shift) - Transmissions
618 (M) Transmission shift failure (2/3 shift) - Transmissions
619 (M) Transmission shift failure (3/4 shift) - Transmissions
621 (O) Solenoid/circuit failure - shift solenoid 1 - Transmissions
622 (O) Solenoid/circuit failure - shift solenoid 2 - Transmissions
624 (O,M) Solenoid/circuit failure -Electronic Pressure Control (EPC) current is high - Transmissions
625 (O,M) Solenoid/circuit failure - Electronic Pressure Control (EPC) current is low - Transmissions
626 (O) Transmission Coast Clutch (CCS) Solenoid/circuit fault - Transmissions
627 (O) Torque Converter Clutch circuit fault - Transmissions
628 (M) Excessive converter clutch slippage - Transmissions
629 (O,M) Torque Converter Clutch circuit fault - Transmissions
631 (O) Overdrive Cancel Light circuit problem - Transmissions
632 (R) E4OD - Transmission Control Switch (TCS) should be cycled once between engine ID and Goose test
633 (O) 4x4L switch should be in 4x2 or 4x4 high for the test
634 (O,M) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault
Electronic shift transmission - Manual Lever Position (MLP) sensor out of range in PARK - Transmissions
636 (O,R) Transmission Oil Temperature (TOT) sensor out of range - Transmissions
637 (O,M) TOT sensor is/was high or open - Transmissions
638 (O,M) TOT sensor is/was low or grounded - Transmissions
639 (R,M) Transmission Speed sensor (TSS) circuit fault - Transmissions
641 (O) Transmission solenoid/circuit failure Shift Solenoid 3 - Transmissions
643 (O)(M) Torque Converter Clutch (TCC) circuit - Transmissions
645 (M) Transmission 1st gear failure - Transmissions
646 (M) Transmission 2nd gear failure - Transmissions
647 (M) Transmission 3rd gear failure - Transmissions
648 (M) Transmission 4th gear failure - Transmissions
649 (M) Transmission EPC system failure - Transmissions
651 (M) Transmission EPC solenoid/circuit fault - Transmissions
652 (O) Torque Converter Clutch (TCC) circuit fault - Transmissions
654 (O) Transmission selector not in PARK - Transmissions
656 (M) Torque Converter Clutch (TCC) slip - Transmissions
657 (M) Transmission temperature was excessive - Transmissions
998 (R) Did not pass Key On Engine Off test yet (Get 111 in KOEO first)
(O) Transmission Electronic Pressure Control (EPC) solenoid/circuit fault - Transmissions
Code Definitions:

ACT Air Charge Temperature Sensor
BP See MAP
EEC Electronic Engine Control System
ECT Engine Coolant Temperature Sensor
EGR Exhaust Gas Recirculation Valve
EVP EGR Valve Position Sensor
HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen Sensor
KOEO Key On Engine Off
KOER Key On Engine Running
MAF Mass Air Flow Sensor
MAP Manifold Absolute Pressure Sensor
MLP Manual Lever Position
PCM Powertrain Control Module
SPOUT Distributor Jumper to Allow Initial Timing
TP Throttle Position Sensor

chevidan

Re: kody błędów explorer

2007-08-09, 00:19

proszę jeszcze kolegów o wyrywkowe posprawdzanie kodów z np.książką serwisową.

Awatar użytkownika
Adrian
Posty: 3080
Rejestracja: 2007-08-02, 21:48
Lokalizacja: Dolny śląsk
Model Explorera: Ex 2002 4.6 V8; 2012 Camaro 45th 6.2

Re: kody błędów explorer

2007-10-26, 17:41

Właśnie włączyło mi się Check Engine - jest to na 99,99% problem z mieszanką, chciałem się dowiedzieć jak się kasuje taki błąd - ostatnio jak mi gazownicy kasowali to robili to jakoś przy pomocy zapłonu, ja próbowałem ale nic;
czy można w sposób jak w Explo I odczytać kod w Explo II?
Był Ex2 97', Ex2 95' i ex2 99'. Jest ex 3 02'

manius

Re: kody błędów explorer

2007-10-27, 22:17

Właśnie włączyło mi się Check Engine - jest to na 99,99% problem z mieszanką


noo,
po wgraniu nowego softa, mam ten sam problem,
przy ostrym przygazowaniu gdzies w zakresie 3000-4000obr
cos sie dlawi i wyskakuje mieszanka za uboga :-/
podnioslem mu mape o 5% i na razie spoko
ten twoj gazownik powinien obserwowac czas wtrysku benzyny (min i max)
na benzynie i na gazie i w zaleznosci od tych czasow ustawic mape :mrgreen:

chciałem się dowiedzieć jak się kasuje taki błąd - ostatnio jak mi gazownicy kasowali to robili to jakoś przy pomocy zapłonu, ja próbowałem ale nic;
hmm,
ze niby jak? ciekaw jestem jak to zrobili?
czy można w sposób jak w Explo I odczytać kod w Explo II?
raczej nie
tylko za pomoca kompa i wtyczki OBD (interfejs obslugujacy protokol PWM)
takie ustrojstwo kupisz na allegro za grosze :-D

Awatar użytkownika
Adrian
Posty: 3080
Rejestracja: 2007-08-02, 21:48
Lokalizacja: Dolny śląsk
Model Explorera: Ex 2002 4.6 V8; 2012 Camaro 45th 6.2

Re: kody błędów explorer

2007-10-27, 22:51

Byłem skasować, i faktycznie za uboga mieszanka, zatankowałem inny gaz i jak na razie się nie zapala, właśnie już przejrzałem allegro i się zastanawiam czy jakiegoś kabelka do kompa nie kupić - wiele rzeczy tam można odczytać - tylko czy znajde czas na grzebanie przy tym...
Był Ex2 97', Ex2 95' i ex2 99'. Jest ex 3 02'

Awatar użytkownika
Wojciechow
Posty: 572
Rejestracja: 2007-10-21, 20:08
Lokalizacja: Łódź
Kontakt: Strona WWW

Re: kody błędów explorer

2007-10-29, 22:29

Przepraszam za głupie pytania ...
- gdzie można kupić oprogramowanie do czyatania kodów ???
- gdzie się podłącza wtyczke :-)

[ Dodano: 2007-10-29, 22:45 ]
Znalazłem na Allegro takie coś ...
Czy na "dzień dobry" jest mi to potrzebne ???
Allegro - numer aukcji 261147036

Awatar użytkownika
Adrian
Posty: 3080
Rejestracja: 2007-08-02, 21:48
Lokalizacja: Dolny śląsk
Model Explorera: Ex 2002 4.6 V8; 2012 Camaro 45th 6.2

Re: kody błędów explorer

2007-10-29, 23:00

ten na aukcji raczej nie bardzo bo to nie te złącze, musi być obd2, w ten sposób znajdziesz na allegero: http://www.allegro.pl/search.php?string ... 54&order=p
wejście do komputera masz obok rączki do otwierania maski - trzeba ściągnąć zaslepkę, co do tego czy ci się to urządzenie przyda - życze ci żeby się nie przydało - służy do sprawdzania błędu jeżeli zaświeci ci się kontrolka check engine...
Ostatnio zmieniony 2007-10-29, 23:02 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Ex2 97', Ex2 95' i ex2 99'. Jest ex 3 02'

Awatar użytkownika
Wojciechow
Posty: 572
Rejestracja: 2007-10-21, 20:08
Lokalizacja: Łódź
Kontakt: Strona WWW

Re: kody błędów explorer

2007-10-29, 23:14

Jako logistyk przyznaję - łatwiej zarządzać stockami magazynowymi niż kabelkami :-) Jeszcze się duuużo nauczyc muszę !!!
Dzięki ...

manius

Re: kody błędów explorer

2007-10-31, 12:38

Jak zrozumieć kody błędów OBDII
Jedną z wymaganych funkcji systemu OBDII (2 generacja systemu OBD, w wersji europejskiej zwane EOBD - European On Board Diagnostic) jest zapamiętywanie błędów związanych z usterkami mogącymi mieć wpływ na toksyczność spalin oraz zasygnalizowanie tego kontrolką MIL (Malfunction Indicator Light) zwaną przez niektórych producentów Check Engine.
Kod błędu DTC (ang. Diagnostic Trouble Code) jest to ustandaryzowany kod usterki składający się z litery (P, C, B lub U) opisującej w którym układzie samochodu wystąpił błąd oraz 4 cyfr opisujących konkretny błąd.

W zrozumieniu struktury kodu błędu pomoże poniższy przykład:
P
B - nadwozie (Body)
C - podwozie (Chassis)
P - układ napędowy (Powertrain)
U - komunikacja (Network Communication)

0
0 - kod usterki zdefiniowany przez ISO/SAE
1 - specyficzny kod producenta
2 - kod usterki zdefiniowany przez ISO/SAE
3 - kod usterki zdefiniowany przez ISO/SAE


3 Podsystem:
1 - Układ paliwowy i dolotowy
2 - Układ paliwowy i dolotowy - obwód wtryskiwaczy
3 - Układ zapłonowy
4 - Zewnętrzne układy kontroli emisji
5 - Systemy kontroli prędkości i biegu jałowego
6 - Obwody wyjściowe komputera
7 - Przeniesienie napędu
8 - Przeniesienie napędu


01 Numer błędu

Zgodnie z tym powyższy błąd P0301 oznacza wypadanie zapłonów w pierwszym cylindrze.

Systemy OBDII rozróżniają 2 typy usterek:

* Typ A (usterki poważne)
o Usterki związane z emisją spalin
o Zapalają kontrolkę MIL po jednokrotnym wystąpieniu usterki podczas cyklu jazdy
o Zapamiętują "zamrożoną ramkę" i kod błędu.
* Typ B (usterki mniej poważne)
o Usterki związane z emisją spalin
o Zapamiętują usterkę oczekującą po wystąpieniu usterki podczas pojedyńczego cyklu jazdy
o Jeżeli błąd nie wystąpi ponownie mogą usunąć kod usterki oczekującej
o Zapalają kontrolkę MIL, zapamiętują "zamrożoną ramkę" i kod błędu po dwukrotnym wystąpieniu usterki podczas cyklu jazdy

UWAGA
ogólnie wystarczy wam to:
http://www.obd-2.biz/obd2.php?plik=PL

fajna stronka, wpisujecie kod i wyskakuje opis usterki
i to po polsku :eek: :x

;-)
Załączniki
s24.gif
s24.gif (1.92 KiB) Przejrzano 36065 razy
Ostatnio zmieniony 2007-10-31, 20:15 przez manius, łącznie zmieniany 5 razy.

