Rejestracja na forum została wyłączona. Obecnie forum pełni rolę archiwum wiedzy zebranej na przestrzeni lat.
Awatar użytkownika
Rad-T
Administrator
Posty: 10016
Rejestracja: 2007-06-22, 20:46
Lokalizacja: Kampinos
Model Explorera: SOHC 99, OHV Sport 92
Kontakt: Strona WWW Facebook

REGULAMIN FORUM

2008-05-05, 15:52

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin – a co to, a po co?
 1. Regulamin naszego forum to po prostu zbiór zasad, które jeśli będą przestrzegane pozwolą wszystkim optymalnie wykorzystać to forum w celu szeroko pojętej wymiany informacji.
 2. Regulamin ten powstał na bazie doświadczeń wielu użytkowników. c. Każdy ma prawo do wyrażenia opinii na temat niniejszego regulaminu, oraz do zaproponowania usunięcia lub dodania dowolnego paragrafu. Można to zrobić publicznie w wątku "Regulamin - opinie i wnioski" lub przesłać prywatną wiadomość do administratorów lub moderatorów za pomocą mechanizmów wbudowanych w forum lub na konto email.
 3. Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie jest wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania.
 4. Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie jego opublikowania, a wszelkie ewentualne zmiany w nim zachodzące mają skutek natychmiastowy.
 5. Dokonując rejestracji każdy użytkownik potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i automatycznie zgadza się na jego przestrzeganie. Brak wyrażenia zgody na przestrzeganie regulaminu skutkuje niedopuszczeniem do rejestracji na forum.
2. Cele działania forum.
 1. Forum służy przede wszystkim zdobywaniu wiedzy o jeżdżeniu w terenie, sprzęcie, modyfikacjach, imprezach które się odbyły lub odbędą oraz poznawaniu nowych ludzi.
 2. Forum umożliwia uzyskiwanie pomocy przy rozwiązywaniu problemów, wymianę opinii i doświadczeń. Działanie forum opiera się na wzajemnej pomocy wszystkich użytkowników.
 3. Jednym z celów funkcjonowania forum są kontakty towarzyskie oraz tworzenie wspólnoty, dlatego też wszelkie działania mające na celu tworzenie podziałów i wzmaganie antagonizmów pomiędzy użytkownikami forum, nie będą mile widziane.
3. Zasady panujące na forum.
 1. Korzystanie z forum jest całkowicie bezpłatne.
 2. Aby mieć możliwość wypowiedzi na forum, należy się zarejestrować.
 3. Treści publikowane na forum muszą być zgodne z polskim prawem.
 4. Zabrania się publikowania na forum ogłoszeń (od tego jest dział "Sprzedam"), treści i materiałów wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, obrażających czyjeś uczucia religijne lub uznawanych powszechnie za obraźliwe. Dotyczy to wszelkich treści wprowadzonych na forum przez użytkownika - w wiadomościach, pseudonimie, podpisie, emblemacie i innych.
 5. Publikowanie ogłoszeń w dziale GIEŁDA reguluje odrębny regulamin: http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 614#213614
 6. Administratorzy i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Należy więc zdawać sobie sprawę, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów czy moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
 7. Każdy użytkownik forum powinien starać się traktować innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany. Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym.
 8. Na forum funkcjonują rangi związane z ilością wysłanych postów. Aktywne uczestniczenie w dyskusjach toczących się na forum, jest mile widziane - należy jednak pamiętać, że na tym forum, większa wymowę ma poziom merytoryczny publikowanych materiałów, niż ich ilość.
 9. Forum nie służy do załatwiania spraw prywatnych - do tego służy mechanizm PW (prywatna wiadomość) oraz email.
 10. Przy publikacji jakichkolwiek materiałów, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich.
 11. Zabrania się samowolnego publikowania cudzych danych teleadresowych, wiadomości prywatnych czy e-maili.
 12. Zabrania się reklamowania jakkolwiek, czegokolwiek i gdziekolwiek. (nicki, avatary, podpisy, profile użytkowników). Dotyczy to w szczególności treści komercyjnych - od tego jest dział "Sprzedam" i "Reklama".