chevidan

Re: kody błędów explorer

2008-09-08, 17:04

opis błębów OBDII po polskuKODY OBD

B0100,"Poduszka powietrzna kierowcy - usterka"
B0101,"Poduszka powietrzna kierowcy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0102,"Poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnał wejściowy"
B0103,"Poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnał wejściowy"
B0105,"Poduszka powietrzna pasażera - usterka"
B0106,"Poduszka powietrzna pasażera - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0107,"Poduszka powietrzna pasażera - niski sygnał wejściowy"
B0108,"Poduszka powietrzna pasażera - wysoki sygnał wejściowy"
B0110,"Boczna poduszka powietrzna kierowcy - usterka"
B0111,"Boczna poduszka powietrzna kierowcy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0112,"Boczna poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnał wejściowy"
B0113,"Boczna poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnał wejściowy"
B0115,"Boczna poduszka powietrzna pasażera - usterka"
B0116,"Boczna poduszka powietrzna pasażera - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0117,"Boczna poduszka powietrzna pasażera - niski sygnał wejściowy"
B0118,"Boczna poduszka powietrzna pasażera - wysoki sygnał wejściowy"
B0120,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - usterka"
B0121,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0122,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy"
B0123,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0125,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - usterka"
B0126,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0127,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy"
B0128,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0130,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - usterka"
B0131,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0132,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy"
B0133,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0135,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - usterka"
B0136,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0137,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy"
B0138,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0300,"Obwód wentylatora chłodzącego #1 - usterka"
B0301,"Obwód wentylatora chłodzącego #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0302,"Obwód wentylatora chłodzącego #1 - niski sygnał wejściowy"
B0303,"Obwód wentylatora chłodzącego #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0305,"Obwód wentylatora chłodzącego #2 - usterka"
B0306,"Obwód wentylatora chłodzącego #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0307,"Obwód wentylatora chłodzącego #2 - niski sygnał wejściowy"
B0308,"Obwód wentylatora chłodzącego #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0310,"Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0311,"Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0312,"Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0313,"Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0315,"Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0316,"Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0317,"Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0318,"Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0320,"Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0321,"Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0322,"Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0323,"Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0325,"Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0326,"Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0327,"Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0328,"Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0330,"Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - usterka"
B0331,"Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0332,"Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - niski sygnał wejściowy"
B0333,"Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0335,"Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - usterka"
B0336,"Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0337,"Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy"
B0338,"Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0340,"Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - usterka"
B0341,"Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0342,"Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy"
B0343,"Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0345,"Czujnik #1 ładowania słonecznego - usterka"
B0346,"Czujnik #1 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0347,"Czujnik #1 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy"
B0348,"Czujnik #1 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0350,"Czujnik #2 ładowania słonecznego - usterka"
B0351,"Czujnik #2 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0352,"Czujnik #2 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy"
B0353,"Czujnik #2 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0355,"Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - usterka"
B0356,"Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0357,"Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - niski sygnał wejściowy"
B0358,"Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - wysoki sygnał wejściowy"
B0360,"Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - usterka"
B0361,"Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0362,"Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - niski sygnał wejściowy"
B0363,"Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - wysoki sygnał wejściowy"
B0365,"Silnik dmuchawy #1, obwód masy - usterka"
B0366,"Silnik dmuchawy #1, obwód masy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0367,"Silnik dmuchawy #1, obwód masy - niski sygnał wejściowy"
B0368,"Silnik dmuchawy #1, obwód masy - wysoki sygnał wejściowy"
B0370,"Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0371,"Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0372,"Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0373,"Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0375,"Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0376,"Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0377,"Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0378,"Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0380,"Klimatyzacja (A/C) - podciśnienie czynnika chłodzącego"
B0381,"Klimatyzacja (A/C) - nadciśnienie czynnika chłodzącego"
B0400,"Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - usterka"
B0401,"Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0402,"Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - niski sygnał wejściowy"
B0403,"Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - wysoki sygnał wejściowy"
B0405,"Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - usterka"
B0406,"Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0407,"Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - niski sygnał wejściowy"
B0408,"Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - wysoki sygnał wejściowy"
B0410,"Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - usterka"
B0411,"Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0412,"Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - niski sygnał wejściowy"
B0413,"Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - wysoki sygnał wejściowy"
B0415,"Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - usterka"
B0416,"Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0417,"Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - niskie wejście"
B0418,"Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - wysokie wejście"
B0420,"Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - usterka"
B0421,"Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0422,"Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - niski sygnał wejściowy"
B0423,"Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - wysoki sygnał wejściowy"
B0425,"Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - usterka"
B0426,"Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0427,"Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - niski sygnał wejściowy"
B0428,"Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - wysoki sygnał wejściowy"
B0430,"Obwód odszraniania tylnej szyby - usterka"
B0431,"Obwód odszraniania tylnej szyby - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0432,"Obwód odszraniania tylnej szyby - niski sygnał wejściowy"
B0433,"Obwód odszraniania tylnej szyby - wysoki sygnał wejściowy"
B0435,"Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0436,"Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0437,"Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0438,"Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0440,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - usterka"
B0441,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0442,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - niski sygnał wejściowy"
B0443,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0445,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - usterka"
B0446,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0447,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - niski sygnał wejściowy"
B0448,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0500,"Kierunkowskaz prawy - usterka"
B0501,"Kierunkowskaz prawy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0502,"Kierunkowskaz prawy - niski sygnał wejściowy"
B0503,"Kierunkowskaz prawy - wysoki sygnał wejściowy"
B0505,"Kierunkowskaz lewy - usterka"
B0506,"Kierunkowskaz lewy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0507,"Kierunkowskaz lewy - niski sygnał wejściowy"
B0508,"Kierunkowskaz lewy - wysoki sygnał wejściowy"
B0510,"Wskaźniki świateł przednich - usterka"
B0511,"Wskaźniki świateł przednich - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0512,"Wskaźniki świateł przednich - niski sygnał wejściowy"
B0513,"Wskaźniki świateł przednich - wysoki sygnał wejściowy"
B0515,"Obwód prędkościomierza - usterka"
B0516,"Obwód prędkościomierza - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0517,"Obwód prędkościomierza - niski sygnał wejściowy"
B0518,"Obwód prędkościomierza - wysoki sygnał wejściowy"
B0520,"Obwód obrotomierza - usterka"
B0521,"Obwód obrotomierza - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0522,"Obwód obrotomierza - niski sygnał wejściowy"
B0523,"Obwód obrotomierza - wysoki sygnał wejściowy"
B0525,"Obwód wskaźnika temperatury - usterka"
B0526,"Obwód wskaźnika temperatury - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0527,"Obwód wskaźnika temperatury - niski sygnał wejściowy"
B0528,"Obwód wskaźnika temperatury - wysoki sygnał wejściowy"
B0530,"Wskaźnik poziomu paliwa - usterka"
B0531,"Wskaźnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0532,"Wskaźnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy"
B0533,"Wskaźnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
B0535,"Obwód turbodoładowania - usterka"
B0536,"Obwód turbodoładowania - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0537,"Obwód turbodoładowania - niski sygnał wejściowy"
B0538,"Obwód turbodoładowania - wysoki sygnał wejściowy"
B0540,"Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - usterka"
B0541,"Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0542,"Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - niski sygnał wejściowy"
B0543,"Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - wysoki sygnał wejściowy"
B0545,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - usterka"
B0546,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0547,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - niski sygnał wejściowy"
B0548,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0550,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - usterka"
B0551,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0552,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - niski sygnał wejściowy"
B0553,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0555,"Wskaźnik hamulca - usterka"
B0556,"Wskaźnik hamulca - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0557,"Wskaźnik hamulca - niski sygnał wejściowy"
B0558,"Wskaźnik hamulca - wysoki sygnał wejściowy"
B0560,"Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - usterka"
B0561,"Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0562,"Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - niski sygnał wejściowy"
B0563,"Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0565,"Obwód zabezpieczenia informacji - usterka"
B0566,"Obwód zabezpieczenia informacji - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0567,"Obwód zabezpieczenia informacji - niski sygnał wejściowy"
B0568,"Obwód zabezpieczenia informacji - wysoki sygnał wejściowy"
B0600,"Błąd konfiguracji opcji"
B0601,"Zerowanie /reset/ KAM"
B0602,"Układ nadzorujący COP - usterka"
B0603,"Pamięć EEPROM - błąd zapisu"
B0604,"Pamięć EEPROM - błąd kalibracji"
B0605,"Pamięć EEPROM - błąd sumy kontrolnej"
B0606,"Uszkodzenie pamięci RAM"
B0607,"Błąd wewnętrzny"
B0608,"Błąd inicjalizacji"
B0800,"Obwód zasilania urządzenia #1 - usterka"
B0801,"Obwód zasilania urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0802,"Obwód zasilania urządzenia #1 - niski sygnał wejściowy"
B0803,"Obwód zasilania urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0805,"Obwód zasilania urządzenia #2 - usterka"
B0806,"Obwód zasilania urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0807,"Obwód zasilania urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy"
B0808,"Obwód zasilania urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0810,"Obwód zasilania urządzenia #3 - usterka"
B0811,"Obwód zasilania urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0812,"Obwód zasilania urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy"
B0813,"Obwód zasilania urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy"
B0815,"Obwód masy urządzenia #1 - usterka"
B0816,"Obwód masy urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0817,"Obwód masy urządzenia #1 - niski sygnał wejściowy"
B0818,"Obwód masy urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0820,"Obwód masy urządzenia #2 - usterka"
B0821,"Obwód masy urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0822,"Obwód masy urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy"
B0823,"Obwód masy urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0825,"Obwód masy urządzenia #3 - usterka"
B0826,"Obwód masy urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0827,"Obwód masy urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy"
B0828,"Obwód masy urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy"
B0830,"Obwód zapłonu #0 - usterka"
B0831,"Obwód zapłonu #0 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0832,"Obwód zapłonu #0 - niski sygnał wejściowy"
B0833,"Obwód zapłonu #0 - wysoki sygnał wejściowy"
B0835,"Obwód zapłonu #1 - usterka"
B0836,"Obwód zapłonu #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0837,"Obwód zapłonu #1 - niski sygnał wejściowy"
B0838,"Obwód zapłonu #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0840,"Obwód zapłonu #3 - usterka"
B0841,"Obwód zapłonu #3 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0842,"Obwód zapłonu #3 - niski sygnał wejściowy"
B0843,"Obwód zapłonu #3 - wysoki sygnał wyjściowy"
B0845,"Obwód napięcia odniesienia 5V - usterka"
B0846,"Obwód napięcia odniesienia 5V - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0847,"Obwód napięcia odniesienia 5V - niski sygnał wejściowy"
B0848,"Obwód napięcia odniesienia 5V - wysoki sygnał wejściowy"
B0850,"Obwód akumulatora (czystego) - usterka"
B0851,"Obwód akumulatora (czystego) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0852,"Obwód akumulatora (czystego) - niski sygnał wejściowy"
B0853,"Obwód akumulatora (czystego) - wysoki sygnał wejściowy"
B0855,"Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - usterka"
B0856,"Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0857,"Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - niski sygnał wejściowy"
B0858,"Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - wysoki sygnał wejściowy"
B0859,"Napięcie systemu - sygnał zbyt niski"
B0860,"Napięcie systemu - sygnał zbyt wysoki"
C0200,"Czujnik prędkości koła prawy przedni - usterka"
C0201,"Czujnik prędkości koła prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0202,"Czujnik prędkości koła prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0203,"Czujnik prędkości koła prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0205,"Czujnik prędkości koła lewy przedni - usterka"
C0206,"Czujnik prędkości koła lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0207,"Czujnik prędkości koła lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0208,"Czujnik prędkości koła lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0210,"Czujnik prędkości koła prawy tylny - usterka"
C0211,"Czujnik prędkości koła prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0212,"Czujnik prędkości koła prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0213,"Czujnik prędkości koła prawy tylny - wysoki sygnał wyjściowy"
C0215,"Czujnik prędkości koła lewy tylny - usterka"
C0216,"Czujnik prędkości koła lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0217,"Czujnik prędkości koła lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0218,"Czujnik prędkości koła lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0220,"Czujnik prędkości tylnych kół - usterka"
C0221,"Czujnik prędkości tylnych kół - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0222,"Czujnik prędkości tylnych kół - niski sygnał wejściowy"
C0223,"Czujnik prędkości tylnych kół - wysoki sygnał wejściowy"
C0225,"Czujnik prędkości kół - błąd częstotliwości"
C0226,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - usterka"
C0227,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0228,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0229,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0231,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - usterka"
C0232,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0233,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0234,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0236,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - usterka"
C0237,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0238,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0239,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0241,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - usterka"
C0242,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0243,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0244,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0246,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - usterka"
C0247,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0248,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0249,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0251,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - usterka"
C0252,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0253,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0254,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0256,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - usterka"
C0257,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0258,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0259,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0261,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - usterka"
C0262,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0263,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0264,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0266,"Obwód silnika pompy - usterka"
C0267,"Obwód silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0268,"Obwód silnika pompy - niski sygnał wejściowy"
C0269,"Obwód silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy"
C0271,"Obwód przekaźnika silnika pompy - usterka"
C0272,"Obwód przekaźnika silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0273,"Obwód przekaźnika silnika pompy - niski sygnał wejściowy"
C0274,"Obwód przekaźnika silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy"
C0276,"Obwód przekaźnika zaworu - usterka"
C0277,"Obwód przekaźnika zaworu - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0278,"Obwód przekaźnika zaworu - niski sygnał wejściowy"
C0279,"Obwód przekaźnika zaworu - wysoki sygnał wejściowy"
C0300,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - usterka"
C0301,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0302,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0303,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0305,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - usterka"
C0306,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0307,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0308,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0310,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - usterka"
C0311,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0312,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0313,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0315,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - usterka"
C0316,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0317,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0318,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0320,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - usterka"
C0321,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0322,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0323,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0325,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - usterka"
C0326,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0327,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0328,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0330,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - usterka"
C0331,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0332,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0333,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0335,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - usterka"
C0336,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0337,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0338,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0340,"Przełącznik hamulca ABS/TCS - usterka"
C0341,"Przełącznik hamulca ABS/TCS - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0342,"Przełącznik hamulca ABS/TCS - niski sygnał wejściowy"
C0343,"Przełącznik hamulca ABS/TCS - wysoki sygnał wejściowy"
C0345,"Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - usterka"
C0346,"Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0347,"Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - niski sygnał wejściowy"
C0348,"Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - wysoki sygnał wejściowy"
C0350,"Elektromagnes/miernik #1 tylny - usterka"
C0351,"Elektromagnes/miernik #1 tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0352,"Elektromagnes/miernik #1 tylny - niski sygnał wejściowy"
C0353,"Elektromagnes/miernik #1 tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0355,"Obwód miernika przymykania przepustnicy - usterka"
C0356,"Obwód miernika przymykania przepustnicy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0357,"Obwód miernika przymykania przepustnicy - niski sygnał wejściowy"
C0358,"Obwód miernika przymykania przepustnicy - wysoki sygnał wejściowy"
C0360,"Obwód ciśnienia w systemie - usterka"
C0361,"Obwód ciśnienia w systemie - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0362,"Obwód ciśnienia w systemie - niski sygnał wejściowy"
C0363,"Obwód ciśnienia w systemie - wysoki sygnał wejściowy"
C0365,"Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - usterka"
C0366,"Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0367,"Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - niski sygnał wejściowy"
C0368,"Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - wysoki sygnał wejściowy"
C0370,"Obwód odchylenia kierunkowego - usterka"
C0371,"Obwód odchylenia kierunkowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0372,"Obwód odchylenia kierunkowego - niski sygnał wejściowy"
C0373,"Obwód odchylenia kierunkowego - wysoki sygnał wejściowy"
C0500,"Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - usterka"
C0501,"Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0502,"Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - niski sygnał wejściowy"
C0503,"Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - wysoki sygnał wejściowy"
C0505,"Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - usterka"
C0506,"Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0507,"Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - niski sygnał wejściowy"
C0508,"Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy"
C0510,"Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - usterka"
C0511,"Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0512,"Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - niski sygnał wejściowy"
C0513,"Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy"
C0700,"Elektromagnes lewy przedni - usterka"
C0701,"Elektromagnes lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0702,"Elektromagnes lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0703,"Elektromagnes lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0705,"Elektromagnes prawy przedni - usterka"
C0706,"Elektromagnes prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0707,"Elektromagnes prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0708,"Elektromagnes prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0710,"Elektromagnes lewy tylny - usterka"
C0711,"Elektromagnes lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0712,"Elektromagnes lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0713,"Elektromagnes lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0715,"Elektromagnes prawy tylny - usterka"
C0716,"Elektromagnes prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0717,"Elektromagnes prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0718,"Elektromagnes prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0720,"Przyspieszeniomierz lewy przedni - usterka"
C0721,"Przyspieszeniomierz lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0722,"Przyspieszeniomierz lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0723,"Przyspieszeniomierz lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0725,"Przyspieszeniomierz prawy przedni - usterka"
C0726,"Przyspieszeniomierz prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0727,"Przyspieszeniomierz prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0728,"Przyspieszeniomierz prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0730,"Przyspieszeniomierz lewy tylny - usterka"
C0731,"Przyspieszeniomierz lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0732,"Przyspieszeniomierz lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0733,"Przyspieszeniomierz lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0735,"Przyspieszeniomierz prawy tylny - usterka"
C0736,"Przyspieszeniomierz prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0737,"Przyspieszeniomierz prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0738,"Przyspieszeniomierz prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0740,"Czujnik położenia lewy przedni - usterka"
C0741,"Czujnik położenia lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0742,"Czujnik położenia lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0743,"Czujnik położenia lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0745,"Czujnik położenia prawy przedni - usterka"
C0746,"Czujnik położenia prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0747,"Czujnik położenia prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0748,"Czujnik położenia prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0750,"Czujnik położenia lewy tylny - usterka"
C0751,"Czujnik położenia lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0752,"Czujnik położenia lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0753,"Czujnik położenia lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0755,"Czujnik położenia prawy tylny - usterka"
C0756,"Czujnik położenia prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0757,"Czujnik położenia prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0758,"Czujnik położenia prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
P0100,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka"
P0101,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0102,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy"
P0103,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - wysoki sygnał wejściowy"
P0104,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - przerwa"
P0105,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka"
P0106,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0107,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - niski sygnał wejściowy"
P0108,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - wysoki sygnał wejściowy"
P0109,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - przerwa"
P0110,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka"
P0111,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0112,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - niski sygnał wejściowy"
P0113,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0114,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - przerwa"
P0115,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka"
P0116,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0117,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - niski sygnał wejściowy"
P0118,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - wysoki sygnał wejściowy"
P0119,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - przerwa"
P0120,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - usterka"
P0121,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0122,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - niski sygnał wejściowy"
P0123,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - wysoki sygnał wejściowy"
P0124,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - przerwa"
P0125,"Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa"
P0126,"Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla stabilnej pracy"
P0130,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0131,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - niskie napięcie"
P0132,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - wysokie napięcie"
P0133,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - powolna reakcja /odpowiedź/"
P0134,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności"
P0135,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0136,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"
P0137,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - niskie napięcie"
P0138,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - wysokie napięcie"
P0139,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - powolna reakcja"
P0140,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - brak aktywności"
P0141,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"
P0142,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka"
P0143,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - niskie napięcie"
P0144,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - wysokie napięcie"
P0145,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - powolna reakcja"
P0146,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - brak aktywności"
P0147,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka"
P0150,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka"
P0151,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - niskie napięcie"
P0152,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - wysokie napięcie"
P0153,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - powolna reakcja"
P0154,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - brak aktywności"
P0155,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka"
P0156,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka"
P0157,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - niskie napięcie"
P0158,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - wysokie napięcie"
P0159,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - powolna reakcja"
P0160,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - brak aktywności"
P0161,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka"
P0162,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka"
P0163,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - niskie napięcie"
P0164,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - wysokie napięcie"
P0165,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja"
P0166,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - brak aktywności"
P0167,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka"
P0170,"Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa"
P0171,"Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga"
P0172,"Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata"
P0173,"Czujnik O2 (Bank 2) - usterka dostrajania paliwa"
P0174,"Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt uboga"
P0175,"Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt bogata"
P0176,"Czujnik składu paliwa - usterka"
P0177,"Czujnik składu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0178,"Czujnik składu paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0179,"Czujnik składu paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0180,"Czujnik A temp. paliwa - usterka"
P0181,"Czujnik A temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0182,"Czujnik A temp. paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0183,"Czujnik A temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0184,"Czujnik A temp. paliwa - przerwa"
P0185,"Czujnik B temp. paliwa - usterka"
P0186,"Czujnik B temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0187,"Czujnik B temp. paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0188,"Czujnik B temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0189,"Czujnik B temp. paliwa - przerwa"
P0190,"Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - usterka"
P0191,"Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0192,"Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0193,"Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0194,"Czujnik ciśnienia listwy paliwowej - przerwa"
P0195,"Czujnik temp. oleju silnika - usterka"
P0196,"Czujnik temp. oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0197,"Czujnik temp. oleju silnika - niski sygnał wejściowy"
P0198,"Czujnik temp. oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy"
P0199,"Czujnik temp. oleju silnika - przerwa"
P0200,"Obwód wtryskiwacza - usterka"
P0201,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 1 - usterka"
P0202,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 2 - usterka"
P0203,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 3 - usterka"
P0204,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 4 - usterka"
P0205,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 5 - usterka"
P0206,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 6 - usterka"
P0207,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 7 - usterka"
P0208,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 8 - usterka"
P0209,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 9 - usterka"
P0210,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 10 - usterka"
P0211,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 11 - usterka"
P0212,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 12 - usterka"
P0213,"Zimny rozruch wtryskiwacza 1 - usterka"
P0214,"Zimny rozruch wtryskiwacza 2 - usterka"
P0215,"Elektromagnes/cewka odcięcia silnika - usterka"
P0216,"Układ kontroli czasu wtrysku - usterka"
P0217,"Stan nadmiernej temp. silnika"
P0218,"Stan nadmiernej temp. skrzyni biegów"
P0219,"Stan nadmiernej prędkości obrotowej silnika"
P0220,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - usterka"
P0221,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0222,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - niski sygnał wejściowy"
P0223,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - wysoki sygnał wejściowy"
P0224,"Przepustnica /czujnik położenia pedalu /przełącznik B - przerwa"
P0225,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - usterka"
P0226,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0227,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - niski sygnał wejściowy"
P0228,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - wysoki sygnał wejściowy"
P0229,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - przerwa"
P0230,"Pompa paliwowa, obwód pierwotny - usterka"
P0231,"Pompa paliwowa, obwód wtórny - niski sygnał"
P0232,"Pompa paliwowa, obwód wtórny - wysoki sygnał"
P0233,"Pompa paliwowa, obwód wtórny - przerwa"
P0234,"Stan przeładowania /nadmiernego ładowania/ silnika"
P0235,"Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka"
P0236,"Czujnik A wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0237,"Czujnik A wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy"
P0238,"Czujnik A wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy"
P0239,"Czujnik B wspomagania turbosprężarki - usterka"
P0240,"Czujnik B wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0241,"Czujnik B wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy"