 13. Szczegółowe wskazówki dotyczące publikowania wiadomości na forum, znajdują się w punkcie IV. niniejszego regulaminu.
 14. Wobec zasad obowiązujących na forum, wszyscy użytkownicy są równi.</ol><br>
4. W stosunku do osób łamiących zasady ustanowione w tym regulaminie, stosowane będą przez moderatorów i administratora odpowiednie sankcje.
 1. W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad, stosowane będzie upomnienie, wraz ze wskazaniem punktu w regulaminie, który został naruszony.
 2. Posty, których treść jest wynikiem nieznajomości obowiązujących na forum zasad, będą blokowane lub przenoszone do działu tymczasowego, który jest widoczny tylko dla moderatorów.
 3. Posty w sposób oczywisty, celowy lub rażący, naruszające regulamin, będą bezpowrotnie usuwane z forum.
 4. Osobom permanentnie i celowo łamiącym regulamin, administrator postara się uniemożliwić korzystanie z forum i zasobów serwisu.
5. Niejasności i spory.
 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, można je wyrażać poprzez wysyłanie prywatnej wiadomości do moderatorów lub administratorów.
 2. Jeżeli ktoś nie zgadza się z decyzjami i działaniami podejmowanymi przez moderatorów lub administratorów forum, powinien skontaktować się bezpośrednio z osobą, co do której poczynań ma zastrzeżenia.
 3. Używanie publicznych działów forum do rozstrzygania sporów między użytkownikami, traktować należy jako ostateczność.
II. Obsługa forum.

1. Wskazówki ogólne.
 1. Porad dotyczących obsługi forum należy szukać w FAQ.
 2. W przypadku problemów z obsługą forum wynikających z nieznajomości jego mechanizmów, użytkownicy mają prawo zadać pytanie moderatorom. Należy jednak w miarę możliwości starać się zrozumieć zasady działania forum samodzielnie.
 3. W przypadku usterek i błędów działania forum, należy je zgłaszać bezpośrednio do administratorów.
 4. Swoje pomysły dotyczące wyglądu lub funkcjonowania forum, można publikować na forum Sprawy związane z działaniem forum.
2. Rejestracja.
 1. Rejestracja na forum jest dobrowolna. Daje ona jednak szereg przywilejów.
 2. Jedna osoba ma prawo do założenia jednego konta i jest zobligowana do korzystania na forum wyłącznie z niego.
 3. Podczas rejestracji jedynymi wymaganymi danymi są: adres email (prawdziwy, ponieważ na ten adres zostaje wysłany list aktywujący, bez którego konto nie zostanie uruchomione), pseudonim, oraz hasło. Resztę danych użytkownik podaje dobrowolnie i na własne ryzyko.
 4. Jeżeli użytkownik decyduje się na publikowanie swoich danych, takich jak nazwisko, numer telefonu, czy adres, to powinien zdawać sobie sprawę z wynikających z tego niebezpieczeństw.
 5. Użytkownik ma możliwość ukrycia przed innymi użytkownikami swojego adresu email, oraz swojej obecności na forum.
 6. Podczas rejestracji niniejszy regulamin jest wyświetlany i zaakceptowanie jego treści w pełnym brzmieniu jest warunkiem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji.
 7. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości email, niezbędnych do informowania użytkowników o zmianach w funkcjonowaniu forum. Wiadomości do wszystkich użytkowników forum równocześnie wysyłać może wyłącznie administrator.
3. Zasady dotyczące pseudonimu (nick).
 1. Wybierając dla siebie pseudonim, należy postarać się aby był on unikatowy i nie powodował wprowadzenia kogokolwiek w błąd.
 2. Raz wybranego na forum pseudonimu, nie powinno się zmieniać.
 3. Należy ograniczyć długość wybieranego pseudonimu do rozsądnego minimum.
 4. Wybierany pseudonim, nie może być (lub zawierać) nazwą firmy, stowarzyszenia lub klubu.
4. Zasady dotyczące podpisów (sygnatur).
 1. Maksymalna długość podpisu to 100 znaków.
 2. Warto pamiętać, że przy domyślnych ustawieniach, podpis pojawia się pod każdym wysłanym postem. Dobierając treść podpisu należy wziąć to pod uwagę.