P0242,"Czujnik B wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy"
P0243,"Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - usterka"
P0244,"Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0245,"Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał"
P0246,"Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał"
P0247,"Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - usterka"
P0248,"Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0249,"Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał"
P0250,"Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał"
P0251,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka"
P0252,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0253,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - niski sygnał"
P0254,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - wysoki sygnał"
P0255,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - przerwa"
P0256,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - usterka"
P0257,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0258,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - niski sygnał"
P0259,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - wysoki sygnał"
P0260,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - przerwa"
P0261,"Wtryskiwacz cylindra 1 - niski sygnał"
P0262,"Wtryskiwacz cylindra 1 - wysoki sygnał"
P0263,"Cylinder 1 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0264,"Wtryskiwacz cylindra 2 - niski sygnał"
P0265,"Wtryskiwacz cylindra 2 - wysoki sygnał"
P0266,"Cylinder 2 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0267,"Wtryskiwacz cylindra 3 - niski sygnał"
P0268,"Wtryskiwacz cylindra 3 - wysoki sygnał"
P0269,"Cylinder 3 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0270,"Wtryskiwacz cylindra 4 - niski sygnał"
P0271,"Wtryskiwacz cylindra 4 - wysoki sygnał"
P0272,"Cylinder 4 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0273,"Wtryskiwacz cylindra 5 - niski sygnał"
P0274,"Wtryskiwacz cylindra 5 - wysoki sygnał"
P0275,"Cylinder 5 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0276,"Wtryskiwacz cylindra 6 - niski sygnał"
P0277,"Wtryskiwacz cylindra 6 - wysoki sygnał"
P0278,"Cylinder 6 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0279,"Wtryskiwacz cylindra 7 - niski sygnał"
P0280,"Wtryskiwacz cylindra 7 - wysoki sygnał"
P0281,"Cylinder 7 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0282,"Wtryskiwacz cylindra 8 - niski sygnał"
P0283,"Wtryskiwacz cylindra 8 - wysoki sygnał"
P0284,"Cylinder 8 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0285,"Wtryskiwacz cylindra 9 - niski sygnał"
P0286,"Wtryskiwacz cylindra 9 - wysoki sygnał"
P0287,"Cylinder 9 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0288,"Wtryskiwacz cylindra 10 - niski sygnał"
P0289,"Wtryskiwacz cylindra 10 - wysoki sygnał"
P0290,"Cylinder 10 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0291,"Wtryskiwacz cylindra 11 - niski sygnał"
P0292,"Wtryskiwacz cylindra 11 - wysoki sygnał"
P0293,"Cylinder 11 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0294,"Wtryskiwacz cylindra 12 - niski sygnał"
P0295,"Wtryskiwacz cylindra 12 - wysoki sygnał"
P0296,"Cylinder 12 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0300,"Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach"
P0301,"Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0302,"Cylinder 2 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0303,"Cylinder 3 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0304,"Cylinder 4 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0305,"Cylinder 5 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0306,"Cylinder 6 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0307,"Cylinder 7 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0308,"Cylinder 8 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0309,"Cylinder 9 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0310,"Cylinder 10 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0311,"Cylinder 11 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0312,"Cylinder 12 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0320,"Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - usterka"
P0321,"Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0322,"Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - brak sygnału"
P0323,"Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zaplonu - przerwa"
P0325,"Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - usterka"
P0326,"Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0327,"Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - niski sygnał wejściowy"
P0328,"Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - wysoki sygnał wejściowy"
P0329,"Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - przerwa"
P0330,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - usterka"
P0331,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0332,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - niski sygnał wejściowy"
P0333,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - wysoki sygnał wejściowy"
P0334,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - przerwa"
P0335,"Czujnik A położenia wału korbowego - usterka"
P0336,"Czujnik A położenia wału korbowego - sygnał poza pawidłowym zakresem"
P0337,"Czujnik A położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy"
P0338,"Czujnik A położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0339,"Czujnik A położenia wału korbowego - przerwa"
P0340,"Czujnik polożenia wału rozrządu - usterka"
P0341,"Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0342,"Czujnik położenia wału rozrządu - niski sygnał wejściowy"
P0343,"Czujnik położenia wału rozrządu - wysoki sygnał wejściowy"
P0344,"Czujnik położenia wału rozrządu - przerwa"
P0350,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej - usterka"
P0351,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A - usterka"
P0352,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B - usterka"
P0353,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej C - usterka"
P0354,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - usterka"
P0355,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej E - usterka"
P0356,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej F - usterka"
P0357,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej G - usterka"
P0358,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej H - usterka"
P0359,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej I - usterka"
P0360,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej J - usterka"
P0361,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej K - usterka"
P0362,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej L - usterka"
P0370,"Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - usterka"
P0371,"Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za dużo impulsów"
P0372,"Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów"
P0373,"Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa"
P0374,"Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów"
P0375,"Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - usterka"
P0376,"Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za dużo impulsów"
P0377,"Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów"
P0378,"Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa"
P0379,"Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów"
P0380,"Obwód grzałki /świecy żarowej - usterka"
P0381,"Obwód wskaźnika grzałki /świecy żarowej - usterka"
P0382,"Obwód grzałki /świecy żarowej B - usterka"
P0385,"Czujnik B położenia wału korbowego - usterka"
P0386,"Czujnik B położenia wału korbowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0387,"Czujnik B położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy"
P0388,"Czujnik B położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0389,"Czujnik B położenia wału korbowego - przerwa"
P0400,"Układ recyrkulacji spalin - błedny przepływ"
P0401,"Układ recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczający przepływ"
P0402,"Układ recyrkulacji spalin - wykryty nadmierny przepływ"
P0403,"Układ recyrkulacji spalin - usterka"
P0404,"Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0405,"Czujnik A recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy"
P0406,"Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy"
P0407,"Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy"
P0408,"Czujnik B recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy"
P0410,"System wtrysku powietrza wtórnego - usterka"
P0411,"System wtrysku powietrza wtórnego - wykryty nieprawidłowy przepływ"
P0412,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - usterka"
P0413,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - przerwa"
P0414,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - zwarcie"
P0415,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B - usterka"
P0416,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B - przerwa"
P0417,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B - zwarcie"
P0418,"System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik A - usterka"
P0419,"System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik B - usterka"
P0420,"System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu "
P0421,"Nagrzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu"
P0422,"Główny katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu"
P0423,"Grzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu "
P0424,"Grzany katalizator (Bank 1) - temperatura poniżej progu"
P0430,"System katalizatora (Bank 2) - wydajność poniżej progu "
P0431,"Nagrzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu"
P0432,"Główny katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu"
P0433,"Grzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu"
P0434,"Grzany katalizator (Bank 2) - temperatura poniżej progu"
P0440,"Układ odprowadzania par paliwa - usterka"
P0441,"Układ odprowadzania par paliwa - błędny przepływ oczyszczania"
P0442,"Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (mała)"
P0443,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka"
P0444,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - przerwa"
P0445,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - zwarcie"
P0446,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.went. - usterka"
P0447,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.went. - przerwa"
P0448,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.went. - zwarcie"
P0449,"Układ odprowadzania par paliwa - usterka serwomotoru/uzwojenia zaworu odpowietrznika"
P0450,"Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - usterka"
P0451,"Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0452,"Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - niski sygnał wejściowy"
P0453,"Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - wysoki sygnał wejściowy"
P0454,"Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - przerwa"
P0455,"Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (duża)"
P0456,"Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (b.mała)"
P0460,"Czujnik poziomu paliwa - usterka"
P0461,"Czujnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0462,"Czujnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0463,"Czujnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0464,"Czujnik poziomu paliwa - przerwa"
P0465,"Czujnik przepływu oczyszcz. - usterka"
P0466,"Czujnik przepływu oczyszcz. - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0467,"Czujnik przepływu oczyszcz. - niski sygnał wejściowy"
P0468,"Czujnik przepływu oczyszcz. - wysoki sygnał wejściowy"
P0469,"Czujnik przepływu oczyszcz. - przerwa"
P0470,"Czujnik ciśnienia wylotowego - usterka"
P0471,"Czujnik ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0472,"Czujnik ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy"
P0473,"Czujnik ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0474,"Czujnik ciśnienia wylotowego - przerwa"
P0475,"Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - usterka"
P0476,"Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0477,"Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy"
P0478,"Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0479,"Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - przerwa"
P0480,"Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1 - usterka"
P0481,"Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 2 - usterka"
P0482,"Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 3 - usterka"
P0483,"Obwód wentylatora chłodzącego - kontrola racjonalności"
P0484,"Obwód wentylatora chłodzącego - nadmierny prąd"
P0485,"Obwód zasilania/masy wentylatora chłodzącego - usterka"
P0500,"Czujnik prędkości pojazdu - usterka"
P0501,"Czujnik prędkości pojazdu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0502,"Czujnik prędkości pojazdu - niski sygnał wejściowy"
P0503,"Czujnik prędkości pojazdu - wysoki/błędny/przerywany sygnał"
P0505,"Układ regulacji biegu jałowego - usterka"
P0506,"Układ regulacji biegu jałowego - obroty niższe niż oczekiwane"
P0507,"Układ regulacji biegu jałowego - obroty wyższe niż oczekiwane"
P0510,"Przełącznik położenia zamkniętej przepustnicy - usterka"
P0520,"Przełącznik ciśnienia oleju silnika - usterka"
P0521,"Przełącznik ciśnienia oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0522,"Przełącznik ciśnienia oleju silnika - niski sygnał wejściowy"
P0523,"Przełącznik ciśnienia oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy"
P0530,"Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - usterka"
P0531,"Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0532,"Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - niski sygnał wejściowy"
P0533,"Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - wysoki sygnał wejściowy"
P0534,"Ubytek ładunku czynnika chłodzącego A/C"
P0540,"Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - usterka"
P0541,"Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - niski sygnał"
P0542,"Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - wysoki sygnał"
P0550,"Czujnik ciśnienia układu wspomagania - usterka"
P0551,"Czujnik ciśnienia układu wspomagania - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0552,"Czujnik ciśnienia układu wspomagania - niski sygnał wejściowy"
P0553,"Czujnik ciśnienia układu wspomagania - wysoki sygnał wejściowy"
P0554,"Czujnik ciśnienia układu wspomagania - przerwa"
P0560,"Napięcie zasilania systemu - usterka"
P0561,"Napięcie zasilania systemu - niestabilny sygnał"
P0562,"Napięcie zasilania systemu - niski sygnał"
P0563,"Napięcie zasilania systemu - wysoki sygnał"
P0565,"Układ ster. prędkością, sygnał ON - usterka"
P0566,"Układ ster. prędkością, sygnał OFF - usterka"
P0567,"Układ ster. prędkością, sygnał RESUME - usterka"
P0568,"Układ ster. prędkością, sygnał SET - usterka"
P0569,"Układ ster. prędkością, sygnał COAST - usterka"
P0570,"Układ ster. prędkością, sygnał ACCEL - usterka"
P0571,"Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - usterka"
P0572,"Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - niski sygnał wejściowy"
P0573,"Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - wysoki sygnał wejściowy"
P0574,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0575,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0576,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0577,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0578,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0579,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0580,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0600,"Szeregowe łącze komunikacyjne - usterka"
P0601,"Wewnętrzny moduł sterujący - błąd sumy kontrolnej pamięci"
P0602,"Wewnętrzny moduł sterujący - błąd programowania"
P0603,"Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci podtrzymywanej (KAM)"
P0604,"Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci o dostępie swobodnym (RAM)"
P0605,"Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci stałej (ROM)"
P0606,"Procesor mudułu sterującego ECM/PCM - usterka"
P0608,"Wyjście A sygnału predkości (VSS) modułu sterującego"
P0609,"Wyjście B sygnału prędkości (VSS) modułu sterującego"
P0620,"Obwód sterujący alternatora - usterka"
P0621,"Obwód sterujący L lampą alternatora - usterka"
P0622,"Obwód sterujący F polem alternatora - usterka"
P0650,"Obwód sterujący lampki uszkodzeń MIL - usterka"
P0654,"Obwód wyjściowy prędkości obrotowej silnika - usterka"
P0655,"Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika - usterka"
P0656,"Obwódu wyjściowy poziomu paliwa - usterka"
P0700,"System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka"
P0701,"System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0702,"System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka elektryczna"
P0703,"Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - usterka"
P0704,"Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka"
P0705,"Czujnik zakresu przełożenia - usterka"
P0706,"Czujnik zakresu przełożenia - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0707,"Czujnik zakresu przełożenia - niskie wejście"
P0708,"Czujnik zakresu przełożenia - wysokie wejście"
P0709,"Czujnik zakresu przełożenia - przerwa"
P0710,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - usterka"
P0711,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0712,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - niski sygnał wejściowy"
P0713,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - wysoki sygnał wejściowy"
P0714,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - przerwa"
P0715,"Czujnik prędkości wejściowej turbiny - usterka"
P0716,"Czujnik prędkości wejściowej turbiny - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0717,"Czujnik prędkości wejściowej turbiny - brak sygnału"
P0718,"Czujnik prędkości wejściowej turbiny - przerwa"
P0719,"Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - niski sygnał"
P0720,"Obwód wyjściowy prędkości silnika - usterka"
P0721,"Obwód wyjściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0722,"Obwód wyjściowy prędkości silnika - brak sygnału"
P0723,"Obwód wyjściowy prędkości silnika - przerwa"
P0724,"Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - wysoki sygnał"
P0725,"Obwód wejściowy prędkości silnika - usterka"
P0726,"Obwód wejściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0727,"Obwód wejściowy prędkości silnika - brak sygnału"
P0728,"Obwód wejściowy prędkości silnika - przerwa"
P0730,"Błędne przełożenie biegu"
P0731,"Błędne przełożenie biegu 1"
P0732,"Błędne przełożenie biegu 2"
P0733,"Błędne przełożenie biegu 3"
P0734,"Błędne przełożenie biegu 4"
P0735,"Błędne przełożenie biegu 5"
P0736,"Błędne przełożenie biegu wstecznego"
P0740,"Sprzęgło przetwornika momentu - usterka"
P0741,"Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0742,"Sprzęgło prz

Awatar użytkownika
Hubi
Posty: 4159
Rejestracja: 2007-08-14, 13:07
Lokalizacja: Warszawa/Świnoujście
Model Explorera: EX I 1994 hotwheels

Re: kody błędów explorer

2010-04-11, 07:56

info z ostatniego postu z jakichś powodów jest niekompletne

wyszukałem w necie pełną listę:

KODY OBD

B0100,"Poduszka powietrzna kierowcy - usterka"
B0101,"Poduszka powietrzna kierowcy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0102,"Poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnał wejściowy"
B0103,"Poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnał wejściowy"
B0105,"Poduszka powietrzna pasażera - usterka"
B0106,"Poduszka powietrzna pasażera - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0107,"Poduszka powietrzna pasażera - niski sygnał wejściowy"
B0108,"Poduszka powietrzna pasażera - wysoki sygnał wejściowy"
B0110,"Boczna poduszka powietrzna kierowcy - usterka"
B0111,"Boczna poduszka powietrzna kierowcy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0112,"Boczna poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnał wejściowy"
B0113,"Boczna poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnał wejściowy"
B0115,"Boczna poduszka powietrzna pasażera - usterka"
B0116,"Boczna poduszka powietrzna pasażera - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0117,"Boczna poduszka powietrzna pasażera - niski sygnał wejściowy"
B0118,"Boczna poduszka powietrzna pasażera - wysoki sygnał wejściowy"
B0120,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - usterka"
B0121,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0122,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy"
B0123,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0125,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - usterka"
B0126,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0127,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy"
B0128,"Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0130,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - usterka"
B0131,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0132,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy"
B0133,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0135,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - usterka"
B0136,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0137,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy"
B0138,"Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0300,"Obwód wentylatora chłodzącego #1 - usterka"
B0301,"Obwód wentylatora chłodzącego #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0302,"Obwód wentylatora chłodzącego #1 - niski sygnał wejściowy"
B0303,"Obwód wentylatora chłodzącego #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0305,"Obwód wentylatora chłodzącego #2 - usterka"
B0306,"Obwód wentylatora chłodzącego #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0307,"Obwód wentylatora chłodzącego #2 - niski sygnał wejściowy"
B0308,"Obwód wentylatora chłodzącego #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0310,"Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0311,"Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0312,"Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0313,"Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0315,"Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0316,"Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0317,"Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0318,"Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0320,"Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0321,"Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0322,"Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0323,"Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0325,"Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0326,"Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0327,"Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0328,"Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0330,"Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - usterka"
B0331,"Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0332,"Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - niski sygnał wejściowy"
B0333,"Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0335,"Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - usterka"
B0336,"Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0337,"Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy"
B0338,"Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0340,"Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - usterka"
B0341,"Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0342,"Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy"
B0343,"Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0345,"Czujnik #1 ładowania słonecznego - usterka"
B0346,"Czujnik #1 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0347,"Czujnik #1 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy"
B0348,"Czujnik #1 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0350,"Czujnik #2 ładowania słonecznego - usterka"
B0351,"Czujnik #2 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0352,"Czujnik #2 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy"
B0353,"Czujnik #2 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0355,"Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - usterka"
B0356,"Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0357,"Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - niski sygnał wejściowy"
B0358,"Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - wysoki sygnał wejściowy"
B0360,"Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - usterka"
B0361,"Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0362,"Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - niski sygnał wejściowy"
B0363,"Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - wysoki sygnał wejściowy"
B0365,"Silnik dmuchawy #1, obwód masy - usterka"
B0366,"Silnik dmuchawy #1, obwód masy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0367,"Silnik dmuchawy #1, obwód masy - niski sygnał wejściowy"
B0368,"Silnik dmuchawy #1, obwód masy - wysoki sygnał wejściowy"
B0370,"Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0371,"Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0372,"Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0373,"Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0375,"Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0376,"Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0377,"Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0378,"Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0380,"Klimatyzacja (A/C) - podciśnienie czynnika chłodzącego"
B0381,"Klimatyzacja (A/C) - nadciśnienie czynnika chłodzącego"
B0400,"Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - usterka"
B0401,"Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0402,"Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - niski sygnał wejściowy"
B0403,"Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - wysoki sygnał wejściowy"
B0405,"Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - usterka"
B0406,"Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0407,"Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - niski sygnał wejściowy"
B0408,"Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - wysoki sygnał wejściowy"
B0410,"Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - usterka"
B0411,"Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0412,"Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - niski sygnał wejściowy"
B0413,"Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - wysoki sygnał wejściowy"
B0415,"Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - usterka"
B0416,"Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0417,"Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - niskie wejście"
B0418,"Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - wysokie wejście"
B0420,"Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - usterka"
B0421,"Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0422,"Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - niski sygnał wejściowy"
B0423,"Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - wysoki sygnał wejściowy"
B0425,"Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - usterka"
B0426,"Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0427,"Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - niski sygnał wejściowy"
B0428,"Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - wysoki sygnał wejściowy"
B0430,"Obwód odszraniania tylnej szyby - usterka"
B0431,"Obwód odszraniania tylnej szyby - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0432,"Obwód odszraniania tylnej szyby - niski sygnał wejściowy"
B0433,"Obwód odszraniania tylnej szyby - wysoki sygnał wejściowy"
B0435,"Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0436,"Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0437,"Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0438,"Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0440,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - usterka"
B0441,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0442,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - niski sygnał wejściowy"
B0443,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0445,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - usterka"
B0446,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0447,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - niski sygnał wejściowy"
B0448,"Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0500,"Kierunkowskaz prawy - usterka"
B0501,"Kierunkowskaz prawy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0502,"Kierunkowskaz prawy - niski sygnał wejściowy"
B0503,"Kierunkowskaz prawy - wysoki sygnał wejściowy"
B0505,"Kierunkowskaz lewy - usterka"
B0506,"Kierunkowskaz lewy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0507,"Kierunkowskaz lewy - niski sygnał wejściowy"
B0508,"Kierunkowskaz lewy - wysoki sygnał wejściowy"
B0510,"Wskaźniki świateł przednich - usterka"
B0511,"Wskaźniki świateł przednich - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0512,"Wskaźniki świateł przednich - niski sygnał wejściowy"
B0513,"Wskaźniki świateł przednich - wysoki sygnał wejściowy"
B0515,"Obwód prędkościomierza - usterka"
B0516,"Obwód prędkościomierza - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0517,"Obwód prędkościomierza - niski sygnał wejściowy"
B0518,"Obwód prędkościomierza - wysoki sygnał wejściowy"
B0520,"Obwód obrotomierza - usterka"
B0521,"Obwód obrotomierza - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0522,"Obwód obrotomierza - niski sygnał wejściowy"
B0523,"Obwód obrotomierza - wysoki sygnał wejściowy"
B0525,"Obwód wskaźnika temperatury - usterka"
B0526,"Obwód wskaźnika temperatury - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0527,"Obwód wskaźnika temperatury - niski sygnał wejściowy"
B0528,"Obwód wskaźnika temperatury - wysoki sygnał wejściowy"
B0530,"Wskaźnik poziomu paliwa - usterka"
B0531,"Wskaźnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0532,"Wskaźnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy"
B0533,"Wskaźnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
B0535,"Obwód turbodoładowania - usterka"
B0536,"Obwód turbodoładowania - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0537,"Obwód turbodoładowania - niski sygnał wejściowy"
B0538,"Obwód turbodoładowania - wysoki sygnał wejściowy"
B0540,"Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - usterka"
B0541,"Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0542,"Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - niski sygnał wejściowy"
B0543,"Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - wysoki sygnał wejściowy"
B0545,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - usterka"
B0546,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0547,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - niski sygnał wejściowy"
B0548,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0550,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - usterka"
B0551,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0552,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - niski sygnał wejściowy"
B0553,"Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0555,"Wskaźnik hamulca - usterka"
B0556,"Wskaźnik hamulca - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0557,"Wskaźnik hamulca - niski sygnał wejściowy"
B0558,"Wskaźnik hamulca - wysoki sygnał wejściowy"
B0560,"Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - usterka"
B0561,"Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0562,"Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - niski sygnał wejściowy"
B0563,"Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0565,"Obwód zabezpieczenia informacji - usterka"
B0566,"Obwód zabezpieczenia informacji - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0567,"Obwód zabezpieczenia informacji - niski sygnał wejściowy"
B0568,"Obwód zabezpieczenia informacji - wysoki sygnał wejściowy"
B0600,"Błąd konfiguracji opcji"
B0601,"Zerowanie /reset/ KAM"
B0602,"Układ nadzorujący COP - usterka"
B0603,"Pamięć EEPROM - błąd zapisu"
B0604,"Pamięć EEPROM - błąd kalibracji"
B0605,"Pamięć EEPROM - błąd sumy kontrolnej"
B0606,"Uszkodzenie pamięci RAM"
B0607,"Błąd wewnętrzny"
B0608,"Błąd inicjalizacji"
B0800,"Obwód zasilania urządzenia #1 - usterka"
B0801,"Obwód zasilania urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0802,"Obwód zasilania urządzenia #1 - niski sygnał wejściowy"
B0803,"Obwód zasilania urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0805,"Obwód zasilania urządzenia #2 - usterka"
B0806,"Obwód zasilania urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0807,"Obwód zasilania urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy"
B0808,"Obwód zasilania urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0810,"Obwód zasilania urządzenia #3 - usterka"
B0811,"Obwód zasilania urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0812,"Obwód zasilania urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy"
B0813,"Obwód zasilania urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy"
B0815,"Obwód masy urządzenia #1 - usterka"
B0816,"Obwód masy urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0817,"Obwód masy urządzenia #1 - niski sygnał wejściowy"
B0818,"Obwód masy urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0820,"Obwód masy urządzenia #2 - usterka"
B0821,"Obwód masy urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0822,"Obwód masy urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy"
B0823,"Obwód masy urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0825,"Obwód masy urządzenia #3 - usterka"
B0826,"Obwód masy urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0827,"Obwód masy urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy"
B0828,"Obwód masy urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy"
B0830,"Obwód zapłonu #0 - usterka"
B0831,"Obwód zapłonu #0 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0832,"Obwód zapłonu #0 - niski sygnał wejściowy"
B0833,"Obwód zapłonu #0 - wysoki sygnał wejściowy"
B0835,"Obwód zapłonu #1 - usterka"
B0836,"Obwód zapłonu #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0837,"Obwód zapłonu #1 - niski sygnał wejściowy"
B0838,"Obwód zapłonu #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0840,"Obwód zapłonu #3 - usterka"
B0841,"Obwód zapłonu #3 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0842,"Obwód zapłonu #3 - niski sygnał wejściowy"
B0843,"Obwód zapłonu #3 - wysoki sygnał wyjściowy"
B0845,"Obwód napięcia odniesienia 5V - usterka"
B0846,"Obwód napięcia odniesienia 5V - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0847,"Obwód napięcia odniesienia 5V - niski sygnał wejściowy"
B0848,"Obwód napięcia odniesienia 5V - wysoki sygnał wejściowy"
B0850,"Obwód akumulatora (czystego) - usterka"
B0851,"Obwód akumulatora (czystego) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0852,"Obwód akumulatora (czystego) - niski sygnał wejściowy"
B0853,"Obwód akumulatora (czystego) - wysoki sygnał wejściowy"
B0855,"Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - usterka"
B0856,"Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0857,"Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - niski sygnał wejściowy"
B0858,"Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - wysoki sygnał wejściowy"
B0859,"Napięcie systemu - sygnał zbyt niski"
B0860,"Napięcie systemu - sygnał zbyt wysoki"
C0200,"Czujnik prędkości koła prawy przedni - usterka"
C0201,"Czujnik prędkości koła prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0202,"Czujnik prędkości koła prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0203,"Czujnik prędkości koła prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0205,"Czujnik prędkości koła lewy przedni - usterka"