 3. Należy unikać przesadnego formatowania tekstu w podpisach.
 4. Maksymalnie w podpisie mogą znajdować się 3 wiersze.
 5. Wielkość czcionki nie może przekraczać rozmiaru 13 pikseli. Nie powinna być też mniejsza od 9 pikseli.
5. Zasady dotyczące emblematu (avatar).
 1. Jako emblemat może posłużyć obrazek wysłany z komputera użytkownika.
 2. Informacje o maksymalnym rozmiarze i "wadze" emblematu znaleźć można w ustawieniach swojego profilu.
 3. Należy unikać przesadnie "krzykliwych" kolorów. Dbajmy o oczy innych.
 4. Należy unikać wszelkich animacji w emblemacie, gdyż przeszkadzają one innym użytkownikom skupić się na treści wiadomości.
III. Prawa i obowiązki.

1. Prawa "gości" (czyli osób niezarejestrowanych na forum).
 1. Przeglądanie struktury forum, faq, regulaminu, przeszukiwanie forum, przeglądanie listy użytkowników, oraz czytanie części opublikowanych wiadomości.
 2. Każdy "gość" ma prawo do rejestracji, co powoduje zmianę jego statusu na "użytkownika". Jeśli jednak nie chcemy publikować na forum żadnych treści, a wyłącznie czytać zamieszczone wiadomości, warto rozważyć wariant pozostania "gościem".
2. Prawa i obowiązki użytkowników (czyli osób zarejestrowanych na forum).
 1. Każdy użytkownik posiada na forum explorerfanklub.org.pl prawa "gościa".
 2. Użytkownicy mogą zakładać nowe tematy.
 3. Użytkownikom wolno tworzyć ankiety i ustalać okres ich funkcjonowania.
 4. Użytkownikom wolno głosować w ankietach.
 5. Użytkownicy mają prawo odpowiadania na posty innych.
 6. Użytkownicy mogą edytować własne, wysłane już posty, oraz kasować je o ile nikt na nie jeszcze nie odpisał.
 7. Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich elementów formatowania BBCode, oraz używać dostępnych emotikonek. Jednocześnie mają obowiązek stosować te elementy tam, gdzie wymagają tego okoliczności.
 8. Użytkownicy maja możliwość wysyłania PW (prywatnych wiadomości), oraz wiadomości email z poziomu forum.
 9. Każdy użytkownik posiada własny profil i ma prawo wykorzystywać wszelkie jego funkcjonalności.
 10. Użytkownicy mają prawo zwracać uwagę innym, jeśli nie przestrzegają oni regulaminu, oraz powiadamiać moderatorów o nieprawidłowościach.
 11. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i podporządkowywania się w ramach forum decyzjom moderatorów i administratorów.
3. Prawa i obowiązki moderatorów.
 1. Moderatorzy posiadają wszystkie uprawnienia zwykłych użytkowników.
 2. Moderatorzy mają możliwość publikowania ogłoszeń i tematów przyklejonych.
 3. Moderatorzy mają prawo do blokowania i odblokowywania tematów.
 4. Moderatorzy mają prawo przenoszenia tematów do innych kategorii w celu poprawienia spójności poruszanej na danym forum tematyki.
 5. Moderatorzy mają prawo dzielenia wątków na części.
 6. Moderatorzy mają prawo kasowania postów innych użytkowników.
 7. Moderatorzy mają prawo edycji cudzych postów (choć zaleca się unikanie takich posunięć).
 8. Moderatorzy mają obowiązek przestrzegać regulamin w sposób szczególnie rygorystyczny, ponieważ ich zadaniem jest dawać przykład innym użytkownikom.
 9. Moderatorzy mają obowiązek czuwać nad porządkiem panującym na forum, oraz interesować się publikowanymi treściami intensywniej niż zwykli użytkownicy.