C0206,"Czujnik prędkości koła lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0207,"Czujnik prędkości koła lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0208,"Czujnik prędkości koła lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0210,"Czujnik prędkości koła prawy tylny - usterka"
C0211,"Czujnik prędkości koła prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0212,"Czujnik prędkości koła prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0213,"Czujnik prędkości koła prawy tylny - wysoki sygnał wyjściowy"
C0215,"Czujnik prędkości koła lewy tylny - usterka"
C0216,"Czujnik prędkości koła lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0217,"Czujnik prędkości koła lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0218,"Czujnik prędkości koła lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0220,"Czujnik prędkości tylnych kół - usterka"
C0221,"Czujnik prędkości tylnych kół - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0222,"Czujnik prędkości tylnych kół - niski sygnał wejściowy"
C0223,"Czujnik prędkości tylnych kół - wysoki sygnał wejściowy"
C0225,"Czujnik prędkości kół - błąd częstotliwości"
C0226,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - usterka"
C0227,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0228,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0229,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0231,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - usterka"
C0232,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0233,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0234,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0236,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - usterka"
C0237,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0238,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0239,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0241,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - usterka"
C0242,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0243,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0244,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0246,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - usterka"
C0247,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0248,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0249,"Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0251,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - usterka"
C0252,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0253,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0254,"Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0256,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - usterka"
C0257,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0258,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0259,"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0261,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - usterka"
C0262,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0263,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0264,"Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0266,"Obwód silnika pompy - usterka"
C0267,"Obwód silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0268,"Obwód silnika pompy - niski sygnał wejściowy"
C0269,"Obwód silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy"
C0271,"Obwód przekaźnika silnika pompy - usterka"
C0272,"Obwód przekaźnika silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0273,"Obwód przekaźnika silnika pompy - niski sygnał wejściowy"
C0274,"Obwód przekaźnika silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy"
C0276,"Obwód przekaźnika zaworu - usterka"
C0277,"Obwód przekaźnika zaworu - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0278,"Obwód przekaźnika zaworu - niski sygnał wejściowy"
C0279,"Obwód przekaźnika zaworu - wysoki sygnał wejściowy"
C0300,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - usterka"
C0301,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0302,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0303,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0305,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - usterka"
C0306,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0307,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0308,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0310,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - usterka"
C0311,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0312,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0313,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0315,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - usterka"
C0316,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0317,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0318,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0320,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - usterka"
C0321,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0322,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0323,"Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0325,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - usterka"
C0326,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0327,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0328,"Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0330,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - usterka"
C0331,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0332,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0333,"Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0335,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - usterka"
C0336,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0337,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0338,"Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0340,"Przełącznik hamulca ABS/TCS - usterka"
C0341,"Przełącznik hamulca ABS/TCS - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0342,"Przełącznik hamulca ABS/TCS - niski sygnał wejściowy"
C0343,"Przełącznik hamulca ABS/TCS - wysoki sygnał wejściowy"
C0345,"Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - usterka"
C0346,"Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0347,"Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - niski sygnał wejściowy"
C0348,"Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - wysoki sygnał wejściowy"
C0350,"Elektromagnes/miernik #1 tylny - usterka"
C0351,"Elektromagnes/miernik #1 tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0352,"Elektromagnes/miernik #1 tylny - niski sygnał wejściowy"
C0353,"Elektromagnes/miernik #1 tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0355,"Obwód miernika przymykania przepustnicy - usterka"
C0356,"Obwód miernika przymykania przepustnicy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0357,"Obwód miernika przymykania przepustnicy - niski sygnał wejściowy"
C0358,"Obwód miernika przymykania przepustnicy - wysoki sygnał wejściowy"
C0360,"Obwód ciśnienia w systemie - usterka"
C0361,"Obwód ciśnienia w systemie - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0362,"Obwód ciśnienia w systemie - niski sygnał wejściowy"
C0363,"Obwód ciśnienia w systemie - wysoki sygnał wejściowy"
C0365,"Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - usterka"
C0366,"Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0367,"Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - niski sygnał wejściowy"
C0368,"Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - wysoki sygnał wejściowy"
C0370,"Obwód odchylenia kierunkowego - usterka"
C0371,"Obwód odchylenia kierunkowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0372,"Obwód odchylenia kierunkowego - niski sygnał wejściowy"
C0373,"Obwód odchylenia kierunkowego - wysoki sygnał wejściowy"
C0500,"Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - usterka"
C0501,"Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0502,"Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - niski sygnał wejściowy"
C0503,"Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - wysoki sygnał wejściowy"
C0505,"Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - usterka"
C0506,"Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0507,"Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - niski sygnał wejściowy"
C0508,"Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy"
C0510,"Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - usterka"
C0511,"Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0512,"Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - niski sygnał wejściowy"
C0513,"Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy"
C0700,"Elektromagnes lewy przedni - usterka"
C0701,"Elektromagnes lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0702,"Elektromagnes lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0703,"Elektromagnes lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0705,"Elektromagnes prawy przedni - usterka"
C0706,"Elektromagnes prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0707,"Elektromagnes prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0708,"Elektromagnes prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0710,"Elektromagnes lewy tylny - usterka"
C0711,"Elektromagnes lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0712,"Elektromagnes lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0713,"Elektromagnes lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0715,"Elektromagnes prawy tylny - usterka"
C0716,"Elektromagnes prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0717,"Elektromagnes prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0718,"Elektromagnes prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0720,"Przyspieszeniomierz lewy przedni - usterka"
C0721,"Przyspieszeniomierz lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0722,"Przyspieszeniomierz lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0723,"Przyspieszeniomierz lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0725,"Przyspieszeniomierz prawy przedni - usterka"
C0726,"Przyspieszeniomierz prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0727,"Przyspieszeniomierz prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0728,"Przyspieszeniomierz prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0730,"Przyspieszeniomierz lewy tylny - usterka"
C0731,"Przyspieszeniomierz lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0732,"Przyspieszeniomierz lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0733,"Przyspieszeniomierz lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0735,"Przyspieszeniomierz prawy tylny - usterka"
C0736,"Przyspieszeniomierz prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0737,"Przyspieszeniomierz prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0738,"Przyspieszeniomierz prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0740,"Czujnik położenia lewy przedni - usterka"
C0741,"Czujnik położenia lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0742,"Czujnik położenia lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0743,"Czujnik położenia lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0745,"Czujnik położenia prawy przedni - usterka"
C0746,"Czujnik położenia prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0747,"Czujnik położenia prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0748,"Czujnik położenia prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0750,"Czujnik położenia lewy tylny - usterka"
C0751,"Czujnik położenia lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0752,"Czujnik położenia lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0753,"Czujnik położenia lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0755,"Czujnik położenia prawy tylny - usterka"
C0756,"Czujnik położenia prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0757,"Czujnik położenia prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0758,"Czujnik położenia prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
P0100,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka"
P0101,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0102,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy"
P0103,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - wysoki sygnał wejściowy"
P0104,"Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - przerwa"
P0105,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka"
P0106,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0107,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - niski sygnał wejściowy"
P0108,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - wysoki sygnał wejściowy"
P0109,"Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - przerwa"
P0110,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka"
P0111,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0112,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - niski sygnał wejściowy"
P0113,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0114,"Czujnik temp. powietrza wlotowego - przerwa"
P0115,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka"
P0116,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0117,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - niski sygnał wejściowy"
P0118,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - wysoki sygnał wejściowy"
P0119,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - przerwa"
P0120,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - usterka"
P0121,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0122,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - niski sygnał wejściowy"
P0123,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - wysoki sygnał wejściowy"
P0124,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - przerwa"
P0125,"Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa"
P0126,"Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla stabilnej pracy"
P0130,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0131,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - niskie napięcie"
P0132,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - wysokie napięcie"
P0133,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - powolna reakcja /odpowiedź/"
P0134,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności"
P0135,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0136,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"
P0137,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - niskie napięcie"
P0138,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - wysokie napięcie"
P0139,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - powolna reakcja"
P0140,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - brak aktywności"
P0141,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"
P0142,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka"
P0143,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - niskie napięcie"
P0144,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - wysokie napięcie"
P0145,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - powolna reakcja"
P0146,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - brak aktywności"
P0147,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka"
P0150,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka"
P0151,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - niskie napięcie"
P0152,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - wysokie napięcie"
P0153,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - powolna reakcja"
P0154,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - brak aktywności"
P0155,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka"
P0156,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka"
P0157,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - niskie napięcie"
P0158,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - wysokie napięcie"
P0159,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - powolna reakcja"
P0160,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - brak aktywności"
P0161,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka"
P0162,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka"
P0163,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - niskie napięcie"
P0164,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - wysokie napięcie"
P0165,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja"
P0166,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - brak aktywności"
P0167,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka"
P0170,"Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa"
P0171,"Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga"
P0172,"Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata"
P0173,"Czujnik O2 (Bank 2) - usterka dostrajania paliwa"
P0174,"Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt uboga"
P0175,"Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt bogata"
P0176,"Czujnik składu paliwa - usterka"
P0177,"Czujnik składu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0178,"Czujnik składu paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0179,"Czujnik składu paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0180,"Czujnik A temp. paliwa - usterka"
P0181,"Czujnik A temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0182,"Czujnik A temp. paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0183,"Czujnik A temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0184,"Czujnik A temp. paliwa - przerwa"
P0185,"Czujnik B temp. paliwa - usterka"
P0186,"Czujnik B temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0187,"Czujnik B temp. paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0188,"Czujnik B temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0189,"Czujnik B temp. paliwa - przerwa"
P0190,"Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - usterka"
P0191,"Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0192,"Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0193,"Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0194,"Czujnik ciśnienia listwy paliwowej - przerwa"
P0195,"Czujnik temp. oleju silnika - usterka"
P0196,"Czujnik temp. oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0197,"Czujnik temp. oleju silnika - niski sygnał wejściowy"
P0198,"Czujnik temp. oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy"
P0199,"Czujnik temp. oleju silnika - przerwa"
P0200,"Obwód wtryskiwacza - usterka"
P0201,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 1 - usterka"
P0202,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 2 - usterka"
P0203,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 3 - usterka"
P0204,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 4 - usterka"
P0205,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 5 - usterka"
P0206,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 6 - usterka"
P0207,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 7 - usterka"
P0208,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 8 - usterka"
P0209,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 9 - usterka"
P0210,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 10 - usterka"
P0211,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 11 - usterka"
P0212,"Obwód wtryskiwacza, cylinder 12 - usterka"
P0213,"Zimny rozruch wtryskiwacza 1 - usterka"
P0214,"Zimny rozruch wtryskiwacza 2 - usterka"
P0215,"Elektromagnes/cewka odcięcia silnika - usterka"
P0216,"Układ kontroli czasu wtrysku - usterka"
P0217,"Stan nadmiernej temp. silnika"
P0218,"Stan nadmiernej temp. skrzyni biegów"
P0219,"Stan nadmiernej prędkości obrotowej silnika"
P0220,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - usterka"
P0221,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0222,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - niski sygnał wejściowy"
P0223,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - wysoki sygnał wejściowy"
P0224,"Przepustnica /czujnik położenia pedalu /przełącznik B - przerwa"
P0225,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - usterka"
P0226,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0227,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - niski sygnał wejściowy"
P0228,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - wysoki sygnał wejściowy"
P0229,"Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - przerwa"
P0230,"Pompa paliwowa, obwód pierwotny - usterka"
P0231,"Pompa paliwowa, obwód wtórny - niski sygnał"
P0232,"Pompa paliwowa, obwód wtórny - wysoki sygnał"
P0233,"Pompa paliwowa, obwód wtórny - przerwa"
P0234,"Stan przeładowania /nadmiernego ładowania/ silnika"
P0235,"Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka"
P0236,"Czujnik A wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0237,"Czujnik A wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy"
P0238,"Czujnik A wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy"
P0239,"Czujnik B wspomagania turbosprężarki - usterka"
P0240,"Czujnik B wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0241,"Czujnik B wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy"
P0242,"Czujnik B wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy"
P0243,"Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - usterka"
P0244,"Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0245,"Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał"
P0246,"Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał"
P0247,"Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - usterka"
P0248,"Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0249,"Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał"
P0250,"Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał"
P0251,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka"
P0252,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0253,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - niski sygnał"
P0254,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - wysoki sygnał"
P0255,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - przerwa"
P0256,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - usterka"
P0257,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0258,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - niski sygnał"
P0259,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - wysoki sygnał"
P0260,"Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - przerwa"
P0261,"Wtryskiwacz cylindra 1 - niski sygnał"
P0262,"Wtryskiwacz cylindra 1 - wysoki sygnał"
P0263,"Cylinder 1 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0264,"Wtryskiwacz cylindra 2 - niski sygnał"
P0265,"Wtryskiwacz cylindra 2 - wysoki sygnał"
P0266,"Cylinder 2 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0267,"Wtryskiwacz cylindra 3 - niski sygnał"
P0268,"Wtryskiwacz cylindra 3 - wysoki sygnał"
P0269,"Cylinder 3 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0270,"Wtryskiwacz cylindra 4 - niski sygnał"
P0271,"Wtryskiwacz cylindra 4 - wysoki sygnał"
P0272,"Cylinder 4 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0273,"Wtryskiwacz cylindra 5 - niski sygnał"
P0274,"Wtryskiwacz cylindra 5 - wysoki sygnał"
P0275,"Cylinder 5 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0276,"Wtryskiwacz cylindra 6 - niski sygnał"
P0277,"Wtryskiwacz cylindra 6 - wysoki sygnał"
P0278,"Cylinder 6 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0279,"Wtryskiwacz cylindra 7 - niski sygnał"
P0280,"Wtryskiwacz cylindra 7 - wysoki sygnał"
P0281,"Cylinder 7 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0282,"Wtryskiwacz cylindra 8 - niski sygnał"
P0283,"Wtryskiwacz cylindra 8 - wysoki sygnał"
P0284,"Cylinder 8 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0285,"Wtryskiwacz cylindra 9 - niski sygnał"
P0286,"Wtryskiwacz cylindra 9 - wysoki sygnał"
P0287,"Cylinder 9 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0288,"Wtryskiwacz cylindra 10 - niski sygnał"
P0289,"Wtryskiwacz cylindra 10 - wysoki sygnał"
P0290,"Cylinder 10 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0291,"Wtryskiwacz cylindra 11 - niski sygnał"
P0292,"Wtryskiwacz cylindra 11 - wysoki sygnał"
P0293,"Cylinder 11 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0294,"Wtryskiwacz cylindra 12 - niski sygnał"
P0295,"Wtryskiwacz cylindra 12 - wysoki sygnał"
P0296,"Cylinder 12 - błąd udziału /zrównoważenia"
P0300,"Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach"
P0301,"Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0302,"Cylinder 2 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0303,"Cylinder 3 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0304,"Cylinder 4 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0305,"Cylinder 5 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0306,"Cylinder 6 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0307,"Cylinder 7 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0308,"Cylinder 8 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0309,"Cylinder 9 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0310,"Cylinder 10 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0311,"Cylinder 11 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0312,"Cylinder 12 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0320,"Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - usterka"
P0321,"Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0322,"Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - brak sygnału"
P0323,"Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zaplonu - przerwa"
P0325,"Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - usterka"
P0326,"Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0327,"Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - niski sygnał wejściowy"
P0328,"Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - wysoki sygnał wejściowy"
P0329,"Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - przerwa"
P0330,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - usterka"
P0331,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0332,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - niski sygnał wejściowy"
P0333,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - wysoki sygnał wejściowy"
P0334,"Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - przerwa"
P0335,"Czujnik A położenia wału korbowego - usterka"
P0336,"Czujnik A położenia wału korbowego - sygnał poza pawidłowym zakresem"
P0337,"Czujnik A położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy"
P0338,"Czujnik A położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0339,"Czujnik A położenia wału korbowego - przerwa"
P0340,"Czujnik polożenia wału rozrządu - usterka"
P0341,"Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0342,"Czujnik położenia wału rozrządu - niski sygnał wejściowy"
P0343,"Czujnik położenia wału rozrządu - wysoki sygnał wejściowy"
P0344,"Czujnik położenia wału rozrządu - przerwa"
P0350,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej - usterka"
P0351,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A - usterka"
P0352,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B - usterka"
P0353,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej C - usterka"
P0354,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - usterka"
P0355,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej E - usterka"
P0356,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej F - usterka"
P0357,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej G - usterka"
P0358,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej H - usterka"
P0359,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej I - usterka"
P0360,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej J - usterka"
P0361,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej K - usterka"
P0362,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej L - usterka"
P0370,"Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - usterka"
P0371,"Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za dużo impulsów"
P0372,"Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów"
P0373,"Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa"
P0374,"Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów"
P0375,"Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - usterka"
P0376,"Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za dużo impulsów"
P0377,"Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów"
P0378,"Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa"
P0379,"Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów"
P0380,"Obwód grzałki /świecy żarowej - usterka"
P0381,"Obwód wskaźnika grzałki /świecy żarowej - usterka"
P0382,"Obwód grzałki /świecy żarowej B - usterka"
P0385,"Czujnik B położenia wału korbowego - usterka"
P0386,"Czujnik B położenia wału korbowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0387,"Czujnik B położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy"
P0388,"Czujnik B położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0389,"Czujnik B położenia wału korbowego - przerwa"
P0400,"Układ recyrkulacji spalin - błedny przepływ"
P0401,"Układ recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczający przepływ"
P0402,"Układ recyrkulacji spalin - wykryty nadmierny przepływ"
P0403,"Układ recyrkulacji spalin - usterka"
P0404,"Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0405,"Czujnik A recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy"
P0406,"Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy"
P0407,"Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy"
P0408,"Czujnik B recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy"
P0410,"System wtrysku powietrza wtórnego - usterka"
P0411,"System wtrysku powietrza wtórnego - wykryty nieprawidłowy przepływ"
P0412,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - usterka"
P0413,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - przerwa"
P0414,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - zwarcie"
P0415,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B - usterka"
P0416,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B - przerwa"
P0417,"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B - zwarcie"
P0418,"System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik A - usterka"
P0419,"System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik B - usterka"
P0420,"System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu "
P0421,"Nagrzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu"
P0422,"Główny katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu"
P0423,"Grzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu "
P0424,"Grzany katalizator (Bank 1) - temperatura poniżej progu"
P0430,"System katalizatora (Bank 2) - wydajność poniżej progu "
P0431,"Nagrzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu"
P0432,"Główny katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu"
P0433,"Grzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu"
P0434,"Grzany katalizator (Bank 2) - temperatura poniżej progu"
P0440,"Układ odprowadzania par paliwa - usterka"
P0441,"Układ odprowadzania par paliwa - błędny przepływ oczyszczania"
P0442,"Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (mała)"
P0443,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka"
P0444,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - przerwa"
P0445,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - zwarcie"
P0446,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.went. - usterka"
P0447,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.went. - przerwa"
P0448,"Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.went. - zwarcie"
P0449,"Układ odprowadzania par paliwa - usterka serwomotoru/uzwojenia zaworu odpowietrznika"
P0450,"Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - usterka"
P0451,"Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0452,"Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - niski sygnał wejściowy"
P0453,"Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - wysoki sygnał wejściowy"
P0454,"Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - przerwa"
P0455,"Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (duża)"
P0456,"Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (b.mała)"
P0460,"Czujnik poziomu paliwa - usterka"
P0461,"Czujnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0462,"Czujnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0463,"Czujnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0464,"Czujnik poziomu paliwa - przerwa"
P0465,"Czujnik przepływu oczyszcz. - usterka"
P0466,"Czujnik przepływu oczyszcz. - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0467,"Czujnik przepływu oczyszcz. - niski sygnał wejściowy"
P0468,"Czujnik przepływu oczyszcz. - wysoki sygnał wejściowy"
P0469,"Czujnik przepływu oczyszcz. - przerwa"
P0470,"Czujnik ciśnienia wylotowego - usterka"
P0471,"Czujnik ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0472,"Czujnik ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy"
P0473,"Czujnik ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0474,"Czujnik ciśnienia wylotowego - przerwa"
P0475,"Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - usterka"
P0476,"Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0477,"Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy"
P0478,"Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0479,"Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - przerwa"
P0480,"Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1 - usterka"
P0481,"Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 2 - usterka"
P0482,"Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 3 - usterka"
P0483,"Obwód wentylatora chłodzącego - kontrola racjonalności"
P0484,"Obwód wentylatora chłodzącego - nadmierny prąd"
P0485,"Obwód zasilania/masy wentylatora chłodzącego - usterka"
Ostatnio zmieniony 2010-04-11, 11:37 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
w EXI nie ma rzeczy trudnych - czasem tylko są czasochłonne :chillout: 517015460