 10. Moderatorzy powinni służyć radą i pomocą niedoświadczonym użytkownikom forum.
 11. Moderatorzy mają pierwszeństwo przy kontaktach z administratorem, a ich opinie są szczególnie brane pod uwagę przy wprowadzaniu zmian na forum.
 12. Moderatorzy nie powinni nadużywać swojej władzy.
 13. Moderatorzy powinni ściśle współpracować z administratorem i w ramach forum podporządkowywać się jego decyzjom.
 14. Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego informowania o zastosowaniu sankcji ani tłumaczenia się z podjętych działań, powinni jednak odpowiadać na prywatne wiadomości wysyłane do nich w sprawach dotyczących ich działań na forum.
IV. Prowadzenie dyskusji.

1. O czym należy pamiętać przed wysłaniem wiadomości na forum.
 1. Sprawdź czy temat nie był już na forum poruszany i czy odpowiedź na Twoje pytanie już nie padła. Forum wyposażone jest w mechanizm wyszukiwania treści (link na głównej stronie), naucz się z niego korzystać. Jest to jedna z najsurowiej przestrzeganych na tym forum zasad i moderatorzy nie mają skrupułów przy stosowaniu sankcji wymuszających stosowanie się do niej.
2. Zakładanie nowego tematu (topic).
 1. Najpierw należy zastanowić się na które forum tematyczne powinien trafić Twój post. Każde forum posiada pewien zakres tematyczny, który użytkownicy muszą przestrzegać podczas umieszczania na nim swoich postów. O tym, jakiemu tematowi poświęcone jest dane forum, możemy wnioskować z nazwy, komentarza, oraz z zamieszczonego na nim ogłoszenia precyzującego zasady i tematykę. Jeśli temat nie pasuje do żadnego z działów tematycznych, temat należy umieścić na forum Inne. Jeśli pomimo naszych wysiłków, nie znajdujesz następnego dnia Twojego tematu na tym forum, na którym go umieściłeś, oznacza to, że nie udało Ci się zmieścić w tematyce obowiązującej na tym forum i moderator przeniósł Twój temat gdzie indziej - musisz go teraz poszukać.
 2. Ważną sprawą jest właściwe zatytułowanie naszego posta. Temat powinien być krótki (nie używamy pełnych zdań, lecz posługujemy się raczej hasłami), ale możlwie najdokładniej precyzujący poruszaną tematykę. Przykład dobrego tytułu to: "skrzynia asb &#8211; brak dwójki". Fatalne tytuły to np. "Ręce opadają... , Pomocy !!", "WAŻNE!", "Nie wiem co robić...". Posty o takich tematach często są przez czytelników pomijane.
 3. Sami wybraliśmy temat, więc starajmy się go trzymać w swoich wypowiedziach. Wypadałoby też aktywnie uczestniczyć w wywołanej naszą wiadomością dyskusji.
 4. Zadając pytanie, postarajmy się dostarczyć naszym rozmówcom maksimum informacji.
 5. Jeśli na Twoje pytanie nie pojawia się odpowiedź, może być to spowodowane kilkoma czynnikami. Może jesteś zbyt niecierpliwy i nie zaczekałeś odpowiednio długo na odpowiedź? Może źle zatytułowałeś post, źle sformułowałeś pytanie, lub nie podałeś wystarczającej ilości informacji i nikt nie próbuje nawet na nie odpowiedzieć? Może pytanie zostało już kiedyś zadane i nikt nie chce trudzić się odpowiadając na nie ponownie? Może pytanie przerosło możliwości wszystkich uczestników forum (najmniej prawdopodobna ewentualność)? Obojętnie co jest powodem, nie wysyłaj na forum ponownie tego samego pytania. Spróbuj sprecyzować to, które już zadałeś.
 6. Niedopuszczalne jest zakładanie tego samego tematu na kilku forach. Należy wybrać najwłaściwsze forum i na nim poprzestać.