Awatar użytkownika
Hubi
Posty: 4159
Rejestracja: 2007-08-14, 13:07
Lokalizacja: Warszawa/Świnoujście
Model Explorera: EX I 1994 hotwheels

Re: kody błędów explorer

2010-04-11, 11:37

P0500,"Czujnik prędkości pojazdu - usterka"
P0501,"Czujnik prędkości pojazdu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0502,"Czujnik prędkości pojazdu - niski sygnał wejściowy"
P0503,"Czujnik prędkości pojazdu - wysoki/błędny/przerywany sygnał"
P0505,"Układ regulacji biegu jałowego - usterka"
P0506,"Układ regulacji biegu jałowego - obroty niższe niż oczekiwane"
P0507,"Układ regulacji biegu jałowego - obroty wyższe niż oczekiwane"
P0510,"Przełącznik położenia zamkniętej przepustnicy - usterka"
P0520,"Przełącznik ciśnienia oleju silnika - usterka"
P0521,"Przełącznik ciśnienia oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0522,"Przełącznik ciśnienia oleju silnika - niski sygnał wejściowy"
P0523,"Przełącznik ciśnienia oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy"
P0530,"Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - usterka"
P0531,"Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0532,"Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - niski sygnał wejściowy"
P0533,"Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - wysoki sygnał wejściowy"
P0534,"Ubytek ładunku czynnika chłodzącego A/C"
P0540,"Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - usterka"
P0541,"Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - niski sygnał"
P0542,"Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - wysoki sygnał"
P0550,"Czujnik ciśnienia układu wspomagania - usterka"
P0551,"Czujnik ciśnienia układu wspomagania - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0552,"Czujnik ciśnienia układu wspomagania - niski sygnał wejściowy"
P0553,"Czujnik ciśnienia układu wspomagania - wysoki sygnał wejściowy"
P0554,"Czujnik ciśnienia układu wspomagania - przerwa"
P0560,"Napięcie zasilania systemu - usterka"
P0561,"Napięcie zasilania systemu - niestabilny sygnał"
P0562,"Napięcie zasilania systemu - niski sygnał"
P0563,"Napięcie zasilania systemu - wysoki sygnał"
P0565,"Układ ster. prędkością, sygnał ON - usterka"
P0566,"Układ ster. prędkością, sygnał OFF - usterka"
P0567,"Układ ster. prędkością, sygnał RESUME - usterka"
P0568,"Układ ster. prędkością, sygnał SET - usterka"
P0569,"Układ ster. prędkością, sygnał COAST - usterka"
P0570,"Układ ster. prędkością, sygnał ACCEL - usterka"
P0571,"Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - usterka"
P0572,"Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - niski sygnał wejściowy"
P0573,"Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - wysoki sygnał wejściowy"
P0574,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0575,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0576,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0577,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0578,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0579,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0580,"Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0600,"Szeregowe łącze komunikacyjne - usterka"
P0601,"Wewnętrzny moduł sterujący - błąd sumy kontrolnej pamięci"
P0602,"Wewnętrzny moduł sterujący - błąd programowania"
P0603,"Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci podtrzymywanej (KAM)"
P0604,"Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci o dostępie swobodnym (RAM)"
P0605,"Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci stałej (ROM)"
P0606,"Procesor mudułu sterującego ECM/PCM - usterka"
P0608,"Wyjście A sygnału predkości (VSS) modułu sterującego"
P0609,"Wyjście B sygnału prędkości (VSS) modułu sterującego"
P0620,"Obwód sterujący alternatora - usterka"
P0621,"Obwód sterujący L lampą alternatora - usterka"
P0622,"Obwód sterujący F polem alternatora - usterka"
P0650,"Obwód sterujący lampki uszkodzeń MIL - usterka"
P0654,"Obwód wyjściowy prędkości obrotowej silnika - usterka"
P0655,"Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika - usterka"
P0656,"Obwódu wyjściowy poziomu paliwa - usterka"
P0700,"System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka"
P0701,"System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0702,"System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka elektryczna"
P0703,"Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - usterka"
P0704,"Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka"
P0705,"Czujnik zakresu przełożenia - usterka"
P0706,"Czujnik zakresu przełożenia - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0707,"Czujnik zakresu przełożenia - niskie wejście"
P0708,"Czujnik zakresu przełożenia - wysokie wejście"
P0709,"Czujnik zakresu przełożenia - przerwa"
P0710,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - usterka"
P0711,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0712,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - niski sygnał wejściowy"
P0713,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - wysoki sygnał wejściowy"
P0714,"Czujnik temp. cieczy przekładniowej - przerwa"
P0715,"Czujnik prędkości wejściowej turbiny - usterka"
P0716,"Czujnik prędkości wejściowej turbiny - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0717,"Czujnik prędkości wejściowej turbiny - brak sygnału"
P0718,"Czujnik prędkości wejściowej turbiny - przerwa"
P0719,"Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - niski sygnał"
P0720,"Obwód wyjściowy prędkości silnika - usterka"
P0721,"Obwód wyjściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0722,"Obwód wyjściowy prędkości silnika - brak sygnału"
P0723,"Obwód wyjściowy prędkości silnika - przerwa"
P0724,"Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - wysoki sygnał"
P0725,"Obwód wejściowy prędkości silnika - usterka"
P0726,"Obwód wejściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0727,"Obwód wejściowy prędkości silnika - brak sygnału"
P0728,"Obwód wejściowy prędkości silnika - przerwa"
P0730,"Błędne przełożenie biegu"
P0731,"Błędne przełożenie biegu 1"
P0732,"Błędne przełożenie biegu 2"
P0733,"Błędne przełożenie biegu 3"
P0734,"Błędne przełożenie biegu 4"
P0735,"Błędne przełożenie biegu 5"
P0736,"Błędne przełożenie biegu wstecznego"
P0740,"Sprzęgło przetwornika momentu - usterka"
P0741,"Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0742,"Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z wciągnięciem"
P0743,"Sprzęgło przetwornika momentu - usterka elektryczna"
P0744,"Sprzęgło przetwornika momentu - przerwa"
P0745,"Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - usterka"
P0746,"Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0747,"Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - problemy z wciągnięciem"
P0748,"Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - usterka elektryczna"
P0749,"Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - przerwa"
P0750,"Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka"
P0751,"Elektromagnes/cewka przesuwu A - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0752,"Elektromagnes/cewka przesuwu A - zatrzymanie"
P0753,"Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka elektryczna"
P0754,"Elektromagnes/cewka przesuwu A - przerwa"
P0755,"Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka"
P0756,"Elektromagnes/cewka przesuwu B - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0757,"Elektromagnes/cewka przesuwu B - zatrzymanie"
P0758,"Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka elektryczna"
P0759,"Elektromagnes/cewka przesuwu B - przerwa"
P0760,"Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka"
P0761,"Elektromagnes/cewka przesuwu C - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0762,"Elektromagnes/cewka przesuwu C - zatrzymanie"
P0763,"Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka elektryczna"
P0764,"Elektromagnes/cewka przesuwu C - przerwa"
P0765,"Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka"
P0766,"Elektromagnes/cewka przesuwu D - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0767,"Elektromagnes/cewka przesuwu D - zatrzymanie"
P0768,"Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka elektryczna"
P0769,"Elektromagnes/cewka przesuwu D - przerwa"
P0770,"Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka"
P0771,"Elektromagnes/cewka przesuwu E - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0772,"Elektromagnes/cewka przesuwu E - zatrzymanie"
P0773,"Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka elektryczna"
P0774,"Elektromagnes/cewka przesuwu E - przerwa"
P0775,"Układ kontroli ciśnienia /cewka B - usterka"
P0776,"Układ kontroli ciśnienia /cewka B - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0777,"Układ kontroli ciśnienia /cewka B - zatrzymanie"
P0779,"Układ kontroli ciśnienia /cewka B - przerwa"
P0780,"usterka przełożenia"
P0781,"usterka przełożenia 1
w EXI nie ma rzeczy trudnych - czasem tylko są czasochłonne :chillout: 517015460

Wróć do „ELEKTRYKA, OŚWIETLENIE, ZAPŁON”