 7. Pamiętaj, że celem istnienia forum jest poszerzanie wiedzy osób korzystających z niego. Jeśli rozwiązałeś problem, zanim ktokolwiek na Twój post odpowiedział, podziel się z innymi swoimi doświadczeniami.
 8. Każdy użytkownik ma prawo do swoich poglądów i opinii, dlatego nie należy rozpoczynać tematu, który najprawdopodobniej doprowadzi do powstania konfliktu między użytkownikami.
 9. Jeśli czytając wiadomości na danym forum, natrafisz na temat związany z tym co cię interesuje, nie zadawaj nowego pytania i nie twórz nowego wątku, lecz postaraj się kontynuować już istniejący.
3. Odpowiadanie na pytania.
 1. Odpisując na czyjeś pytanie starajmy się być konstruktywni i pomocni. Komentarze typu: "popieram przedmówcę" niewiele wnoszą do dyskusji.
 2. Odpowiadając trzymajmy się ściśle tematu. Pytającemu na pewno na tym zależy.
 3. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, nie pisz nic. Po prostu czekaj.
 4. Gdy na forum prowadzona jest merytoryczna dyskusja, a chcesz wziąć w niej udział, nie pisz krótkiego posta o banalnej treści. Nie rozbijaj rozbudowanych, ciekawych dyskusji błahymi postami.
 5. Nie wahaj się prowokować innych do dyskusji, o ile nie są to jałowe spory. Pamiętaj, że dyskusje są toczone publicznie i służą konstruktywnej wymianie poglądów.
 6. Uwagi na temat błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych przekazuj autorowi korzystając z prywatnych wiadomości lub email, a nie otwarcie, na łamach forum.
 7. Prywatne wiadomości jak sama nazwa wskazuje są prywatne, dlatego odpowiadając nadawcy korzystamy również z PW, a nie publikujemy odpowiedź na forum. Ewentualnie jeśli chcemy kogoś przeprosić, wypadało by to wyrazić publicznie.
 8. Nie używaj w odpowiedziach agresywnego języka. Inni użytkownicy to też ludzie, mają swoje uczucia, czasem popełniają też błędy. Nie obwiniaj ich za to.
4. Formułowanie treści wiadomości (postów).
 1. Bądź profesjonalny i ostrożny w tym co mówisz o innych. Unikaj jak ognia obrażania uczestników dyskusji. Ostateczny skutek takich działań może być tylko jeden: zablokowanie Tobie dostępu do forum przez administratora.
 2. Bądź ostrożny pisząc z humorem lub sarkazmem. Bez osobistego kontaktu Twój żart może być odebrany jako złośliwa krytyka.
 3. Zwracaj uwagę na to, czy w publikowanych przez Ciebie treściach nie ma takich, które są niedopuszczalne na tym forum.
 4. Dbaj o kulturę języka. Dotyczy to zarówno unikania wszelkich wulgaryzmów, jak i dbania o ortografię, gramatykę i interpunkcję. Pamiętaj, że jeden źle postawiony przecinek, może zmienić całkowicie znaczenie zdania. Staraj się pisać językiem jak najbardziej komunikatywnym.
 5. Cytując inne osoby, wytnij fragmenty nie dotyczące bezpośrednio problemu. Załączanie całej wypowiedzi na pewno znudzi czytających.
 6. Nie nadużywaj emotikonek przy pisaniu wiadomości. Nie pozwala to czytającemu skupić się na czytaniu tekstu wiadomości.
 7. Unikaj przesadnego formatowania tekstu. Kieruj się zasadą, że formatowanie służy polepszaniu przejrzystości tekstu, a nie jego zaciemnianiu.
 8. PISANIE DUŻYMI LITERAMI traktowane jest jako krzyk, a krzyczeć nie musisz.
 9. Kontroluj przed wysłaniem napisany przez siebie tekst. Korzystaj z opcji PODGLĄD. Jeśli jednak coś Ci umknie, zawsze możesz jeszcze zmienić treść w opublikowanej już wiadomości.
Ostatnio zmieniony 2015-03-20, 11:59 przez Rad-T, łącznie zmieniany 7 razy.

Wróć do „SPRAWY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM FORUM”